Beleid

Nota Vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota Vrijwilligersbeleid Milieudefensie
December 2014. Bij Milieudefensie kun je als vrijwilliger op allerlei manieren aan de slag. Dat komt omdat het werken met vrijwilligers én met betaalde krachten binnen onze organisatie een bewuste keuze is. Samen vormen vrijwilligers en betaalde krachten een team om milieuresultaten te boeken. Om je als vrijwilliger een prettige werkomgeving aan te bieden, streeft Milieudefensie een goed vrijwilligersbeleid na. Om beter zicht te krijgen hoe het vrijwilligersbeleid van Milieudefensie in elkaar steekt, is deze nota vrijwilligersbeleid opgesteld. De nota is aanvullend op het arbeidsvoorwaardenreglement voor onbetaalde medewerkers. Dit laatste is alleen geldig voor vrijwilligers waarmee Milieudefensie een vrijwilligersovereenkomst heeft afgesloten.
01 januari 2007 24 augustus 2016