Berichten

Uitspraak kort geding voor gezonde lucht 7 september 2017

Uitspraak kort geding voor gezonde lucht 7 september 2017

23 augustus 2017

Amsterdam - 23 augustus 2017 - Vandaag vond het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen. Bij de rechtbank in Den Haag eiste Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval volledig te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

Tijdens het kort geding gaf de advocaat namens Milieudefensie aan dat de Staat de gezondheid en levens van de mensen moet beschermen. Advocaat Phon van den Biesen: "De Staat is er verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van de lucht nergens slechter is dan in de wet is vastgelegd. De Staat houdt zich niet aan de wet en stelt oplossingen uit, maar die tijd hebben we niet". Jaarlijks worden tienduizenden mensen ernstig ziek door de luchtvervuiling. Zij krijgen bijvoorbeeld last van astma, longkanker of hart- en vaatziekten.

De landsadvocaat Edward Brans voerde het betoog namens de Staat. Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie, was niet verrast door het pleidooi vanuit de Staat. "Opnieuw bleek helaas dat de Staat de urgentie van dit probleem onvoldoende erkent. Al jaren overtreedt de Staat de Europese wet. Toch gaf de landsadvocaat aan dat de Staat al genoeg doet en dat het te lastig is om de laatste knelpunten aan te pakken. We zullen twee weken moeten wachten om te zien hoe de rechter daarover oordeelt."

Ruim 50 bezorgde bewoners woonden de rechtszaak bij. De uitspraak volgt donderdag 7 september. De rechter kan dan beslissen dat Nederland direct aan de slag moet om de luchtkwaliteit te verbeteren en in ieder geval te voldoen aan de Europese normen. Anne Knol "Wij kunnen juridisch alleen eisen dat Nederland aan die normen moet voldoen, niet hoe ze dat moeten doen. Maar we weten natuurlijk wel hoe dat moet: 130 km terugdraaien, verschoning van het wagenpark door bijvoorbeeld fiscaal beleid, veel meer inzetten op duurzame mobiliteit zoals openbaar vervoer en fietsen, aanpak van de intensieve veehouderij, enzovoorts. Het ministerie kan altijd bij ons aankloppen voor goede ideeën!"

Klik hier voor de pleitnota van de advocaat van Milieudefensie