Berichten

Onrechtmatig

Onrechtmatig

09 november 2017

OPEN BRIEF (Verschenen in het Parool van 7 november 2017) Geachte wethouder Pieter Litjens,

Met deze brief willen we u waarschuwen. De gemeente Amsterdam dreigt namelijk de wet te overtreden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u dat als wethouder op uw geweten wilt hebben. 

De gemeenteraad vergadert woensdag 8 november over de aanleg van de Willibrordusgarage onder het plein aan de Servaas Noutstraat/Sint Willibrordusstraat, vlakbij de Amsteldijk. 

Volgens uw eigen onderzoek zorgt deze garage voor meer autoverkeer op de Amsteldijk en daarmee voor meer ongezonde lucht. Uit officiële berekeningen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de kwaliteit van de lucht op de Amsteldijk op dit moment al niet voldoet aan de wettelijk vastgelegde norm. Met de Willibrordusgarage dreigt u de wettelijke Europese luchtkwaliteitsnorm nog verder te overschrijden. 

De rechtbank in Den Haag oordeelde op 7 september dat de overheid op locaties waar de normen overschreden worden geen maatregelen mag nemen die de luchtkwaliteit nog verder verslechteren. “Met onmiddellijke ingang” verbiedt de rechter om dat soort maatregelen te nemen. En niet voor niets: luchtvervuiling gaat ten koste van de gezondheid van duizenden Amsterdammers.

Het is belangrijk dat u weet dat de rechter in haar vonnis nadrukkelijk verwees naar de cijfers van het RIVM. U verwees eerder naar metingen van de gemeente Amsterdam, maar die spelen in het rechterlijke vonnis geen rol. Zolang het RIVM berekent dat de luchtkwaliteit niet goed genoeg is, mag u van de rechter geen maatregelen nemen die de lucht nog ongezonder maken. Nogmaals, we willen u waarschuwen: de bouw van deze zogenoemde Willibrordusgarage is onrechtmatig én ongezond. Tenzij u hem alleen toegankelijk maakt voor elektrische auto’s, e-scooters, speedpedelecs en fietsen. 

Wij vragen u met klem dit onverstandige plan in te trekken: voor de toekomst van de stad, haar inwoners en het klimaat.

Tom Helmer, buurtbewoner, namens Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam
Anne Knol, campagneleider Duurzame Mobiliteit Milieudefensie