Brieven/reacties

Brief met inspraakreactie op parkeerplan 2015-2018 Rotterdam

Brief met inspraakreactie op parkeerplan 2015-2018 Rotterdam
8 december 2015 - De gemeente Rotterdam heeft een parkeerplan 2015 - 2018 gepresenteerd. Milieudefensie heeft gereageerd op dit plan. Bewoners kunnen nog tot 14 januari 2016 reageren. In deze brief de reactie van Milieudefensie.
08 december 2015 10 december 2015