english

Klimaatwet is het beste recept

Rutte III komt met een Klimaatwet. Daarmee volgt Nederland andere landen die al een Klimaatwet hebben, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Mexico en Zweden. In 2008 stelde Milieudefensie als eerste een Klimaatwet voor. Op basis van dat voorstel kwamen GroenLinks en de Partij van de Arbeid in 2015 met een initiatiefwet. En nu gaat het er dus echt van komen.

Op 27 juni 2018 presenteerden 7 politieke partijen (van links tot rechts) de Nederlandse Klimaatwet. Een doorbraak!

Bekijk hier de tijdlijn over de totstandkoming van de Klimaatwet.

Uitstoot broeikasgassen snel omlaag

Om te voorkomen dat het klimaatprobleem uit de hand loopt, moet de uitstoot van broeikasgassen snel en fors omlaag. Daar is meer voor nodig dan goede wil en vrijwillige afspraken. Een krachtige Klimaatwet is daarvoor het beste recept. Dat vond en vindt Milieudefensie. In 2008 stonden we met dat standpunt nog bijna alleen, nu is ook de politiek dus om.

Lusten en lasten eerlijk verdelen

Om echt meters te maken, moet de Klimaatwet wel voldoende ambitieus zijn. Dat lijkt met de Klimaatwet van Rutte III nog niet zo te zijn. Het is bovendien de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.

Burgers, wij allemaal, betalen nu bijvoorbeeld veel meer voor het aanpakken van klimaatverandering dan grote bedrijven. En lang niet iedereen kan zich groene alternatieven veroorloven, zoals zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp. Daar ligt wat Milieudefensie betreft een belangrijke opdracht voor dit kabinet: de rekening eerlijk verdelen en zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar werken we hard aan, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord.

De opmars van de Klimaatwet

In 2008 voerde Milieudefensie al campagne voor een Klimaatwet. Die campagne maakte deel uit van een grote internationale campagne van Friends of the Earth, waar Milieudefensie bij is aangesloten. Dat leverde uiteindelijk Klimaatwetten op in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Denemarken. Andere landen volgden.

Hoewel Milieudefensie zelfs een complete wettekst op papier zette, kwam de wet in Nederland niet van de grond. Pas na het internationale klimaatakkoord van Parijs veranderde dat.

Donald Pols, nu directeur van Milieudefensie, was als campagneleider de drijvende kracht achter de Nederlandse Klimaatwetcampagne.

Lees meer over ons voorstel uit 2008 voor een krachtige Klimaatwet.

Wil je meer weten?

Loading...