Vacatures

Lid Geschillencommissie

Lid Geschillencommissie

20 februari 2018

In de Geschillencommissieleden is een vacature vacant. Verkiezingen voor deze functie vinden plaats op de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2018.

De geschillencommissie bemiddelt en geeft advies in geval van een geschil tussen leden en/of een orgaan van de vereniging en/of bij een geschil tussen verenigingsorganen onderling.

 

Werkzaamheden Geschillencommissie

De geschillencommissie heeft een bemiddelende/ adviserende rol bij geschillen zoals hierboven genoemd. De werkzaamheden voor de geschillencommissie vragen een beperkte hoeveelheid tijd. Evenals andere functies binnen verenigingsorganen is deze functie onbezoldigd.

 

Waar is het bestuur naar op zoek?

Het bestuur is op zoek naar kandidaten die in staat zijn om bij meningsverschillen een onpartijdige positie in te nemen, advies te geven en een bemiddelende rol te spelen. Enige kennis van de structuur en cultuur van de vereniging is een pre.

 

Procedure

Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor deze functie.

Een sollicitatiecommissie samengesteld uit tenminste twee bestuursleden stelt zich op de hoogte van de kandidaten en nodigt kandidaten eventueel uit voor een gesprek. Er wordt door het bestuur een gemotiveerd advies gegeven aan de Algemene Ledenvergadering. Alle kandidaten worden voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij er kandidaten zijn die zich gezien het advies van het bestuur terugtrekken. Eventuele adviezen om iemand niet te kiezen worden altijd door de sollicitatiecommissie gemotiveerd en vooraf beschikbaar gesteld aan de kandidaat.

 

De kandidaten wordt gevraagd voor 23 april a.s. een reactie te sturen aan: bestuur@milieudefensie.nl of aan Vereniging Milieudefensie, t.a.v. het bestuur, Postbus 19199, 1000 GD te Amsterdam.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 020-5507300 (algemeen nummer).