Brieven/reacties

Brief met eisen aan het convenant weidegang

Brief met eisen aan het convenant weidegang
Milieudefensie is teleurgesteld in de voortgang van het weidegang convenant. Uit cijfers van de zuivelsector blijkt dat het aantal koeien in de wei het afgelopen jaar met 0.4 procent is gestegen naar 78.2 procent. Maar als we kijken naar de koeien die de afgesproken norm voor weidegang halen (120 dagen per jaar zes uur naar buiten) is er geen stijging te zien, maar zelfs een lichte daling van70.1 naar 69.8 procent. De afgelopen drie jaar zijn de partijen in het Convenant, een afspraak van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, er dan ook niet in geslaagd om het aantal koeien in de wei te laten toenemen. Het doel van het convenant komt niet dichterbij. Ondanks de lichte stijging die de sector waarneemt, hebben wij er geen vertrouwen in dat die doelen op korte termijn worden gehaald. Daarom stellen we een ultimatum.
16 december 2015 16 december 2015