Bestanden overig

Standpuntnota over de duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen

Standpuntnota over de duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen
Deze standpuntnota gaat over duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen. De nota beschrijft de tekortkomingen van huidige handelsverdragen op het gebied van duurzaamheid en doet aanbevelingen voor verbetering.
Jul 04, 2017 Dec 01, 2017