Over ons

De visie van Milieudefensie

De visie van Milieudefensie

04 februari 2011

Milieudefensie werkt aan een Nederland dat minder verspilt van wat de aarde ons biedt. En dat ook eerlijker deelt met de rest van de wereld en met de generaties na ons. De steun en de inzet van burgers is daarbij cruciaal

Hoe wij naar de wereld kijken

Een schone en rechtvaardige wereld is mogelijk. De huidige belasting van de aarde overschrijdt echter alle grenzen. Deze overbelasting stopt niet vanzelf. Daarvoor zijn ingrijpende veranderingen in productie en consumptie nodig. Dit lukt volgens Milieudefensie alleen met steun en inzet van Nederlandse burgers. Zij zijn cruciaal om de noodzakelijke verandering te realiseren en tegenwicht te bieden aan de korte termijn blik van overheid en bedrijfsleven.

Er is een omslag nodig van de huidige, op permanente groei gerichte en op fossiele brandstoffen en uitputting van grondstoffen draaiende economie, naar een circulaire en op duurzame energie draaiende economie. Dat vraagt om een structurele verandering van de werkwijze van bedrijven, van het bestuur en beleid van overheden en van de waarden die ons als burgers drijven.

De geschiedenis laat zien dat grote veranderingen mogelijk zijn. Anders zouden slavernij en apartheid nog bestaan en zouden vrouwen niet mogen stemmen.

Hoe wij onze rol zien

Milieudefensie laat zien welke gevolgen de huidige productie en consumptie wereldwijd hebben voor mens en milieu. En we versnellen de omslag naar een duurzame en rechtvaardige wereld door een beroep te doen op bedrijven en overheden om een andere weg in te slaan. Dat doen we samen met burgers.

Burgers zijn onze belangrijkste doelgroep en medestander. Milieudefensie mobiliseert mensen om samen bedrijven en overheid in beweging te krijgen. Daarom is veel van onze aandacht gericht op het informeren en inspireren van (groepen) burgers. Waar mensen zelf al werken aan een duurzaam Nederland, vinden zij in Milieudefensie een bondgenoot. Milieudefensie is een vereniging. Leden en donateurs vormen ons bestaansrecht.

Milieudefensie spreekt bedrijven aan op hun (internationale) verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Wij stimuleren hen om in de bedrijfsvoering het creëren van maatschappelijke waarde voorop te stellen, verantwoord te ondernemen en actief bij te dragen aan de transitie naar een rechtvaardige, grondstofarme, circulaire economie.

De overheid is cruciaal voor de verduurzaming van onze maatschappij, omdat zij de regels en normen vastlegt, waarbinnen burgers en bedrijven consumeren, produceren en innoveren. De overheid is als enige in staat om duurzaamheid dwingend op te leggen. Waar zij dit nalaat, stelt Milieudefensie dit publiekelijk aan de kaak.

Onze thema's

Milieudefensie is actief op vijf thema's: Voedsel, Energie, Mobiliteit, Bossen en Economie. Binnen die thema's volgen we de ontwikkelingen op de voet, voeren we campagnes, zorgen we voor een netwerk en stimuleren we langdurige betrokkenheid van (potentiële) medestanders.