Vacatures

Presidiumleden

Presidiumleden

20 februari 2018

In het presidium is plaats vrij voor twee presidiumleden. Verkiezingen voor deze functies vinden plaats op de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2018.

Wat zijn de werkzaamheden van het Presidium?

Het presidium draagt zorg voor het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van de Algemene Ledenvergadering (tweemaal per jaar).

Tijdens de ledenvergadering is het presidium dagvoorzitter.

Het presidium komt ter voorbereiding van de ledenvergadering een- à tweemaal bijeen.

Voorts is aanwezigheid bij de ALV nodig.

Evenals alle andere functies binnen verenigingsorganen is deze functie onbezoldigd.

 

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar kandidaten die in staat zijn met de andere presidiumleden de ledenvergaderingen voor te bereiden en te leiden. Ervaring met het leiden van grote (dag)vergaderingen is gewenst.

Daarnaast moet hij/zij openstaan voor de wensen van leden t.a.v. het verloop van de ALV en goed kunnen communiceren met het bestuur.

 

Procedure

Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor deze functie.

Er vindt (eventueel) een gesprek plaats tussen de kandidaat en de leden van het presidium. Naar aanleiding van het gesprek brengt het presidium een advies uit aan de ALV. Eventuele adviezen om iemand niet te kiezen worden altijd door de sollicitatiecommissie gemotiveerd en vooraf bekend gemaakt aan de kandidaat.

De kandidaten wordt gevraagd voor 23 april a.s. een reactie te sturen aan bestuur@milieudefensie.nl of aan Vereniging Milieudefensie, t.a.v. het bestuur, Postbus 19199, 1000 GD te Amsterdam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 020-5507300 (algemeen nummer).