Berichten

Een beter milieu eindigt bij TTIP

Een beter milieu eindigt bij TTIP

26 mei 2015

Toespraak van Geert Ritsema tijdens de March Against Monsanto in Amsterdam op 23 mei 2015. Het thema dit jaar was TTIP: het handelsverdrag tussen de VS en Europa waarover op dit moment onderhandeld wordt in Brussel. Milieudefensie is geen voorstander. Veel macht wordt van burgers en overheden doorgeschoven naar het internationale bedrijfsleven. Regels die onze gezondheid, ons werk of het milieu beschermen liggen zwaar onder vuur...

"Ik sta hier vandaag omdat ik tegen bedrijven ben die machtiger zijn dan het land waarin ik woon, die machtiger zijn dan de provincie waar ik woon of machtiger dan de stad waarin ik werk en leef.

Ik sta hier omdat ik niet wil dat ExxonMobil, Monsanto en Philip Morris bepalen wat gezonde lucht is, welk voedsel veilig is en naar welke wet ik moet gehoorzamen.

Ik sta hier vandaag omdat ik vecht vóór het milieu... vóór onze democratie... en tégen een draak van een verdrag. Tegen TTIP en de ISDS, de bijbehorende schimmige prive rechtbank. TTIP: Geen multinational zou ooit de baas over onze democratie mogen worden en dat is nu precies wat een megalomaan monsterverdrag als TTIP in de hand werkt.

Want multinationals zijn vaak niet te vertrouwen. Monsanto is niet te vertrouwen. In 2005 voerde ik onderzoek uit in Andra Pradesh en sprak daar de Indiase boeren die zaaigoed van Monsanto hadden gekocht. Elke boer die ik er sprak voelde zich bedrogen. Bedrogen door Monsanto....

Democratisch tot stand gekomen wetten en regels zijn in de ogen van het internationale bedrijfsleven maar lastig.

Wij.... zijn lastig... ons onafhankelijke transparante rechtssysteem... is lastig.

En dus bestaan er private ISDS rechtbanken die - achter gesloten deuren - miljardenboetes opleggen voor democratisch genomen beslissingen die ons beschermen maar bedrijven in de weg zitten.

Overdreven hersenspinsels? Nee! ...weten we dankzij soortgelijke handelsverdragen als TTIP. Het zal namelijk gaan zoals het in 2/3de (63%) van de gevallen is gegaan : overheden moeten door uitspraken van ISDS-rechters astronomische bedragen aan buitenlandse investeerders betalen.

Op basis van een handelsverdrag dat boven de nationale wet gaat. Of ze schrikken bij voorbaat terug voor maatregelen die mens en milieu beschermen. Bang geworden voor mogelijke claims. Dat is geen hypothese, het gebeurt!

De groene Duitse stad Hamburg, op de knieën gedwongen door de fossiele energiereus Vattenfall, hier eigenaar van Nuon. Hamburg kreeg de keus: 1,7 miljard boete betalen of je milieunormen afzwakken en – tegen de democratische wens van de bewoners in – de bouw van een kolencentrale toestaan.

En zo heeft Vattenfall nog wel meer ijzers in het vuur: het claimt 4,7 miljard van onze buren omdat ze daar geen kernenergie meer willen.

En oliebedrijf Lone Pine claimt honderden miljoenen van de Canadese staat Quebec omdat ze daar geen schaliegas willen. Zoals wij hier óók geen schaliegas willen... Zoals wij hier minder Gronings gas willen: voor onze veiligheid... voor de Groningers...voor het milieu.

Miljardenclaims aan je broek omdat je de volksgezondheid of het milieu beschermt, omdat je probeert te voldoen aan de Europese milieu wetgeving ...

Het kan...en het gebeurt... aan de lopende band zelfs... dat is geen mening, dat blijkt uit cijfers van de VN!

Geen wonder dus dat overheden terughoudend worden met beleid dat mens en milieu beschermd, dat óns beschermd. En toch wordt er – achter gesloten deuren natuurlijk - vrolijk dooronderhandeld over TTIP en wordt er alles aan gedaan om de ISDS rechtbanken in het verdrag te houden...

Maar waarom? In wiens belang? Waarom werken onze politieke leiders aan een akkoord dat schadelijk is voor ons allemaal?

En dat ons - elk onafhankelijk onderzoek bevestigt het weer – niets oplevert? Geen banen in ieder geval, geen betere regels, geen beter milieu.

Wat is er toch gebeurd met de Wake Up Call van de economische crisis? Die had iedereen – ook politici - toch doen inzien dat we niet op de oude voet kunnen doorgaan? Dat we niet meer gepakt wilden worden zoals we door de banken zijn genomen?

Dat we eerlijke handel wilden: eerlijk voedsel, eerlijke kleding, eerlijke energie? En toch werken onze politieke leiders aan een akkoord dat gebaseerd is op precies die principes die we juist moeten afbreken. De principes hoe goedkoper hoe beter, hoe meer hoe beter en alles wat dat in de weg zit is een handelsbelemmering.

Daar zeggen ik NEE tegen, Milieudefensie zegt daar nee tegen. Want we worden niet gelukkiger van nóg meer spullen, van nóg verder weg, die nóg goedkoper geproduceerd zijn.

Zeker niet wanneer de prijs daarvoor betaald wordt door mensen aan de andere kant van de wereld. Door mensen die van huis en haard verdreven zijn, of door volgende generaties. En al helemáál niet wanneer we daarmee onze eigen gezondheid, veiligheid of het milieu op het spel zetten. Sterker nog... een beter milieu eindigt bij TTIP.

Dus zeg Nee tegen TTIP: want TTIP is een rokend, olieverslindend genetisch gemanipuleerd monster dat we de nek om moeten draaien nog voor het een klauw binnen onze grenzen zet, want als het er is, is het te laat...

Maar nu is het nog niet te laat. Ik denk dat we hier vandaag laten zien dat het verzet tegen TTIP ook in Nederland groeit. We staan hier met veel mensen en veel organisaties. Dat is fantastisch! En ook in de VS groeit het verzet met de dag. Als we samen blijven én vastberaden, kunnen we deze strijd winnen.

Fuck Monsanto, Fuck ISDS, Fuck TTIP."