Brieven/reacties

Kansen voor gezonde lucht

Kansen voor gezonde lucht
De brief aan de commissieleden van het AO-leefomgeving van 6 oktober 2016. Geschreven naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris op eerdere voorstellen van Milieudefensie om de luchtkwaliteit te verbeteren.
06 oktober 2016 06 oktober 2016