Pers

Facts & Figures

12 augustus 2014 12 augustus 2014
12 in 2020, 0 in 2030. We kunnen zonder gas.

12 in 2020, 0 in 2030. We kunnen zonder gas.

In deze factsheet beantwoorden we de vraag “Wat moet er gebeuren om die omslag voor 2030 te maken?” Daarbij richten we ons op 12 miljard kubieke meter gaswinning in 2020 (het winningsniveau dat aardbevings-risico's minimaliseert) en bijna geen gasproductie en gebruik in 2030 (het veilige niveau voor het klimaat).

Lees verder...

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie

11 juni 2016 - In dit Algemeen Beleidsplan (ABP): Vereniging Milieudefensie streeft al vijfenveertig jaar naar ecologische rechtvaardigheid voor álle mensen: een eerlijke en duurzame verdeling van de rijkdommen van de Aarde. Nu, en in de toekomst. 'Eerlijk', omdat ieder mens recht heeft op een gelijk aandeel in die rijkdom. En 'duurzaam', door zorgvuldig om te gaan met de Aarde en de leefomgeving schoon en gezond te houden. Dit vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop we produceren, handeldrijven en consumeren.

Lees verder...

De visie van Milieudefensie

De visie van Milieudefensie

Milieudefensie werkt aan een Nederland dat minder verspilt van wat de aarde ons biedt. En dat ook eerlijker deelt met de rest van de wereld en met de generaties na ons. De steun en de inzet van burgers is daarbij cruciaal

Lees verder...

Friends of the Earth

Friends of the Earth

Milieudefensie is de Nederlandse tak van Friends of the Earth International. Dat is het grootste grassroots milieunetwerk ter wereld met 75 lidorganisaties in evenzoveel landen verspreid over alle continenten en ongeveer 5.000 lokale afdelingen. Met wereldwijd 2 miljoen leden en donateurs voeren we campagne op de meest urgente milieuonderwerpen van dit moment.

Lees verder...

Gronings gas grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen

Gronings gas grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen

Amsterdam, 19 mei 2016 – Een flink aantal grote woningcorporaties houdt zich niet aan de afspraken voor gasbesparing in hun woningarsenaal. Dat blijkt uit een inventarisatie van Milieudefensie. Niet alleen huurders, maar ook Groningers en het klimaat zijn hiervan de dupe. Voor de verwarming van deze lekke huizen wordt de Groningse gasbel onnodig leeggepompt, met aardbevingen als gevolg. Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die vanavond debatteert over de klimaatafspraken van Parijs, op om de corporaties bij de les te houden en waar nodig financieel te steunen.

Lees verder...

Lokaal actief worden

Lokaal actief worden

Wil jij samen met anderen Nederland verduurzamen en klimaatverandering tegengaan? Wij helpen je om (lokaal) nog meer voor elkaar te krijgen. We delen graag onze ervaringen met je over campagnevoeren, ondersteunen juridisch of financieel en verbinden je met andere initiatieven. Samen sta je sterk!

Lees verder...

Organisatie landelijk bureau

Organisatie landelijk bureau

Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als we de aarde eerlijk met elkaar delen en niet meer nemen of vervuilen dan de aarde aan kan, varen we daar allemaal wel bij. Wijzelf, mensen elders op de wereld en onze kinderen en kleinkinderen.

Lees verder...

Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

Milieudefensie is een vereniging met een democratische werkwijze. Lokale afdelingen, medewerkers en leden hebben invloed op het beleid. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de vereniging stellen het beleid formeel vast. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een presidium. Bij conflicten tussen leden en organen van Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Lees verder...

Werkwijze

Werkwijze

Milieudefensie streeft bij haar acties naar deelname van een breed publiek. We willen milieuproblemen niet vanuit een ivoren toren aanpakken, maar sámen met mensen. Alleen als bedrijven en de politiek er niet omheen kunnen dat véél mensen zich zorgen maken over het milieu, zullen volksvertegenwoordigers en bedrijfsleiders de juiste maatregelen nemen.

Lees verder...