Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 06 november 2017
Oproep aan Kamerleden om een einde te breien aan gas

Oproep aan Kamerleden om een einde te breien aan gas

DEN HAAG, 16 mei 2017 – De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Dat stellen Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en energieleverancier Greenchoice. Dinsdag overhandigen zij in aanwezigheid van breiende actievoerders uit het hele land een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.

Lees verder...

Tuinders helpen Groningen te redden

Tuinders helpen Groningen te redden

OPINIE (verschenen in vakblad Boerderij, 12 mei 2017) Jaarlijks stroomt ruim 3 miljard kubieke meter Gronings gas naar het Westland en andere glastuinbouwgebieden. Door fors minder gas te gebruiken in de glastuinbouw kunnen het Westland en andere glastuinbouwgebieden Groningen helpen én hun eigen toekomst veilig stellen, stellen Evert Hassink (Milieudefensie), Nico van Ruiten (LTO Glaskracht Nederland), Erik de Waal (Natuur & Milieufederatie Groningen) en Jan Kastje (Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland).

Lees verder...

 Milieudefensie start spoedprocedure voor gezonde lucht

Milieudefensie start spoedprocedure voor gezonde lucht

Amsterdam, 11 mei 2017 – De rechtszaak tegen de Nederlandse Staat voor gezonde lucht laat al een jaar op zich wachten. Milieudefensie is het wachten zat en kondigt vandaag een spoedprocedure aan om de overheid te dwingen snel maatregelen te nemen. “Het probleem is veel te dringend om nog langer vooruit te schuiven. Sinds we de rechtszaak vorig jaar aankondigden zijn weer duizenden mensen overleden als direct gevolg van luchtvervuiling, nog eens vele tienduizenden werden ernstig ziek”, zegt Anne Knol, campagneleider bij Milieudefensie.

Lees verder...

Klacht tegen ING vanwege schending OESO-richtlijnen

Klacht tegen ING vanwege schending OESO-richtlijnen

Den Haag, 8 mei. Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie dienen vandaag een klacht in tegen ING bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). ING schendt volgens de organisaties de OESO-richtlijnen op het gebied van milieu en klimaat. De bank stopt nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven en heeft bovendien geen plan om de broeikasgasuitstoot van haar financieringen te verminderen. De vier organisaties roepen ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om vandaag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING een concrete toezegging te doen om de klimaatimpact van ING's financieringen te verkleinen.

Lees verder...

Nieuwsagenda Milieudefensie week 19 en 20

Nieuwsagenda Milieudefensie week 19 en 20

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen.

Lees verder...

Volle wegen zijn het probleem niet

Volle wegen zijn het probleem niet

OPINIE, (verschenen in Nederlands Dagblad op 4 mei 2017) Begin deze week kwam ons vervoer twee keer in het nieuws. Maandag de voorspellingen over overvolle wegen in de toekomst [1]. Dinsdag de toename van het aantal verkeersdoden [2]. Ook de mogelijke oplossingen werden genoemd: meer investeringen in wegen of kilometerheffing om de wegcapaciteitsproblemen op te lossen. Betere handhaving en minder smartphonegebruik om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook andere mobiliteitsproblemen zijn regelmatig in het nieuws, inclusief hun mogelijke oplossingen. Elektrische auto’s voor klimaat en luchtkwaliteit. Geluidsschermen voor de herrie. Ondergronds parkeren om de volle straten in de stad te ontzien. Spitsheffing om de files op te lossen.

Lees verder...

Schamel schadebudget NAM blijkt onvoldoende

Amsterdam, 3 mei 2017 – De schadevergoedingen voor gedupeerde Groningers kunnen de komende jaren oplopen tot meer dan een miljard euro per jaar, dat concludeert onderzoeksbureau Profundo in een rapport in opdracht van Milieudefensie. De NAM reserveert echter slechts een vijfde van dat bedrag (217 miljoen euro) per jaar voor het vergoeden van aardbevingsschade in Groningen. ‘Het is overduidelijk dat het gereserveerde bedrag veel te laag is om de gedupeerden te compenseren. Kennelijk denken de rekenmeesters bij de NAM dat ze wegkomen met een schijntje’, stelt Jorien de Lege van Milieudefensie. Het rapport laat zien dat de NAM nog steeds negeert hoe verwoestend de gaswinning is voor de woonomgeving in het gebied.

Lees verder...

Extra beleid voor fiets en wandelaar noodzakelijk!

Extra beleid voor fiets en wandelaar noodzakelijk!

Amsterdam 1 mei 2017 - Milieudefensie is ongerust over een nieuw rapport van minister Schultz dat vandaag is uitgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het verkeer op de weg de komende decennia nog veel drukker gaat worden, vooral rondom de grote steden. De groei wordt onder meer veroorzaakt door bevolkings- en economische groei. Milieudefensie vindt dat het nieuwe kabinet nu echt vol moet gaan inzetten op het stimuleren van fietsen en lopen. Daarnaast moet het kabinet veel meer het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen. Als dit niet gebeurt en er verandert niets, dan zal het autoverkeer met 17 tot 44 procent toenemen de komende jaren.

Lees verder...

Stop de mythe van transitiebrandstof

Stop de mythe van transitiebrandstof

OPINIE, 25 april 2017 - Terwijl een twintigtal elektrische vrachtwagens al door het land rijdt, blijven de transportsector en de overheid investeren in een klimaatbeschadigende brandstof. LNG, vloeibaar aardgas, zou milieuvriendelijk zijn.

Lees verder...

Nieuwsagenda week 17 en 18

Nieuwsagenda week 17 en 18

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen.

Lees verder...

Breitrein treft burgemeester van Loppersum in Den Haag

Breitrein treft burgemeester van Loppersum in Den Haag

Den Haag, 20 april 2017 - Burgemeester Albert Rodenboog van het door aardbevingen getroffen Loppersum breide met de Groningse kunstenares Agnes Bakker voor de grootste deken van Nederland. De burgemeester was in Den Haag voor het gasdebat in de Tweede Kamer. Groningers, Agnes Bakker en Milieudefensie maakten donderdag van hun trein naar Den Haag een 'breitrein'. Zij breien voor de actie: Gronings gas, brei er een eind aan.

Lees verder...

Van Dam is de trekpop van Rabobank en FrieslandCampina

Van Dam is de trekpop van Rabobank en FrieslandCampina

OPINIE (verschenen in het Brabants Dagblad van 8 april 2017) Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische zaken moet worden teruggefloten in een kort geding dat is aangespannen door biologische en grondgebonden melkveehouders. Deze boeren willen dat het mestplan van Van Dam voor hen ongeldig wordt verklaard.

Lees verder...

Nieuwsagenda week 15 en 16

Nieuwsagenda week 15 en 16

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen.

Lees verder...

Tweede Kamer vertraagt overstap van gas naar duurzaam

Tweede Kamer vertraagt overstap van gas naar duurzaam

Amsterdam, 5 april 2017 - Terwijl de kabinetsformatie zich in een pril stadium bevindt, dreigt de Tweede Kamer de weg af te sluiten naar een snelle overstap van gas op duurzame energie. Woensdag stelde de vaste Kamercommissie Economische Zaken voor om een pakket aanpassingen van de Gaswet controversieel te verklaren. "Zo gaat het langer duren voordat gemeentes en bouwbedrijven nieuwe en bestaande huizen van het gas af kunnen halen", zegt Evert Hassink van Milieudefensie.

Lees verder...

Het zou van lef getuigen als Nederland in tien jaar afrekent met aardgas

Het zou van lef getuigen als Nederland in tien jaar afrekent met aardgas

Amsterdam, 28 maart 2017 - Het nieuw te vormen kabinet moet met lef, ambitie en ondernemerschap werk maken van een versnelling van de energietransitie. Daarvoor pleit directeur Gerald Schotman van de NAM in Het Financieele Dagblad van woensdag 22 maart. Als we Schotman moeten geloven, betekent dat vooral ruim baan voor de NAM om zoveel mogelijk gas uit de bodem en in de Nederlandse samenleving te pompen.

Lees verder...

Groningers en Milieudefensie lanceren nationale breiactie om gaskraan dicht te draaien

Groningers en Milieudefensie lanceren nationale breiactie om gaskraan dicht te draaien

Den Haag, 15 maart 2017 – Groningers, de Groningse kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie pakken donderdag in Den Haag honderd dagen de pennen op om de grootste deken van Nederland te breien voor de actie: Gronings gas, brei er een eind aan. Met deze nationale breiactie vragen zij met breiacties in het hele land de aandacht van de formateurs voor de noodzaak om de gaskraan te sluiten en de Groningers niet langer in de kou te laten staan. De Grootouders voor het Klimaat dragen de eerste actiedag een steekje bij. Maar iedereen in Nederland kan mee doen: thuis, in een breicafé, op school of in een verzorgingshuis.

Lees verder...

Supermarkten scoren dik onvoldoende vanwege ontbossing

Supermarkten scoren dik onvoldoende vanwege ontbossing

Zaterdag 4 maart 2017- Supermarkt Jumbo scoort een 3,4, Albert Heijn haalt een schamele 2,3 en de SPAR haalt niet eens een 1. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de manier waarop zij zich inzetten tegen de aantasting van natuur en ontbossing voor de zuivelproducten die zij verkopen.

Lees verder...

Kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie hijsen vlag voor Groningers

Kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie hijsen vlag voor Groningers

Rottum, 3 maart 2017 – Groningers vierden vrijdagmiddag met het hijsen van een gebreide vlag dat de warme deken voor het kleinste huisje van de provincie af is. Dat deden zij met gedeputeerde Eelco Eikenaar, gedupeerde Annemarie Heite, kunstenares Agnes Bakker en Jorien de Lege van Milieudefensie in Rottum, een dorpje in het aardbevingsgebied. De deken staat symbool voor de solidariteit met Groningers in het gaswinningsgebied en de boodschap dat we onze huizen beter moeten isoleren zodat we minder gas nodig hebben.

Lees verder...