Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 06 november 2017

EU begraaft waarheid over teerzand

Amsterdam, 3 januari 2011 – De Europese Commissie publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot van de productie van Canadese teerzandolie tweemaal hoger ligt dan de olieindustrie stelt. Het rapport werd diezelfde dag nog van de website verwijderd. Milieudefensie ziet hierin een bevestiging van de felle lobby om de extreme vervuiling van teerzandolie te negeren.

Lees verder...

Jarig Milieudefensie blikt vooruit

Amsterdam, 29 december 2010 - Vandaag verloopt de houdbaarheidsdatum van het Actieplan Nederland Duurzaam. In dit rapport uit 1992 liet Milieudefensie zien dat het voor alle mensen op de wereld mogelijk is een prettig leven te leiden zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Hoewel sindsdien veel is bereikt, is de boodschap van het actieplan nog even actueel. Een duurzame en sociale samenleving moet, en kán. Over de vraag hóe, wil Milieudefensie bij de viering van haar 40-jarig bestaan in 2011 in gesprek met alle partijen die een rol kunnen spelen. Overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en de burger/consument. Op 27 mei organiseert Milieudefensie een congres om een platform te bieden aan deze discussie.

Lees verder...

Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap

Amsterdam, 16 december 2010 - De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.

Lees verder...

Nederlanders beleggen onbewust in extreem vervuilende oliewinning

Amsterdam, 13 december 2010 – Nederlanders hebben via pensioenfondsen 1,6 miljard euro belegd in de extreem vervuilende oliewinning uit teerzand. Dat blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie vandaag openbaar maakt. Nederlandse pensioenfondsen dragen zo bij aan de uitstoot van extra broeikasgas en aan de vernietiging van Canadese oerbossen. Zonder het te weten financieren veel Nederlanders op deze manier een uitermate vervuilende vorm van oliewinning.

Lees verder...

Reactie Milieudefensie infiltratie Nigeriaanse overheid door Shell

Amsterdam, 9 december 2010 - De Guardian maakte gisteren bekend dat Shell volgens eigen zeggen mensen op elk relevant ministerie van Nigeria heeft zitten en ”dus toegang heeft tot alles wat er op die ministeries wordt gedaan''. Dit blijkt uit door klokkenluiderssite Wikileaks gelekte documenten. "Dit is het zoveelste bewijs dat Shell in Nigeria vuil spel speelt," aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

Lees verder...

Rechter stelt Shell opnieuw in ongelijk

Amsterdam, 2 december 2010 – Shell is opnieuw door de rechter in het ongelijk gesteld in één van de zaken die door Nigeriaanse boeren en Milieudefensie tegen het olieconcern zijn aangespannen. Omdat een aantal dorpsgenoten van één van de boeren, Friday A. Akpan, in Nigeria een procedure tegen Shell Nigeria was begonnen, had Shell de Haagse rechter gevraagd de zaak in Nederland stil te leggen. De afwijzing van dit verzoek werd gisteren bekend.

Lees verder...

Schultz van Haegen verklaart auto heilig

2 december 2010 - Verkeersminister Schultz van Haegen verklaart de auto voor heilig met haar boodschap van meer wegen en sneller rijden. Daarmee bewijst zij de mobiliteit en de leefomgeving geen dienst. Nederland staat vast door het constant groeiende autoverkeer. Een hogere maximumsnelheid en meer wegen werken daarbij averechts.

Lees verder...

Staatssecretaris Atsma accepteert fout hout als duurzaam

Amsterdam, 30 november 2010 – Staatssecretaris Atsma laat weten dat hij het Maleisische houtkeurmerk MTCS toe wil laten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Hiermee gaat hij in tegen het negatieve advies van toetsingscommissie inkoop hout TPAC en tegen de bezwaren van Greenpeace, Milieudefensie, ICCO, Nederlands Centrum van Inheemse Volken (NCIV) en Wereld Natuur Fonds (WNF).

Lees verder...

Milieudefensie voert actie tegen verhoging maximumsnelheid

Den Haag, 30 november 2010 – Milieudefensie heeft dinsdagochtend actie gevoerd tegen de plannen van het kabinet om de maximumsnelheid te verhogen. Die plannen komen vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan bod. Willem Verhaak, campagneleider Mobiliteit bij Milieudefensie: “Harder rijden lijkt in eerste instantie leuk, maar als je er even over nadenkt is het onverantwoord.” Buiten een geringe tijdswinst voor automobilisten kleven er alleen maar nadelen aan een hogere maximumsnelheid: meer uitstoot van CO2 en schadelijke gassen, meer files en meer verkeersslachtoffers.

Lees verder...

Schrappen kilometerheffing maakt aanleg A4 Midden-Delfland onwettig

24 november 2010 - Uit berekeningen van onderzoeksbureau MOB blijkt dat de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) door de aanleg van de A4 Midden-Delfland met 20 procent wordt overschreden. Dat is onder andere te wijten aan het besluit van dit kabinet om de kilometerheffing te schrappen. Aanleg van de nieuwe weg zal daarmee op termijn leiden tot forse boetes van de Europese Commissie.

Lees verder...

Hoe Schultz van Haegen ongemerkt de wegen verbreedt

23 november 2010 - Verkeersminister Schultz van Haegen heeft vandaag het antwoord gegeven op de vraag: Hoe verbreed je ongemerkt de snelwegen? De laatste jaren mochten veel wegen niet worden verbreed vanwege de verslechtering van de luchtkwaliteit. In 2003 nam het kabinet de eerste stap naar het antwoord. Met de uitvinding van spitsstroken mochten er wel extra rijbanen bijkomen. Voor deze stroken gelden veel soepelere milieueisen omdat zij alleen tijdens de spits open zijn.

Lees verder...

Kabinet negeert klimaatoproep van banken

Amsterdam, 22 november 2010 – Het kabinet heeft de oproep van Nederlandse banken voor een duurzamer energiebeleid in de wind geslagen. Deze conclusie trekt de Eerlijke Bankwijzer. Maandag 6 december bespreekt de Tweede Kamer het Nederlandse energiebeleid.

Lees verder...

Leefomgeving onder druk door nieuw Europees landbouwbeleid

18 november 2010 - De nieuwe Europese plannen voor de landbouw zetten niet in op duurzaamheid. Europees commissaris Dacian Cioloş wil boeren blijven stimuleren om massaal veevoer uit Zuidelijke landen te importeren. Dat zorgt voor het verdwijnen van oerbossen en uitputting van de grond daar, en voor verzuring en vermesting van de bodem en het water hier.

Lees verder...

Boskap voor veevoer

17 november 2010 - De VVD gelooft niet dat veevoer zorgt voor het verdwijnen van oerbossen, aldus Kamerlid René Leegte zaterdag in Trouw. Helaas is dit geen kwestie van geloven, maar een feit. Zo heeft de Nederlandse Sojacoalitie berekend dat er wereldwijd jaarlijks een oppervlakte van half Nederland aan tropisch bos en savanne verdwijnt als gevolg van de teelt van soja.

Lees verder...

Saskia Borgers nieuwe voorzitter van Milieudefensie

Amsterdam, 16 november 2010 - Saskia Borgers is door de leden van Milieudefensie gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging. Als voorzitter wil de oud-topambtenaar het nieuwe kabinet ervan overtuigen dat Nederland werk moet maken van een duurzame kenniseconomie.

Lees verder...

Sector schiet in kramp door de Gifmeter

9 november 2010 - Er iets vreemds aan de hand binnen de groente- en fruitsector. Steeds meer boeren, tuinders en supermarkten eisen voedsel dat voldoet aan de normen van duurzaamheid én waarmee een eerlijke boterham kan worden verdiend. Gelukkig versterken deze twee kanten elkaar omdat consumenten bereid zijn voor een eerlijk, gezond en duurzaam product meer te betalen. De hogere marges stellen boeren en tuinders in staat deze producten te leveren. Een klassiek voorbeeld van een win-winsituatie dus.

Lees verder...

Shell schendt internationale milieunormen in Nigeria

Den Haag, 9 november 2010 - Shell past in Nigeria lagere milieustandaarden toe en besteedt minder aandacht aan het onderhoud en de veiligheid van oliepijpleidingen dan elders in de wereld, dat blijkt uit het vandaag door Milieudefensie uitgebrachte rapport “Double Standard”. Als gevolg van deze praktijk is Shell in de ecologisch kwetsbare Niger Delta verantwoordelijk voor gemiddeld 250 olielekkages per jaar. Per lekkage stroomt gemiddeld 26.000 liter olie het milieu in. Milieudefensie presenteerde het rapport vanmiddag aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Lees verder...

Verantwoord aanbod supermarkten stijgt

4 november 2010 - Supermarkten verkopen steeds meer verantwoorde producten. Op dit moment hebben winkels gemiddeld 90 biologische producten in de schappen liggen. Een jaar geleden waren er dat nog 78. Dat blijkt uit de jaarlijkse EKO-tellingen van Milieudefensie en Solidaridad. Het gemiddelde aantal fairtrade producten is gestegen naar 20 vergeleken met 15 producten vorig jaar.

Lees verder...

Nieuw milieumagazine Down to Earth

3 november 2010 - Het nieuwe magazine over een betere leefomgeving heet Down to Earth. Het tijdschrift is het journalistiek onafhankelijke opinieblad van Milieudefensie voor mensen met een groen hart. Down to Earth komt zes keer per jaar uit en verschijnt donderdag 4 november voor het eerst.

Lees verder...

Afname gifresten op groente en fruit stagneert

1 november 2010 - De jarenlange afname van gifresten op groente en fruit is tot stilstand gekomen. Vorig jaar werd de wettelijke norm vaker overschreden dan in 2008. Het aandeel groente en fruit met resten van bestrijdingsmiddelen nam in 2009 nauwelijks af. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarlijkse Gifmeter van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Foodwatch.

Lees verder...