Over ons

Samenwerking

03 mei 2017

De systeemveranderingen die wij nastreven zijn niet door ons alleen te realiseren, daarom is het van belang dat Milieudefensie samenwerkt met zoveel mogelijk organisaties, instellingen, overheden en bedrijven die onze missie delen maar niet noodzakelijk onderdeel uitmaken van de beweging voor klimaatrechtvaardigheid. De keuze voor samenwerking wordt zowel bepaald door onze waarden als door de vraag of de samenwerking bijdraagt aan het behalen van onze impact.

De systeemveranderingen die wij nastreven zijn vaak grensoverschrijdend. Daarom werken we waar nodig aan het versterken en opbouwen van internationale netwerken en bewegingen. Dit doen we
zoveel mogelijk in samenwerking met het Europese en internationale Friends of the Earth-netwerk en waar nodig met andere bewegingen.

De komende tien jaar versterken we de link tussen onze inspanningen lokaal, nationaal en internationaal rondom dezelfde strategische doelen. Bijdragen aan een sterk Friends of the Earth-netwerk is een vereiste, net als een betere organisatorische afstemming van onze inspanningen. Daarbij realiseren we ons dat veel van onze Friends of the Earth-partners leven in ondemocratische landen. Daarom zetten wij ons actief in voor het recht op vrije meningsuiting om de noodzakelijke ruimte voor milieu-activisme te borgen.

Wij versterken de capaciteit van onze partners op het gebied van campagnevoeren. Tegelijkertijd dragen hun ervaring, verzamelde feiten en inzichten bij aan het versterken van onze campagnes in Nederland, maar ook internationaal.