Bestanden overig

Financiele steun aan de fossiele industrie

Een van de belangrijkste stappen die we moeten maken om de de klimaatdoelstellingen te halen is de afbouw van financiële steun voor de fossiele industrie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor 2/3 van de wereldwijde Co2 uitstoot. Tot 2035 zal het energieverbruik met 30% stijgen, nagenoeg geheel in ontwikkelingslanden. Subsidies van fossiele brandstoffen frustreren vaak de ontwikkeling van een schone en efficiënte energiesector. Onderzoek van ODI/CAN en Both ENDS toont aan dat de Nederlandse overheid nog steeds financiële steun aan deze vervuilende sector geeft. Als we van olie, kolen gas af willen, dan moet hier een einde aan komen.
08 december 2017