Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 06 november 2017
Groningers en Milieudefensie klimmen over hek gaslocatie NAM voor protest

Groningers en Milieudefensie klimmen over hek gaslocatie NAM voor protest

Hoogezand-Sappemeer, 21 september 2016 – Een groep van twintig Groningers en actievoerders van Milieudefensie is vandaag rond 14:00 uur in Hoogezand-Sappemeer over het hek van een gaswinningslocatie van de NAM geklommen. Op het NAM-terrein protesteren zij tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp, waarmee de Groningse gaswinning vijf jaar lang wordt vastgelegd op een onveilig winningsniveau van 24 miljard kuub. Dit besluit wordt aanstaande vrijdag officieel genomen in de ministerraad, ondanks breed maatschappelijk verzet en moties van meerdere oppositiepartijen tijdens een debat over het gaswinningsbesluit, vorige week.

Lees verder...

Ruime meerderheid Nederlanders wil dat Groningse gaswinning stopt

Amsterdam, 13 september 2016 - Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat de Groningse gaskraan verder dicht moet dan minister Kamp voorstelt in zijn concept-gasbesluit. Van de Groningers is dat zelfs driekwart. Dit blijkt uit een opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Daaruit blijkt ook dat een overgrote meerderheid van zowel Groningers als niet-Groningers voor volledig stoppen van de aardgaswinning is. De Tweede Kamer debatteert morgen over het besluit. Milieudefensie roept de Kamerleden op het plan van Kamp, die de gaswinning voor vijf jaar wil vastleggen op een onveilig niveau, resoluut te verwerpen.

Lees verder...

Ook Martinitoren luidt noodklok wegens Groningse gasbevingen

Ook Martinitoren luidt noodklok wegens Groningse gasbevingen

Groningen, 8 september 2016 - Achttien kerken in de provincie Groningen luiden morgenavond om 21.00u tegelijkertijd vijf minuten lang hun klokken, om aandacht te vragen voor de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. De Martinikerk luidt haar noodklokken – een unicum. De kerken sluiten morgenavond aan bij een manifestatie voor een gasvrij Groningen. Groningers en andere Nederlanders die zich zorgen maken om de gaswinning roepen daarbij de Tweede Kamer op om de gaswinning te stoppen. Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en de coalitie Gasverzet Groningen roepen alle kerken in Groningen op om zich morgenavond aan te sluiten en ook de noodklok te luiden.

Lees verder...

Groningen luidt de noodklok wegens schadelijk gasbesluit

Groningen luidt de noodklok wegens schadelijk gasbesluit

Amsterdam/Groningen, 31 augustus 2016 – Groningers en andere Nederlanders die zich zorgen maken over gaswinning, luiden op vrijdagavond 9 september op de Grote Markt in Groningen massaal de noodklok. Tijdens de manifestatie voor een gasvrij Groningen, die wordt georganiseerd door Milieudefensie en de Coalitie Gasverzet Groningen, roepen zij de Tweede Kamer - luidruchtig - op het concept-gasbesluit van minister Kamp af te wijzen. Iedereen die voorstander is van een gasvrij Groningen én Nederland, is uitgenodigd om zich aan te sluiten.

Lees verder...

Oorverdovende noodklok klinkt op manifestatie voor gasvrij Groningen

Oorverdovende noodklok klinkt op manifestatie voor gasvrij Groningen

Amsterdam/Groningen, 23 augustus 2016 – Een brede beweging (1) van Groningers, Milieudefensie, de Coalitie Gasverzet Groningen en overige Nederlanders die zich zorgen maken over gaswinning, luidt op vrijdagavond 9 september letterlijk en figuurlijk de noodklok over de Groningse gasbevingen. De deelnemers roepen minister Kamp op om de gaskraan zo snel mogelijk helemaal dicht te draaien en in te zetten op een gasvrij Groningen. Iedereen die solidair is met Groningen en een einde wil aan de gaswinning, wordt uitgenodigd om zich -met klok of bel in de hand- aan te sluiten.

Lees verder...

   Ook veel niet- Groningers maken bezwaar tegen gaswinningsplan Kamp

Ook veel niet- Groningers maken bezwaar tegen gaswinningsplan Kamp

Amsterdam/Groningen, 11 augustus 2016 – Ruim vijfduizend Nederlanders dienen vandaag een bezwaar in tegen het conceptbesluit van minister Kamp over de gaswinning in Groningen. Meer de helft van de bezwaren komt van niet-Groningers. Ook Milieudefensie stuurt vandaag een zienswijze in tegen het voorstel waarin de gaswinning de komende vijf jaar wordt vastgezet op een onveilig winningsniveau (1). Milieudefensie roept minister Kamp op met een plan te komen voor het snel volledig afbouwen van de gaswinning, zodat Groningers weer veilig kunnen wonen en Nederland stappen zet richting een fossielvrije samenleving.

Lees verder...

Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Amsterdam, 2 augustus 2016 – Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van burgers ernstige schade oploopt. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden, zo staat in de dagvaarding die maandag is verstuurd.

Lees verder...

Milieudefensie wil energiezuinige huizen voor iedereen

Milieudefensie wil energiezuinige huizen voor iedereen

Amsterdam, 29 juli 2016 - De onroerendezaakbelasting (OZB) afhankelijk maken van het energielabel van uw huis, dat wil de Amsterdamse fractie van de Partij van de Dieren. Milieudefensie waarschuwt dat bewoners van slechte huizen, die het niet kunnen betalen om hun huis energiezuinig te maken het slachtoffer worden van het broodnodig milieubeleid. Dat moet en kan anders.

Lees verder...

Minder vee biedt juist kansen

Minder vee biedt juist kansen

Uit een rapport van het RIVM bleek afgelopen week dat wonen in een gebied met veel vee slecht is voor je longen. Er moet dus iets gebeuren. De verantwoordelijke staatssecretarissen van Dam en Dijksma schuiven de hete aardappel intussen handig door en laten provincies en gemeenten de omvang van de veestapel begrenzen. Als van Dam en Dijksma zich echt zorgen maken om burgers en boeren moeten ze juist de regie nemen en met een lange termijnplan voor een gezonde veehouderij komen.

Lees verder...

Milieudefensie: Europese Commissie ondermijnt Klimaatakkoord

Milieudefensie: Europese Commissie ondermijnt Klimaatakkoord

Amsterdam, 20 juli 2016 – Het is te laat en te weinig ambitieus. Dat zegt Milieudefensie in reactie op de hoeveelheid broeikasgassen die Nederlandse huishoudens, kleine bedrijven, vervoerders en boeren volgens de Europese Commissie in 2030 maximaal mogen uitstoten. Volgens de Europese Commissie moeten zij 36 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. "Maar met die 36 procent worden burgers en ondernemers die gaan investeren voor de gek gehouden", zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

Lees verder...

Milieudefensie start actie: Voer handelsverdrag CETA niet in voor Kamerbesluit

Milieudefensie start actie: Voer handelsverdrag CETA niet in voor Kamerbesluit

Amsterdam, 19 juli 2016 – De Europese Commissie wil handelsverdrag CETA van de Europese Unie met Canada al voorlopig in werking laten treden vóórdat de Tweede Kamer over de goedkeuring van het verdrag heeft gestemd. Dat is de verkeerde volgorde, zegt Freek Bersch, campagneleider van Milieudefensie. Milieudefensie lanceert daarom vandaag een actie om premier Rutte op te roepen CETA onder deze voorwaarden niet te tekenen.

Lees verder...

Metingen GGD bevestigen: Gezonde lucht in Amsterdam nog ver te zoeken

Metingen GGD bevestigen: Gezonde lucht in Amsterdam nog ver te zoeken

Amsterdam, 14 juli 2016 - De lucht in Amsterdam is nog steeds bijna overal ongezond. Uit metingen van de GGD Amsterdam blijkt dat op 40% van de Amsterdamse straten waar de luchtkwaliteit in 2015 gemeten is, de Europese norm voor stikstofdioxide is overschreden. “Dat is een aanslag op de gezondheid van Amsterdammers. Gezonde lucht gaat veel verder dan de Europese normen en zelfs die worden hier bij lange na niet gehaald,” reageert Anne Knol van Milieudefensie.

Lees verder...

Nieuw TTIP-lek: Europese Commissie zet elektriciteitsnetwerken te koop

Nieuw TTIP-lek: Europese Commissie zet elektriciteitsnetwerken te koop

Amsterdam, 11 juli 2016 - Als het aan de Europese Commissie ligt wijkt het voorrangsbeleid voor groene stroom op de Europese elektriciteitsnetwerken voor de toegang van Amerikaanse energiemaatschappijen. De Europese Commissie wil tevens dat de handel in gas en schaliegas met de Verenigde Staten volledig wordt vrijgegeven. Dat blijkt uit een naar het ngo-netwerk S2B gelekt voorstel van de Europese Commissie voor de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP. Milieudefensie en Transnational Institute zijn aangesloten bij dit netwerk. Zij constateren dat de Europese Commissie haar eigen klimaatambities ondergraaft ten gunste van handel. Deze week wordt weer over TTIP onderhandeld.

Lees verder...

Nieuwe Mijnbouwwet eerste stap richting een fossielvrij Nederland

Nieuwe Mijnbouwwet eerste stap richting een fossielvrij Nederland

Amsterdam, 7 juli 2016 – Milieudefensie ziet de wijziging van de Mijnbouwwet als een goede eerste stap richting een fossielvrij Nederland, en feliciteert iedereen die de afgelopen jaren in actie kwam tegen gasboringen met deze overwinning. Tegelijkertijd is de strijd tegen olie- en gasboringen in ons land met de gewijzigde wet, waar de Tweede Kamer vandaag mee instemde, nog niet gestreden. De wet sorteert namelijk nog niet voor op het zo snel mogelijk helemaal uitfaseren van fossiele brandstoffen. En dat is wel wat nodig is om klimaatverandering te stoppen en meer aardbevingen in Groningen te voorkomen.

Lees verder...

Maak van koe in de wei de norm

Maak van koe in de wei de norm

29 juni 2016 - Afgelopen maandag stapte Milieudefensie uit het convenant Weidegang. Vandaag gaf Jacomijn Pluimers van Milieudefensie een nadere toelichting tijdens de Ronde Tafel over de initiatiefnota “Wei voor de Koe” van D66, SP en GroenLinks, in Den Haag.

Lees verder...

Elektronicagiganten blijven betrokken bij verwoesting tropisch eiland

Elektronicagiganten blijven betrokken bij verwoesting tropisch eiland

Amsterdam, 29 juni 2016 – Philips en Apple lopen voorop bij het verbeteren van de tinmijnbouw in Indonesië. De meeste elektronicabedrijven doen nog steeds nauwelijks iets om te voorkomen dat de Indonesische eilanden Bangka en Belitung worden vernield door tinwinning voor hun producten. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie.

Lees verder...

Afspraak om koe in de wei te houden mislukt

Afspraak om koe in de wei te houden mislukt

Amsterdam, 27 juni 2016 – Na vier jaar praten is de maat vol, het aantal koeien in de wei is gedaald in plaats van gestegen. Daarom stapt Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang van onder meer de landbouwsector, zuivelorganisaties, de overheid en maatschappelijke organisaties. Campagneleider Jacomijn Pluimers van Milieudefensie ziet nog maar een oplossing: ''Staatssecretaris Van Dam moet meer koeien in de wei wettelijk verplichten.'

Lees verder...

 Milieudefensie roept op tot actie tegen gasbesluit

Milieudefensie roept op tot actie tegen gasbesluit

Amsterdam, 24 juni 2016 – In reactie op het vandaag gepresenteerde conceptbesluit over de Groningse gaswinning, roept Milieudefensie alle Groningers en andere Nederlanders op in actie te komen tegen de gaswinning. Hoewel de gaskraan iets verder dicht gaat, blijft minister Kamp van Economische Zaken de komende vijf jaar inzetten op een winningsniveau dat ver boven de aardbevingsbestendige norm ligt. Ook ontbreekt een plan om het gasverbruik in Nederland versneld te verminderen, wat niet alleen noodzakelijk is voor de veiligheid van Groningen maar ook voor de strijd tegen klimaatverandering. De komende maanden versterkt Milieudefensie daarom met verschillende acties, onder andere binnen de nieuwe Coalitie Gasverzet Groningen, de oproep om de productie zo snel mogelijk af te bouwen naar nul.

Lees verder...