Nationale Postcode Loterij

Extra toegekend. Project A15

Extra toegekend. Project A15

31 oktober 2014

Van juni 2012 tot eind 2015 werkte Milieudefensie samen met Natuur & Milieu aan Project A15. Het doel was om van de A15, de drukke verkeersader die Rotterdam met het oosten van Nederland verbindt, de eerste duurzame snelweg ter wereld te maken door het stimuleren van het gebruik van elektrische (deel)auto’s op lokaal opgewekte stroom uit zon en wind.

In die drie jaar Project A15 hebben we de transitie naar duurzame energie helpen versnellen en hebben we de houding van Nederlanders over windenergie op land positief beïnvloed. Waar Milieudefensie zich bezighield met draagvlak voor wind op land, lag de focus van Natuur & Milieu op elektrische deelauto’s en zonne-energie.
Milieudefensie heeft de lessen en de opgedane kennis en ervaringen verzameld in de brochure: 'Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie', met praktische tips voor burgers en beleidsmakers over hoe je een windproject tot stand brengt met draagvlak onder de bevolking.