english

Milieudefensie zoekt presidiumleden (nevenfunctie)

Je bent goed in het ordenen van discussies, schept helderheid, vat acties en besluiten samen en bewaakt de tijd. Je hebt ervaring met het leiden van grote vergaderingen. Herken je je hierin? Word presidiumlid!

Het presidium van Milieudefensie is op zoek naar 3 presidiumleden en 1 reservelid.
Verkiezingen voor deze functies vinden plaats op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2020.

Het presidium zorgt voor het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van de Algemene Ledenvergaderingen (tweemaal per jaar). Het presidium komt ter voorbereiding van de ledenvergadering enkele malen bijeen.
Tijdens de ledenvergadering is het presidium dagvoorzitter en verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergadering.

We zijn op zoek naar kandidaten die in staat zijn met de andere presidiumleden de ledenvergaderingen voor te bereiden en te leiden. Net zoals alle andere functies binnen onze verenigingsorganen is deze functie onbezoldigd.

Over de procedure

Sollicitanten worden geacht lid te zijn van Milieudefensie. Er vindt (eventueel) een gesprek plaats tussen de kandidaat en de leden van het presidium. Eventuele adviezen aan de Algemene Ledenvergadering om iemand niet te kiezen worden door de sollicitatiecommissie gemotiveerd en vooraf bekend gemaakt aan de kandidaat.

Solliciteren

Mail je cv en motivatie voor 1 mei 2020 naar bestuur@milieudefensie.nl of stuur deze per post naar Vereniging Milieudefensie, t.a.v. het bestuur, Postbus 19199, 1000 GD, Amsterdam.

Vragen?

Neem contact op met het secretariaat via tel. 020-55 07 300 (algemeen nummer).

Andere vacatures

Laat je inspireren

“Ik werk samen met honderden Nederlanders die in hun vrije tijd alles geven om te bouwen aan oplossingen. Super inspirerend!”
“Ik word actief ondersteund om mijn talenten verder te ontwikkelen. En ik krijg de ruimte om samen met collega’s zelf ideeën uit te werken.”
“Bij Milieudefensie pakken we de problemen echt bij de wortel aan. En we zoeken naar inspirerende oplossingen die minstens zo groot zijn als de problemen waar we voor staan.”
“Bij Milieudefensie kan ik doen waar ik goed in ben en meebouwen aan de oplossingen.”
“Ik vind het super inspirerend om deel uit te maken van en mee te bouwen aan een verandermacht van mensen uit het hele land.”
Sinds een jaar ben ik actief in de klimaatbeweging, onder meer bij JMA, de jongerenafdeling van Milieudefensie. Je werkt daar samen met mensen van heel diverse achtergronden: Milieudefensie brengt allerlei doelgroepen bij elkaar om samen klimaatverandering tegen te gaan. Je krijgt er de ruimte om zelf je eigen rol te vinden in die beweging. Dat vind ik mooi. Ik voel me thuis bij Milieudefensie.
Loading...