De organisatie

Risicomanagement

03 mei 2017

Wat doet Milieudefensie aan risicomanagement?

 

Reputatierisico’s

Veel activiteiten van Milieudefensie spelen zich af onder het vergrootglas van de media. Een verkeerd gelopen actie of een onterechte beschuldiging aan het adres van een bedrijf, kan funest zijn voor onze reputatie en financiële positie. Om dergelijke risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, neemt Milieudefensie onder andere het volgende in acht:

  • We houden ons aan onze gedragscode; we communiceren eerlijk en open; we streven onze doelen in alle openheid na.

  • Bij het naar buiten brengen van belastende feiten over bedrijven of instellingen staan bronvermelding en de controle van bronnen voorop.

  • We investeren in een optimale relatie met de media.

  • Bij ‘hinderacties’ worden risico’s steeds opnieuw vooraf zorgvuldig afgewogen.

Issuemanagement

Als er – ondanks alle voorzorgsmaatregelen, ingebouwde controlemechanismen en een open houding – toch iets misgaat, roept Milieudefensie een issueteam bijeen om maatregelen te nemen en daarover naar buiten te treden. Is de situatie ontstaan door een fout van Milieudefensie, dan draaien we niet om de feiten heen, geven we onze fout publiekelijk toe en proberen we de schade te herstellen.

Financiële risico’s

Milieudefensie gebruikt haar inkomsten om activiteiten te financieren. Om de continuïteit van deze activiteiten te waarborgen, streeft Milieudefensie altijd diversiteit in haar geldbronnen na. Om financiële risico’s in de toekomst verder te beperken, wil Milieudefensie minder afhankelijk zijn van subsidies en meer inkomsten verwerven uit fondsenwerving. Met een kleinere, efficiëntere werkorganisatie, met minder thema’s en meer focus verwacht Milieudefensie financiële tegenslagen in de toekomst te voorkomen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het nieuwe Algemeen Beleidsplan 2016-2025 en zijn voor een belangrijk deel ook al doorgevoerd.

Continuïteitsreserve

Milieudefensie heeft een continuïteitsreserve voor de dekking van korte termijn risico’s. De richtlijn Reserves Goede Doelen van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) adviseert een reserve van minimaal 50 en maximaal 150 procent van de jaarlijkse, operationele kosten van de werkorganisatie. Milieudefensie wil de continuïteitsreserve houden op het intern gewenste niveau van 50 procent van de structurele uitvoeringskosten van de werkorganisatie.

Compliance: CBF en Code Wijffels

Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijk voor Milieudefensie. De naleving van wet- en regelgeving is vanzelfsprekend.

De uitspraak in de klimaatzaak van 'Urgenda' heeft gezorgd voor een groter draagvlak voor de milieubeweging. In het algemeen echter staat het begrip voor de inzet van de milieubeweging de laatste jaren onder druk. Dit maakt duidelijk dat de milieubeweging meer moeite zal moeten doen om draagvlak voor haar inzet te organiseren en duidelijk te maken dat er aan een confronterende actie of een juridische procedure al een heel scala aan middelen vooraf is gegaan.

In 2013 is Milieudefensie onderworpen aan een uitgebreide hertoetsing van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Milieudefensie voldoet aan de normen, zodat het keurmerkcertificaat is verlengd tot en met 2016.

De Code Wijffels (code voor Goed Bestuur bij fondsenwervende goededoelenorganisaties) is per 1 januari 2007 verplicht voor alle bij Goede Doelen Nederland aangesloten organisaties. Deze code maakt onderdeel uit van het CBF-keurmerk. Milieudefensie heeft zich in 2013 aangesloten, onderschrijft de code en voldoet volledig aan de eisen.