Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 06 november 2017
Milieudefensie teleurgesteld over hoger beroep van de Staat bij aanpak luchtvervuiling

Milieudefensie teleurgesteld over hoger beroep van de Staat bij aanpak luchtvervuiling

Amsterdam, 22 september 2017 - Vandaag kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat de Staat in hoger beroep gaat tegen een deel van het vonnis van de rechter om maatregelen te treffen tegen luchtvervuiling. De rechter oordeelde twee weken geleden in een kort geding, aangespannen door Milieudefensie, dat Nederland zo snel mogelijk overal aan de Europese luchtkwaliteitswet moet voldoen. Ook verbood de rechter de overheid om in de toekomst maatregelen te nemen die tot nieuwe overschrijdingen zouden kunnen leiden. Dit tweede onderdeel van het vonnis, dat toekomstige vervuilende projecten zou kunnen tegenhouden, is onderdeel van het hoger beroep. De Staatssecretaris gaf aan wel snel te beginnen met de aanpak van bestaande knelpunten.

Lees verder...

Milieudefensie lanceert nieuwe campagne tegen verwoesting oerwoud voor biodiesel

Milieudefensie lanceert nieuwe campagne tegen verwoesting oerwoud voor biodiesel

AMSTERDAM/INDONESIË, 18 september 2017 – Samen met haar Indonesische partnerorganisatie WALHI lanceert Milieudefensie vandaag een nieuwe campagne tegen de kap van het laatste regenwoud. Grote stukken bos worden in Indonesië in brand gestoken en gekapt voor de productie van palmolie. Die palmolie verdwijnt in Europese auto’s als biodiesel. Nederland is in Europa de grootste producent van deze ‘palmoliediesel’.

Lees verder...

Servicelijnen supermarkten overbelast door belactie Milieudefensie

Servicelijnen supermarkten overbelast door belactie Milieudefensie

Utrecht, 16 september 2017 – Servicelijnen van de zes grote supermarkten waren vanmiddag overbelast door een actie van Milieudefensie. Vincent Bijlo en Floris Bosma, bezorgde burgers en boze boeren vroegen de supermarkten alleen nog duurzame melk in het schap te leggen. Gewone melk levert te veel milieuschade op. Twee supermartken gooiden hun servicelijnen dicht en de gemiddelde wachttijd tijdens de actie liep op tot tien minuten.

Lees verder...

Nieuwsagenda Milieudefensie week 37 en 38

Nieuwsagenda Milieudefensie week 37 en 38

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Lees verder...

Milieudefensie wint kort geding voor gezonde lucht

Milieudefensie wint kort geding voor gezonde lucht

Amsterdam - 7 september 2017 – De Haagse rechtbank deed vanmorgen uitspraak in het Kort Geding voor gezonde lucht van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Milieudefensie werd volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese luchtkwaliteitswet te voldoen.

Lees verder...

Jongerendebat: "Drukte in de stad"

Jongerendebat: "Drukte in de stad"

Op woensdagavond 6 september wordt het jongerendebat "Drukte in de stad" in De Balie georganiseerd. Hierbij zullen alle Amsterdamse politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat gaan. Ze zullen debatteren over oplossingen om de verkeersdrukte in Amsterdam op een duurzame manier te verminderen. De zes jongerenorganisaties zijn het CDJA, DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten en ROOD.

Lees verder...

Nieuwsagenda Milieudefensie week 35 en 36

Nieuwsagenda Milieudefensie week 35 en 36

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Lees verder...

Uitspraak kort geding voor gezonde lucht 7 september 2017

Uitspraak kort geding voor gezonde lucht 7 september 2017

Amsterdam - 23 augustus 2017 - Vandaag vond het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen. Bij de rechtbank in Den Haag eiste Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval volledig te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder...

Kort geding voor gezonde lucht van Milieudefensie versus de Nederlandse Staat

Kort geding voor gezonde lucht van Milieudefensie versus de Nederlandse Staat

Amsterdam, 21 augustus 2017 – Op woensdag 23 augustus vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie aanspant tegen de Nederlandse Staat. Bij de Rechtbank Den Haag eist Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval volledig te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder...

Landbouw heeft politiek lef nodig

Landbouw heeft politiek lef nodig

OPINIE (Verschenen in Trouw op 14 augustus 2017.) Tegengaan van intensivering in de veehouderij is pas een eerste stap. Het nieuwe kabinet zal koers moeten zetten naar een echt duurzame landbouw, zegt Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel bij Milieudefensie.

Lees verder...

Nieuwsagenda Milieudefensie week 33 en 34

Nieuwsagenda Milieudefensie week 33 en 34

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Lees verder...

Groningen gedenkt aardbeving met koffers en kerkklokken

Groningen gedenkt aardbeving met koffers en kerkklokken

Middelstum, 13 augustus 2017 - Woensdag 16 augustus wordt in Huizinge de door gaswinning veroorzaakte aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter uit 2012 herdacht. Met een ‘koffertocht’ en het luiden van de klokken wordt stilgestaan bij de beving die vijf jaar geleden genadeloos liet zien wat de gevolgen zijn van de gaswinning.

Lees verder...

Pop-up strand trekt aandacht van voorbijgangers Prinsengracht

Pop-up strand trekt aandacht van voorbijgangers Prinsengracht

Amsterdam, 11 augustus 2017 – Vandaag genoten Amsterdammers van het eerste pop-up grachtenstrand. Milieudefensie toverde een parkeerplek aan de Prinsengracht om tot een strand met alle benodigde comfort, inclusief strandstoel, palmboom en cocktails. Met de actie laat Milieudefensie zien dat parkeerruimte voor auto’s op een andere, veel leukere manier kan worden gebruikt dan voor ‘stilstaand blik’.

Lees verder...

Fietser en voetganger in de knel in Nederlandse steden

Fietser en voetganger in de knel in Nederlandse steden

Amsterdam, 8 augustus 2017 – Fietsers en voetgangers delven het onderspit als het gaat om ruimte in de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie. De organisatie bracht in 20 [1] steden in kaart hoeveel ruimte op straat beschikbaar is voor verschillende verkeersdeelnemers. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de meeste ruimte reserveren voor auto's. Op de tweede plaats staan de voetgangers. Fietsers komen er het meest bekaaid vanaf, die krijgen de minste ruimte. Milieudefensie vindt dat er meer ruimte voor wandelen en fietsen nodig is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Lees verder...

Soja: het nieuwe tropisch hardhout

Soja: het nieuwe tropisch hardhout

OPINIE (Verschenen op One World op dinsdag 18 juli.) Vandaag tekent in Brussel onze staatssecretaris Van Dam samen met 12 Europese landbouwministers een gezamenlijke sojadeclaratie met daarin de intentie om alleen nog soja uit Europa te gaan gebruiken en te stoppen met het importeren van soja uit Zuid-Amerika. Voor de Zuid-Amerikaanse soja wordt op grote schaal ontbost. “Voor het oerwoud is deze declaratie goed nieuws en voor de EU is het een goede eerste stap naar een eerlijke en duurzame landbouw. Maar de EU moet nu wel doorpakken,” zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie.

Lees verder...

NAM past website aan na klacht Milieudefensie

NAM past website aan na klacht Milieudefensie

Amsterdam, 15 juli 2017 - De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft haar website aangepast na een klacht van Milieudefensie bij de Reclame Code Commissie. Het bedrijf noemde gas de 'schoonste fossiele brandstof' en heeft dat veranderd in de 'minst vervuilende fossiele brandstof'. De NAM blijft echter de stelling verdedigen dat aardgas de schoonste fossiele brandstof genoemd zou mogen worden. Milieudefensie is het principieel oneens met deze stelling en wil dat de commissie zich over de klacht uitspreekt. Donderdag 20 juli buigt de Reclame Code Commissie zich over de kwestie.

Lees verder...

Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

Amsterdam/Groningen, 12 juli 2017 - Het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp moet worden vernietigd. Het is onverantwoord om de hoeveelheid Gronings gas die gewonnen mag worden voor vijf jaar vast te zetten. Dat stellen de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur & Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en 51 individuele Groningers morgen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Lees verder...

De rijksoverheid laat Brabant stikken

De rijksoverheid laat Brabant stikken

OPINIE (Verschenen in alle edities van het Brabants Dagblad op 8 juli 2017) De beroering afgelopen vrijdag op het provinciehuis is begrijpelijk. Toch is het goed en noodzakelijk dat de provincie Brabant milieumaatregelen neemt via stallenbeleid waardoor de veestapel zal krimpen. Goed voor de Brabanders, die ziek worden van de fijnstof uit de stallen en goed voor de natuur, het milieu en de boeren zelf, die ook ernstig lijden.

Lees verder...

 Minder vee zet zoden aan de dijk

Minder vee zet zoden aan de dijk

OPINIE (Verschenen in vakblad Boerderij op 7 juli 2017) Om de klimaatdoelstelling in Parijs te halen, maar ook het milieu te sparen, de gezondheid van omwonenden te waarborgen en het mestprobleem te beteugelen, moeten we echt minder vee in Nederland gaan houden. Efficiëntie en intensivering zijn een doodlopende weg en dragen dus niet substantieel bij aan het oplossen van de problemen die de veehouderij veroorzaakt. De sector moet omschakelen naar duurzaam en toekomstbestendig en inzetten op krimp van de veestapel.

Lees verder...