Ons verhaal

Nieuws over eerlijk omschakelen

Nieuws over eerlijk omschakelen
10 maart 2017 01 juni 2017
Hoe groen is het nieuwe kabinet

Hoe groen is het nieuwe kabinet

01 november 2017

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, stroopt zijn mouwen op en vertelt wat hij van Rutte III vindt. “Rutte III lijkt heel groen. Maar dat zijn ze niet...”

Lees verder...

Laat het klimaatbeleid geen splijtzwam worden

Laat het klimaatbeleid geen splijtzwam worden

19 juli 2017

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, waarschuwt vandaag in een interview in dagblad Trouw dat het klimaatbeleid “geen splijtzwam“ mag worden. Een nieuw kabinet moet in actie komen om dat te voorkomen, want als armere huishoudens de pijn in hun portemonnee gaan voelen, is het te laat. “Als mensen nu de boot missen keren ze zich straks tegen het gehele klimaatbeleid.” Hij pleit in het artikel voor andere belastingregels, die de kosten en baten van het klimaatbeleid beter verdelen.

Lees verder...

 Milieudefensie presenteert handelsagenda voor een eerlijke en duurzame  economie

Milieudefensie presenteert handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie

15 juni 2017

Handel wordt vaak gezien als iets dat alleen maar over geld gaat. Maar het draait om zoveel meer. Handel gaat namelijk ook over mensen en ons milieu. En als we die twee laatste willen beschermen dan moet het roer op het gebied van handel drastisch om. Het huidige beleid is vooral gericht op zoveel mogelijk winst maken. Winst, waar slechts een kleine groep van profiteert. Regelgeving op het gebied van milieu of mensenrechten wordt door miljardenbedrijven vaak als hinderlijk ervaren, als iets dat nog meer geld verdienen in de weg staat. Wij vinden dat het anders moet en dat het anders kan. Daarom schreven wij een voorstel voor een handelsagenda die bijdraagt aan een eerlijke, duurzame en democratische economie.

Lees verder...

Debat in de Tweede Kamer over Eerlijk Omschakelen

Debat in de Tweede Kamer over Eerlijk Omschakelen

15 juni 2017

Donderdag 15 juni gaat de Tweede Kamer in debat over de verdeling van de lasten van klimaatbeleid. Het dertigledendebat, voorheen spoeddebat, is naar aanleiding van het CE Delft rapport dat Milieudefensie heeft laten uitvoeren. Daarin kwam naar voren dat als we het klimaatprobleem willen aanpakken dit eerlijker moet, zodat iederéén mee kan doen.

Lees verder...

Nederland loopt groene banen mis

Nederland loopt groene banen mis

26 april 2017

Zeker 80.000 mensen werken nu nog bij bedrijven die schadelijk zijn voor het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan kolencentrales en de olie-industrie. Hun banen gaan verdwijnen. Alleen daarom al is het belangrijk dat er veel nieuwe, groene banen bijkomen. En dat kan ook. Maar dan moeten overheid en bedrijven daar wel veel meer werk van maken. Dat gebeurt nu niet. Ze wedden zelfs op het verkeerde paard. Het is aan de onderhandelaars aan de formatietafel in Den Haag om te voorkomen dat een nieuw kabinet dezelfde fouten maakt.

Lees verder...

Maak omschakelen naar duurzaam eerlijk

Maak omschakelen naar duurzaam eerlijk

18 april 2017

Nederland kent twee prachtige principes: de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Die principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk zijn. Helaas werken ze in de praktijk niet altijd zo. Grote vervuilende bedrijven dragen namelijk nauwelijks bij aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ze betalen bijvoorbeeld veel minder voor hun energie. Het zijn burgers die de rekening betalen, en mensen met de laagste inkomens naar verhouding het meest. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft, dat in opdracht van Milieudefensie werd uitgevoerd.

Lees verder...

Verkiezingsuitslag biedt kansen voor groen

Verkiezingsuitslag biedt kansen voor groen

16 maart 2017

Door de verkiezingsuitslag zijn de kansen voor een flink ambitieuzer klimaatbeleid gestegen. Ten minste drie partijen die echt werk willen maken van klimaat maken kans om in een nieuw kabinet te komen (D66, Christenunie en GroenLinks). Samen hebben deze partijen, met de Partij voor de Dieren, hun zetelaantal verdubbeld.

Lees verder...