Publicaties

Bestanden overig

20 oktober 2015 20 oktober 2015
Meetresultaten luchtkwaliteit 2015 periode 1

Meetresultaten luchtkwaliteit 2015 periode 1

10 maart 2015 - Sinds 15 januari 2015 meet Milieudefensie met bewonersgroepen op 58 drukke verkeersaders de luchtvervuiling. In dit bestand staan de meetresultaten van de eerste meetperiode (15 januari - 12 februari 2015) in tabelvorm weergegeven. De resultaten en de locaties van de meetpunten staan ook op de kaart van Nederland. De link staat onder 'Gerelateerde informatie'.

Lees verder...

Inbreng hoorzitting gaswinning 28-1-15 Milieudefensie

Inbreng hoorzitting gaswinning 28-1-15 Milieudefensie

Terug naar 30 miljard m3 gas moet om het aardbevingsrisico in de regio Groningen te verminderen, om de transitie in te zetten naar een fossielvrij Nederland en om op de lange termijn de energieonafhankelijkheid te vergroten. Terug naar 30 miljard m3 gas kan door minder gas te verbruiken, door meer gas te importeren en door minder gas te exporteren. Terug naar 30 miljard m3 gas is economisch verstandig, omdat het de kosten voor versterken van woningen in Groningen vermindert en het netto meer oplevert dan het kost door stijgende gasprijzen.

Lees verder...

Handboek Behoud het landschap

Handboek Behoud het landschap

Maak jij je sterk voor een gezonde en aangename leefomgeving, of ben je van plan om dit te gaan doen? In het handboek Behoud het landschap vind je alle informatie over hoe je de besluitvorming van de overheid over de leefomgeving kunt beinvloeden handig bij elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lobby, (ludieke) acties, publiciteit en juridische procedures. Bovendien vind je praktische tips en adviezen, over diverse kanten van het actievoeren, waar je direct mee aan de slag kunt.

Lees verder...

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

December 2014 - 'Burgermetingen luchtkwaliteit in nederland: Milieudefensie meet en RIVM rekent. De resultaten van en ervaringen met een bijzondere samenwerking.' Milieudefensie heeft met bewonersgroepen op 101 locaties in Nederland de luchtkwaliteit gemeten. Het doel van deze metingen was voor Milieudefensie om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en vervolgens lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Door burgers zelf te laten meten, neemt hun betrokkenheid toe. Het RIVM is bij het project betrokken geraakt en heeft op de meetlocaties de luchtkwaliteit berekend aan de hand van de standaardrekenmethoden die daarvoor zijn opgesteld. In dit artikel in Tijdschrift Lucht van december 2014 worden de resultaten van de metingen en de berekeningen gepresenteerd.

Lees verder...

Infographic Shell's Carbon Bubble

Infographic Shell's Carbon Bubble

Shell's vulnerability to the Carbon Bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil major, because of both increasing CO2 intensity and financial break even points of Shell's reserves, caused mainly by its move to unconventional fossil fuels, deep sea oil, LNG.

Lees verder...

Veevoerverklaring

Veevoerverklaring

31 maart 2014 - De akkerbouwers en veehouders die de veevoerverklaring hebben ondertekend pleiten voor het dichterbij elkaar brengen van de teelt en het gebruik van veevoer in Nederland. Dit biedt namelijk kansen om van vlees, zuivel en eieren echte streekproducten te maken: producten die afkomstig zijn van dieren die hier zijn geboren, grootgebracht en gevoerd met voer uit eigen streek.

Lees verder...

Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Eindhoven, 8 april 2014 - De Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van Milieudefensie heeft op dinsdagavond 8 april het resultaat van de Eindhovense petitie voor gezonde lucht aangeboden aan wethouder Toronoglu. In een half jaar tijd zijn daarvoor 3475 handtekeningen verzameld. In dit document is het voorgestelde maatregelenpakket voor gezonde lucht verder uitgewerkt.

Lees verder...

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Oktober 2014 - De kaart van het verzet tegen boorplannen voor de winning van schaliegas in Nederland - onder lokale overheden. Per 7 oktober 2014 gaat het al om 221 gemeenten, 9 provincies en 1 waterschap, die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Het aantal blijft oplopen. Bekijk voor de actuele stand en de specifieke moties tegen schaliegas ook ons Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten.

Lees verder...

Was your tablet produced fairly?

Was your tablet produced fairly?

20 December 2014 - Milieudefensie and Friends of the Earth have assessed whether manufacturers of smartphones, tablets, laptops and game consoles are open about their use of materials and if they are honest about the use of tin from Indonesia. This factsheet explains how the ratings on tin in tablets come about?

Lees verder...

Hoe is de ranglijst 'Hoe eerlijk is jouw tablet' tot stand gekomen?

Milieudefensie heeft beoordeeld of fabrikanten van smartphones, tablets, laptops en game consoles open zijn over het gebruik van materialen, water, landoppervlak en over de uitstoot van broeikasgassen. Ook hebben we gekeken of ze eerlijk zijn over het gebruik van tin uit Indonesië en of ze bereid zijn om de wantoestanden in de tinmijnen op het Indonesische Bangka aan te pakken onder andere door deelname aan het 'Initiatief Duurzame Handel' (IDH-project). Lees hier hoe de ranglijst tot stand is gekomen.

Lees verder...

Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

Oktober 2013 – De aanleiding voor deze notitie is de door de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken op 19 september 2013 gehouden ronde Tafel over schaliegaswinning. Deze notitie is er met name op gericht om uitgebreider stil te staan bij de juridische aandachtspunten die mondeling tijdens de Ronde Tafel naar voren werden gebracht.

Lees verder...