Werken bij Milieudefensie

Salarissen

03 mei 2017

Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Het laagste salaris is in 2016 niet minder dan € 2.083,- bruto per maand en het hoogste salaris niet meer dan € 5.200,- euro bij een aanstelling van 1,0 fte.

Milieudefensie heeft ervoor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Het loongebouw heeft een reikwijdte waarin het hoogste salaris nooit meer dan twee maal het laagste salaris netto is.

Het salaris van de directeur van Milieudefensie valt ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens en steekt ook gunstig af tegen directeurssalarissen van veel Goede Doelen.

Milieudefensie is aangesloten bij Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen, VFI). Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris van €158.000 is afgeleid van het maximum dat geldt voor rijksambtenaren. In 2015 is dit verlaagd naar 144.000. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) was in 2014 € 98.836. Een directeurssalaris bij Milieudefensie ligt aanzienlijk lager dan dat gemiddelde.

Meer informatie over de directeurssalarissen van Goede Doelen in Nederland vindt u op de website van Goede Doelen Nederland