Ons verhaal

Teken voor een eerlijk energieakkoord

Teken voor een eerlijk energieakkoord

26 januari 2018

Klimaat is iets van ons allemaal. Wij willen dat het kabinet van Nederland een koploper maakt. Dat de stijgende kosten van de omschakeling eerlijk worden verdeeld: tussen bedrijven en burgers, rijk en arm, hoog- én laagopgeleid, woningbezitters en huurders. Groene alternatieven moeten bereikbaar zijn voor iedereen.

In 2018 wil het kabinet een nieuw energieakkoord afspreken met bedrijven en milieuorganisaties. In dat akkoord staat hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaan verminderen. Milieudefensie is erbij. En wij gaan zorgen dat het een eerlijk akkoord wordt.

Maak ons sterker, dan bereiken we meer. Teken voor een eerlijk energieakkoord.