Nieuws

Persberichten

03 februari 2011 06 november 2017
Handelsverdragen als CETA maken Wilders en Trump sterker

Handelsverdragen als CETA maken Wilders en Trump sterker

OPINIE – (verschenen op oneworld.nl op 14 februari 2017). In reactie op het protectionisme van Trump, maakt de Europese Unie de fout nog fanatieker een naïef geloof in de zegeningen van de vrije wereldmarkt na te jagen'CETA is een antwoord op Trump, zoals olie een antwoord op vuur is.'

Lees verder...

Milieuzone Utrecht blijft

Milieuzone Utrecht blijft

Amsterdam, 8 februari 2017 - De Raad van State heeft vandaag bekend gemaakt dat de milieuzone in Utrecht ook in hoger beroep standhoudt. Goed nieuws voor de inwoners van Utrecht volgens Milieudefensie. De milieuzone zorgt ervoor dat zeer vervuilende auto's het centrum van Utrecht niet meer in mogen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Autoclub KNAC had een hoger beroep aangespannen, nadat de Utrechtse rechtbank begin 2016 al oordeelde dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld.

Lees verder...

Nederlandse juristen veroordelen claimsysteem ICS in handelsverdrag CETA

Nederlandse juristen veroordelen claimsysteem ICS in handelsverdrag CETA

Amsterdam, 7 februari 2017 - Top-advocate Bénédicte Ficq adviseert de Nederlandse overheid niet mee te gaan in het claimsysteems ICS (Investement Court System) dat onderdeel is van handelsverdrag CETA. Bedrijven die zich benadeeld voelen, kunnen overheden voor miljarden aan klagen met ICS dat is opgenomen in handelsverdrag CETA. Woensdag stemt het Europees parlement over dat ICS en over het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada.

Lees verder...

Nederland schendt internationaal recht met export smerige benzine en diesel

Nederland schendt internationaal recht met export smerige benzine en diesel

Amsterdam, 6 februari 2017 - Nederland en België overtreden internationale verdragen door hoogzwavelige brandstof te exporteren naar West-Afrikaanse landen. Het is een overtreding van het verdrag van Basel, internationaal gewoonterecht en de mensenrechten. Dat is de conclusie van het Center for International Environmental Law, dat onderzoek deed in opdracht van het Zwitserse Public Eye en Milieudefensie. Milieudefensie vraagt de Tweede Kamer snel in te grijpen en te zorgen dat Nederland de wet handhaaft, zodat miljoenen Afrikanen niet langer blootstaan aan de ziekmakende brandstoffen.

Lees verder...

Reactie Milieudefensie op verbrede klimaatwet

Reactie Milieudefensie op verbrede klimaatwet

Amsterdam, 27 januari 2017 - Milieudefensie vindt het geweldig dat de Klimaatwet, die GroenLinks en de PvdA in 2015 lanceerden, nu ook gesteund wordt door SP, D66 en de ChristenUnie. De wet, waarvoor het eerste voorstel ooit door Milieudefensie werd gedaan, wordt deze week voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld.

Lees verder...

Bijna tweederde boeren houdt huidige melkprijs niet vol

Bijna tweederde boeren houdt huidige melkprijs niet vol

Amsterdam, 26 januari 2017- Bijna tweederde van de melkveehouders vreest dat zij de lage melkprijs van rond de 30 cent per liter niet veel langer volhouden. Dit blijkt uit een peiling van Prosu Databased Marketing in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig onder ruim 2000 melkveehouders. De melkprijs moet voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering naar minimaal 41 cent per liter. Afgelopen twee jaar is de melkprijs echter met zo’n 20 procent gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees verder...

Milieudefensie hijst nieuwe vlag bij Canadese ambassade

Milieudefensie hijst nieuwe vlag bij Canadese ambassade

DEN HAAG, 24 januari 2017 - Milieudefensie heeft dinsdag bij de Canadese ambassade met 'mounties' de vlag gehesen om te waarschuwen voor het risico dat multinationals machtiger worden dan de overheid als vrijhandelsverdrag CETA doorgaat. Ook op tien andere plaatsen in het land trokken mensen deze dagen de straat op om actie te voeren tegen dit verdrag tussen de Europese Unie en Canada. Dinsdag stemt de handelscommissie van het Europees Parlement er over, medio februari staat CETA op de agenda van het hele Europese Parlement.'

Lees verder...

Ministerie negeert optie om gaswinning en dus gasbevingen te reduceren

Ministerie negeert optie om gaswinning en dus gasbevingen te reduceren

5 januari 2017 - Uit documenten die Milieudefensie heeft opgevraagd bij het ministerie van EZ blijkt dat in een warme winter, die steeds vaker voorkomen, 19 miljard kubieke meter Gronings gas nodig is. Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.

Lees verder...

Banken duurzamer, maar aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter

Banken duurzamer, maar aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter

Den Haag, 21 december 2016 - Negen Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid. De meeste banken scoren nog wel zwaar onvoldoende voor hun beleid op klimaat. Ook de aanpak van belastingontwijking blijft zwak. Bank-verzekeraar Aegon scoort verreweg het laagst op sociaal- en milieubeleid en op dierenwelzijn. Zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer die vandaag is gepubliceerd.

Lees verder...

 Heel Nederland breit mee aan warme deken voor Groningen

Heel Nederland breit mee aan warme deken voor Groningen

Amsterdam/ Groningen, 21 december 2016 – In samenwerking met de Groningse kunstenares Agnes Bakker organiseert Milieudefensie de komende twee maanden verschillende ‘breicafés’ in Groningen. De deelnemers breien mee aan een megabreiwerk, waarmee in maart het kleinste huisje van Groningen wordt ingepakt. Die ‘warme deken’ staat symbool voor solidariteit met mensen in het Groningse aardbevingsgebied. De actie slaat zo aan, dat mensen inmiddels vanuit het hele land lapjes opsturen, of zelf een breicafé organiseren.

Lees verder...

Tweede Kamer kiest eindelijk voor grondgebonden boer

Tweede Kamer kiest eindelijk voor grondgebonden boer

Dinsdag, 6 december 2016 – De Tweede Kamer heeft vandaag met grote meerderheid een wetswijziging aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren niet de dupe worden van de mestproblemen in de melkveehouderij. De grondgebonden boer, die genoeg grond heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, kon rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer.

Lees verder...

'Super dat Amsterdam giftige brandstof in de ban doet'

'Super dat Amsterdam giftige brandstof in de ban doet'

Amsterdam, 30 november 2016 - De gemeenteraad van Amsterdam wil af van de productie van giftige brandstof voor Afrikaanse landen in de Amsterdamse haven. In een motie van D66, GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren wordt het college opgedragen bindende afspraken daarover te maken met de bedrijven die de brandstof produceren. Milieudefensie vindt het “super dat Amsterdam stelling neemt en alles doet wat ze kan om deze smerige praktijken te stoppen”.

Lees verder...

ING wereldwijd onder vuur om financiering oliepijplijn North Dakota

ING wereldwijd onder vuur om financiering oliepijplijn North Dakota

Amsterdam, 30 november 2016 - Vierhonderd milieu- en mensenrechtenorganisaties uit bijna vijftig landen roepen vandaag de zeventien banken die investeren in de Dakota Access-oliepijpleiding in de VS op hun lening per direct te bevriezen. Onder die banken is ook ING Bank, dat voor bijna € 250 miljoen investeert in het zeer omstreden project. De organisaties doen de oproep in een open brief, opgesteld door BankTrack, welke mede is ondertekend door Nederlandse organisaties, waaronder Greenpeace, Eerlijke Bankwijzer, Milieudefensie en Fossielvrij NL.

Lees verder...

Alternatief mestplan dringt mestoverschot terug en is toekomstbestendig

Alternatief mestplan dringt mestoverschot terug en is toekomstbestendig

Dinsdag, 29 november 2016 – Een alternatief mestplan van diverse boerenorganisaties, zuivelbedrijven en milieuorganisaties moet het mestoverschot in Nederland terugdringen. Het plan is een alternatief voor het mestakkoord dat Staatssecretaris Van Dam vorige week in allerijl sloot met een deel van de melksector en dat deze week in de kamer wordt besproken. Het plan van Van Dam houdt geen rekening met de hoeveelheid grond die een boer heeft en bovendien is het de vraag of het mestoverschot wel voldoende wordt teruggedrongen. In het alternatieve plan, dat gesteund wordt door een brede coalitie, is met die factoren wél rekening gehouden.

Lees verder...

Boeren verwijzen fosfaatakkoord naar prullenbak

Boeren verwijzen fosfaatakkoord naar prullenbak

Amsterdam, donderdag 24 november, 2016 – Slechts 30 procent van de boeren steunt het fosfaatakkoord tussen de melkveesector en staatssecretaris Martijn van Dam. Dit blijkt uit een peiling van Prosu Databased Marketing in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig onder ruim 1600 melkveehouders. Volgende week stemt de Tweede Kamer over dit 'mestakkoord'. Milieudefensie roept de Kamer op de staatssecretaris terug te roepen en te luisteren naar de wens van de boeren.

Lees verder...

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht op Europese ranglijst

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht op Europese ranglijst

Amsterdam, 23 november 2016 – In vergelijking met andere Europese landen gaat het niet goed met de luchtkwaliteit in Nederland. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van het Europese Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa. De hoeveelheid stikstofdioxide is alleen in Duitsland hoger, voor fijnstof en ozon is ons land een middenmoter. De ongezonde lucht zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen.

Lees verder...

 Zelfs diesel is beter dan biodiesel

Zelfs diesel is beter dan biodiesel

Amsterdam, 12 januari 2017 - Het zou een beetje gek zijn als twee campagneleiders van een milieuorganisatie een lans ging breken voor rijden op diesel. En dat is dan ook niet wat we hier gaan doen. Maar aan de kop is niets gelogen. Biobrandstof is zó extreem slecht voor ons klimaat, nog slechter dan ouderwetse diesel, dat we met de productie ervan eigenlijk hadden moeten stoppen nog voordat we ermee begonnen waren. Het gebruik van biodiesel verhóógt onze CO2-uitstoot namelijk. Tóch is nu juist biobrandstof het paradepaardje van staatssecretaris Dijksma om vervoer duurzamer te maken. En dat paradepaardje moet zo snel mogelijk weer op stal.

Lees verder...

Gegoochel om 130 km te kunnen rijden

Gegoochel om 130 km te kunnen rijden

Amsterdam, 18 november 2016 - We hebben er lang op gewacht. Om onduidelijke redenen werd het meerdere keren uitgesteld. Maar daar was het dan ineens: het RIVM-rapport over de effecten van het verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 kilometer per uur.

Lees verder...