Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 12 augustus 2014
Economie loopt gevaar door onderschatting klimaatrisico

Economie loopt gevaar door onderschatting klimaatrisico

25 mei 2016 - De financiële sector moet bijdragen aan de klimaatdoelstelling van 1,5 graden. Dat zegt de Tweede Kamer in een dinsdag aangenomen motie. Met de motie steunt de Kamer de oproep die IUCN NL, Greenpeace, Both ENDS, Oxfam Novib, Hivos en Milieudefensie in een open brief aan De Nederlandsche Bank doen. Klimaatverandering wordt ernstig onderschat, terwijl het de stabiliteit van ons financiële systeem in gevaar brengt”, stellen de organisaties.

Lees verder...

Nationale actiedag tegen TTIP en CETA: van Terneuzen tot Stadskanaal

Nationale actiedag tegen TTIP en CETA: van Terneuzen tot Stadskanaal

Amsterdam, 24 mei 2016 – Zaterdag 28 mei komen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen TTIP en CETA, de omstreden vrijhandelsverdragen van de Europese Unie met de Verenigde Staten en Canada. Zo wordt TTIP feestelijk ten grave gedragen in Amsterdam, wordt in de internationale rechtsstad Den Haag de eerste TTIP-zaak van een multinational tegen de staat uitgebeeld, organiseren Wageningers een festival voor de lokale economie en kunnen marktgangers in Terneuzen hun heil zoeken in een TTIP-vrije zone.

Lees verder...

Den Haag moet aan de bak voor schone lucht

Den Haag moet aan de bak voor schone lucht

21 mei 2016 - Wie in Den Haag verwacht een gezonde zeebries in te ademen, komt bedrogen uit. De luchtkwaliteit in de stad achter de duinen laat flink te wensen over. In Den Haag pompen mensen vaak onbewust lucht vol uitlaatgassen door hun longen. Steeds meer inwoners maken zich terecht zorgen.

Lees verder...

Gronings gas grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen

Gronings gas grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen

Amsterdam, 19 mei 2016 – Een flink aantal grote woningcorporaties houdt zich niet aan de afspraken voor gasbesparing in hun woningarsenaal. Dat blijkt uit een inventarisatie van Milieudefensie. Niet alleen huurders, maar ook Groningers en het klimaat zijn hiervan de dupe. Voor de verwarming van deze lekke huizen wordt de Groningse gasbel onnodig leeggepompt, met aardbevingen als gevolg. Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die vanavond debatteert over de klimaatafspraken van Parijs, op om de corporaties bij de les te houden en waar nodig financieel te steunen.

Lees verder...

Milieudefensie eist optreden tegen sjoemelscooters

Milieudefensie eist optreden tegen sjoemelscooters

Amsterdam, 14 mei 2016 – Scooterfabrikanten lijken, net als Volkswagen, te hebben gesjoemeld met scooters om aan de Europese uitstootnormen te voldoen. Scooters zijn op de weg veel vervuilender dan op papier wordt beweerd. Voor tenminste een model zijn sterke aanwijzingen dat dit komt door sjoemelen met techniek of instellingen. Het ministerie en de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) zijn al sinds 2013 op de hoogte van deze mogelijk frauduleuze praktijken, ontdekte Milieudefensie, maar zij hebben de kwestie niet aangepakt.

Lees verder...

De Europese Commissie wil de Tweede Kamer passeren

Amsterdam, 13 mei 2016 - Eurocommissaris Cecilia Malmström van Handel wil het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada al in werking laten treden voordat de Tweede Kamer er over besluit, dat heeft zij vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in Straatsburg. Greenpeace, Milieudefensie, foodwatch en TNI (Transnational Institute) roepen minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel op daar niet mee akkoord te gaan en in juni geen handtekening te zetten onder het verdrag.

Lees verder...

Milieudefensie eist openbaarheid contacten Shell en Staat over gaswinning

Milieudefensie eist openbaarheid contacten Shell en Staat over gaswinning

Amsterdam, 13 mei 2016 - In reactie op het nieuws over geheime afspraken tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken over de gaswinning in Groningen, eist Milieudefensie dat de overheid haar contacten met het bedrijf hierover volledig openbaar maakt. Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gaat Milieudefensie vanaf nu periodiek alle correspondentie over gaswinning opvragen.

Lees verder...

Milieudefensie stapt naar rechter voor gezonde lucht

Milieudefensie stapt naar rechter voor gezonde lucht

Amsterdam, 11 mei 2016 – Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen. Dat maakt campagneleider Anne Knol vanavond in het televisieprogramma EenVandaag bekend. Uit metingen door bewoners en Milieudefensie naar stikstofdioxide in de lucht blijkt dat de staat de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt.

Lees verder...

Nederland overtreedt Europese wet luchtvervuiling

Nederland overtreedt Europese wet luchtvervuiling

Amsterdam, 11 mei 2016 - De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieudefensie vandaag publiceert. Nederland moest in 2015 voor het eerst voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat dit maximum op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Lees verder...

Milieudefensie bij protest Duitse kolenmijn

Milieudefensie bij protest Duitse kolenmijn

Amsterdam, 9 mei 2016 – Milieudefensie doet aankomend pinksterweekend mee aan een groot protest bij een Oost-Duitse bruinkoolmijn, in het kader van de internationale 'Break Free From Fossil Fuels' campagne. Tussen 3 en 16 mei vinden over de hele wereld massaprotesten plaats tegen fossiele brandstoffen. In Wales werd ook een kolenmijn bezet, in het Pinksterweekend volgt de Duitse Welzow-Südmijn in het Lausitzveld. Buiten Europa vinden er massa-acties plaats in onder andere Nigeria, Indonesië, de Verenigde Staten en Brazilië. Milieudefensie heeft haar achterban opgeroepen mee te doen met het protest in Duitsland.

Lees verder...

TTIP-leaks moeten leiden tot transparantie en een eerlijk debat

TTIP-leaks moeten leiden tot transparantie en een eerlijk debat

Amsterdam, 2 mei 2016 – Nederlandse maatschappelijke organisaties reageren geschokt op de vandaag geopenbaarde onderhandelingsteksten in de TTIP-leaks. Greenpeace, Milieudefensie, het Transnational Institute (TNI), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en foodwatch constateren dat de zorgen in de Nederlandse samenleving over de gevolgen voor duurzame ontwikkeling meer dan terecht zijn. Zij stellen twee concrete eisen: het moet afgelopen zijn met de geheime status van de onderhandelingen en het verdrag met Canada (CETA) moeten opnieuw tegen het licht gehouden worden. Vooral de invloed van het bedrijfsleven op de teksten is onacceptabel.

Lees verder...

Milieudefensie roept minister Ploumen op om motie CETA met kracht uit te voeren

Milieudefensie roept minister Ploumen op om motie CETA met kracht uit te voeren

Amsterdam, 28 april 2016 - Vanmiddag heeft bijna de voltallige Tweede Kamer een motie aangenomen die Minister Ploumen de opdracht geeft om geen voorlopige inwerkingtreding van het handelsverdrag CETA tussen de EU en Canada toe te staan in de Europese Raad, zonder dit eerst aan de Tweede Kamer voor te leggen. Milieudefensie reageert positief op de motie en roept de minister op deze met kracht uit te voeren.

Lees verder...

Nederlandse veehouders die TTIP kennen, wijzen het verdrag af

Nederlandse veehouders die TTIP kennen, wijzen het verdrag af

Amsterdam, 26 april 2016 – De meerderheid van de veehouders (55 procent) die weten wat TTIP is, is negatief over dit handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil afsluiten. Veel boeren vrezen voor de ondergang van hun bedrijf door oneerlijke concurrentie. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ruim 1000 Nederlandse veehouders die door agrarisch marktonderzoeker Prosu Databased Marketing is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...

SER-advies is in de praktijk NEE tegen CETA en TTIP

SER-advies is in de praktijk NEE tegen CETA en TTIP

Amsterdam, 15 april 2016 - Het al uitonderhandelde vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) en het op stapel staande TTIP-verdrag met de VS voldoen niet aan de eisen die de Sociaal Economische Raad (SER) aan handelsverdragen stelt. Dat zeggen Milieudefensie, Transnational Institute (TNI), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Greenpeace in een reactie op het vrijdag uitgebrachte advies van de SER. De organisaties zijn verheugd dat de SER het omstreden arbitragesysteem (ICS) overbodig noemt voor volwassen rechtsstaten en onderschrijft dat de dreiging van investeringsclaims van multinationals op staten een bedreiging zijn voor ons beleid op het gebied van duurzaamheid, voedselstandaarden en dierenwelzijn.

Lees verder...