Publicaties

Milieudefensie Actief

De 'Milieudefensie Actief' laat vier keer per jaar in woord en beeld zien welke campagnes Milieudefensie doet en gaat doen én waar je als lezer aan mee kunt doen. De Actief verschijnt in een oplage van 90.000 exemplaren en gaat naar alle leden en donateurs van Milieudefensie.
08 maart 2011 04 februari 2013
Milieudefensie Actief nr.31

Milieudefensie Actief nr.31

December 2010 - Spaar je bij een pensioenfonds voor een prettige oude dag? Grote kans dat jouw pensioenfonds investeert in de klimaat- verpestende projecten van olieconcerns. Projecten die er voor zorgen dat we er straks warmpjes bijzitten. Concerns als Shell, Total en BP investeren namelijk in oliewinning uit teerzand, een technologie die gepaard gaat met drie keer zoveel broeikasgasuitstoot als het oppompen van normale olie. Oerbossen worden afgegraven of doorvlochten met pijplei- dingnetwerken. Gebieden in Canada drie keer zo groot als Nederland staan op de nominatie te worden afgegraven.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.30

Milieudefensie Actief nr.30

September 2010 - Het gaat goed met de campagne: “Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht!” Meer dan 90 vrijwilligers hebben door het hele land rond de 250 supermarkten bezocht om open koelingen op te meten. Op basis van die meetgegevens berekende Milieudefensie de gemiddelde CO2- en energiebesparing per filiaal en per supermarktketen. Met de meetgegevens in de hand gaat Milieudefensie nu de achterblijvende supermarkten stimuleren om ook de koelingen af te dekken met (schuif)deuren.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.29

Milieudefensie Actief nr.29

Juni 2010 - In mei en juni onderhandelen Ministers van Landbouw, ambtenaren en Europarlementariërs over een EU-wijd importverbod voor illegaal gekapt hout. Nu is 20 procent van het hout dat Europa binnenkomt illegaal gekapt of van verdachte herkomst. Daardoor leveren consumenten nog steeds ongewild een bijdrage aan het verdwijnen van de laatste oerbossen.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.28

Milieudefensie Actief nr.28

Maart 2010 - Wetenschappers, ingenieurs en de hele tech- nische community van Shell werken aan de ontwikkeling en toepassing van technologie- en om de uitstoot van C02 naar de atmosfeer te verlagen, zegt Shell op haar website. “Wij werken hard aan CO2-vermindering”, zegt Shell. De werkelijkheid is anders. Shell is in Nigeria verantwoordelijk voor het affakkelen van gro- te hoeveelheden gas, dat vrijkomt bij de win- ning van olie. verspreid over het land staan dag en nacht 110 gasfakkels te loeien. Samen zorgen die voor net zoveel broeikasgassen als het halve Nederlandse personenwagenpark. Mensen die dicht bij de affakkelinstallaties wonen, kampen met de gevolgen: slechte oogsten en ernstige gezondheidsproblemen. Het affakkelen van gas is totaal onnodig.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.27

Milieudefensie Actief nr.27

December 2009 - Op een strandje voor het Tweede Kamergebouw staan duizenden flessen gevuld met klimaatboodschappen van jongeren. Ze werden ingezameld door onze jongerenorganisatie JMA en in ontvangst ge- nomen door milieuminister Cramer. De jonge- ren riepen haar op een succes te maken van de klimaattop in Kopenhagen. Op 21 septem- ber zwaaiden zij premier Balkenende uit bij zijn vertrek naar een speciale klimaattop van de Verenigde Naties in New York. De premier beloofde zich volop in te zetten om de internationale klimaatonderhande- lingen vlot te trekken.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.26

Milieudefensie Actief nr.26

September 2009 - In december komen de Verenigde Naties in Kopenhagen bijeen voor een nieuw wereldwijd akkoord om klimaatverandering te beperken. Het vervolg op het Kyoto-protocol. Er staat veel op het spel: de aarde warmt veel sneller op dan tot voor kort werd gedacht. Daarom is 12 December 2009 wereldwijd uitgeroepen tot Global Climate Action Day. De omvang is ongekend: er zijn acties over de hele wereld, op lokaal en nationaal niveau, van klein tot reusachtig. Want Kopenhagen moet slagen!

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr.25

Milieudefensie Actief nr.25

Juni 2009 - Voor de teelt van goedkope veevoer- soja, bestemd voor Nederlandse varkens en kippen, gaan in Latijns- Amerika massaal de oerwouden en savannen voor de vlakte. Om een einde te maken aan dit ‘drama achter goedkoop vlees’ wendde Milieudefensie zich tot ‘s lands grootste slager: Albert Heijn. Maar de super verschuilt zich achter een mislukte ‘Ronde Tafel’-overeenkomst.

Lees verder...