Bestanden overig

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland
December 2014 - 'Burgermetingen luchtkwaliteit in nederland: Milieudefensie meet en RIVM rekent. De resultaten van en ervaringen met een bijzondere samenwerking.' Milieudefensie heeft met bewonersgroepen op 101 locaties in Nederland de luchtkwaliteit gemeten. Het doel van deze metingen was voor Milieudefensie om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en vervolgens lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Door burgers zelf te laten meten, neemt hun betrokkenheid toe. Het RIVM is bij het project betrokken geraakt en heeft op de meetlocaties de luchtkwaliteit berekend aan de hand van de standaardrekenmethoden die daarvoor zijn opgesteld. In dit artikel in Tijdschrift Lucht van december 2014 worden de resultaten van de metingen en de berekeningen gepresenteerd.
19 december 2014 05 januari 2015