Publicaties

Beroepen/bezwaren/uitspraken

11 maart 2011 11 maart 2011
Rapport 2017: kosten van Gronings gas

Rapport 2017: kosten van Gronings gas

Het is de verantwoordelijkheid van de NAM om schade veroorzaakt door gaswinning in Groningen te compenseren. Maar hoe hoog lopen de kosten op in de toekomst en is de NAM dan wel in staat om alles te vergoeden? Onderzoeksbureau Profundo berekende in opdracht van Milieudefensie de kosten en baten voor de periode 2018 - 2032.

Lees verder...

Beroepschrift eist vernietiging gasbesluit

Beroepschrift eist vernietiging gasbesluit

Een gezamenlijk beroepschrift van Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging tegen het gasbesluit van minister Kamp van 1 oktober 2016. Zij vragen hierin om vernietiging van het gasbesluit. Volgens de organisaties is het gasbesluit in strijd met de wet omdat niet de veiligheid van Groningers leidend is geweest in het besluit, maar de leveringszekerheid. Ook wordt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen niet opgevolgd en staat Kamp toe dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt geacht.

Lees verder...