Berichten

Nieuwsagenda Milieudefensie week 3 en 4

Nieuwsagenda Milieudefensie week 3 en 4

15 januari 2018

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Milieudefensie Nieuwsagenda week 2 en 3: Gronings gas en fakkels, biobrandstoffen, luchtwachters

Op maandag 15 januari opent in het Provinciehuis in Groningen de expositie 'Verscheurd Groningen', waar een deel van het 500 vierkante meter grote breiwerk van de Milieudefensie-actie ' Gas, we breien er een einde aan' wordt tentoongesteld. Van fotografe Annet Eveleens is een fotoserie te zien met bekende Groningers, waar het breiwerk als rode draad doorheen loopt. De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar opent de expo om 14.45 uur, campagneleider Jorien de Lege van Milieudefensie is aanwezig als spreker.

Op dinsdagavond 16 januari debatteert de Tweede Kamer plenair over de aardbevingen in Groningen door gaswinning. Jorien de Lege, campagneleider Energie van Milieudefensie, volgt het debat en is beschikbaar voor reacties. Twitter: @joriendelegeMilieudefensie doet een beroep op de Kamer om dinsdag niet alleen te spreken over schadevergoeding, maar ook aan te dringen op het snel beperken van het gebruik van aardgas.

Op woensdag 17 januari stemt het Europees Parlement (EP) over het Europese biobrandstofbeleid tot 2030. De vraag is hoeveel voedselgewassen, zoals palmolie of soja, als biobrandstof verstookt mogen blijven worden in Europese autotanks. Milieudefensie voert campagne om het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof te staken. Na een plenair debat op 15 januari velt het EP op 17 januari een definitief oordeel over het biobrandstoffenbeleid tot 2030. Rolf Schipper (@rolfschipper), campagneleider Bossen van Milieudefensie, is beschikbaar voor achtergrondinformatie en een reactie op het besluit. Hij bracht vorige week een bezoek aan het EP met collega's van twee zusterorganisaties van Milieudefensie in Libera en Indonesië en Liberia. Op een bijeenkomst onder leiding van Europarlementariër Bas Eickhout vertelden zij over de schadelijke gevolgen van het Europese biobrandstoffenbeleid in hun landen, waar de aanleg van megaplantages voor bijvoorbeeld oliepalmen leidt tot grootschalige ontbossing, en mensen van hun land gejaagd worden.

Op woensdag 17 januari organiseert Milieudefensie - na de aftrap in Amsterdam, vorige week- de tweede lokale bijeenkomst voor Luchtwachters, dit keer in Rotterdam. Daarna volgen nog bijeenkomsten in Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven en Arnhem. Daar krijgen de ruim 300 mensen die zich bij Milieudefensie hebben aangemeld om Luchtwachter te worden, meer informatie over wat zij de komende periode allemaal kunnen doen. Luchtwachters gaan hun eigen gemeente controleren op de aanpak van luchtvervuiling.Data en locaties van de bijeenkomsten: Rotterdam: woensdag 17 januari in De Nieuwe Banier, Banierstraat 1  - Utrecht: donderdag 18 januari in De Kargadoor, Oudegracht 36 - Den Haag: dinsdag 23 januari in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4 - Den Bosch: woensdag 24 januari in De Slinger, Jan Schöfferlaan 3 - Eindhoven: donderdag 25 januari in ‘t Bellefort, Lepenlaan 4 - Arnhem: woensdag 31 januari in De Lommerd, Spijkerstraat 185a. Media zijn uiteraard welkom.

Op vrijdagavond 19 januari neemt Milieudefensie deel aan de vierde Fakkeloptocht die in de stad Groningen wordt gehouden uit solidariteit met de gedupeerden van de gasbevingen en als protest tegen de gaswinning. Net als in voorgaande jaren is Milieudefensie mede-organisator. Na de aardbeving van maandag 8 januari in Zeerijp is het protest tegen de gaswinning verder opgelaaid. De veiligheid van inwoners is in het geding. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is na de beving van maandag het hoogste alarmeringsniveau - code rood - bereikt. Milieudefensie eist met de andere organisaties een versnelde afbouw van de gaswinning en verregaande besparing in het gasgebruik. Campagneleider Energie van Milieudefensie, Jorien de Lege (@joriendelege), is een van de velen die meelopen.