Brieven/reacties

Brief natuur- en milieuorganisaties aan Tweede Kamer inzake fosfaatrechten

Brief natuur- en milieuorganisaties aan Tweede Kamer inzake fosfaatrechten
Samen met Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieu, Wereld Natuur Fonds, de Landschappen en de natuur- en milieufederaties stuurden we afgelopen donderdag 17 maart een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om oog te hebben voor schaal, weidegang en de natuur bij de toekomstige ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland.
17 maart 2016 21 maart 2016