Berichten

De rijksoverheid laat Brabant stikken

De rijksoverheid laat Brabant stikken

08 juli 2017

OPINIE (Verschenen in alle edities van het Brabants Dagblad op 8 juli 2017) De beroering afgelopen vrijdag op het provinciehuis is begrijpelijk. Toch is het goed en noodzakelijk dat de provincie Brabant milieumaatregelen neemt via stallenbeleid waardoor de veestapel zal krimpen. Goed voor de Brabanders, die ziek worden van de fijnstof uit de stallen en goed voor de natuur, het milieu en de boeren zelf, die ook ernstig lijden.

“Maar in Brabant moet veel meer gebeuren voor de boeren om weer een gezonde veehouderij te krijgen,” zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie. Het Rijk moet de provincie daar nu eens eindelijk bij gaan helpen. De rijksoverheid moet, net als in de jaren ’90, met geld over de brug komen voor een warme sanering van de Brabantse veestapel.

Pappen en nathouden

Jarenlang lieten het Rijk en de provincie het na om in te grijpen, dus groeide de Brabantse varkens- en pluimveestapel uit haar voegen. Af en toe werd een pleister geplakt door maatregelen als luchtwassers in stallen. Duur voor de boeren en helaas weinig effectief: de natuur verschaalde verder, de biodiversiteit ging achteruit, de omwonenden hebben last van hun longen door fijnstof uit de megastallen. Er gebeurde vanuit overheidswegen bitter weinig. Nu rijzen de stikstofgehaltes in sommige gebieden in Brabant de pan uit en is er zo veel publieke onrust dat wegkijken niet langer kan.

Hete aardappel

De provincie verandert noodgedwongen de spelregels om het milieu te beschermen. Nu even doorpakken voor de omschakeling naar een eerlijke veehouderij voor milieu en de boeren. Halveer het aantal varkens en kippen en voer tegelijk een minimumprijs in voor landbouwproducten waar duurzaamheidskosten in zijn verwerkt. Daarmee geef je boeren met minder vee een verdienmodel en hoeven er wat Milieudefensie betreft geen boeren te verdwijnen. Statenleden van de provincie Brabant ga naar Den Haag. Rammel aan de poorten, laat je niet langer in de kou zetten door de Rijksoverheid. Eis wetten die het milieu afdoende beschermen. Vraag om beleid dat een einde maakt aan de huidige omvang van de intensieve veehouderij. En pas op dat het Rijk niet weer de hete aardappel bij jullie over de schutting gooit.

Bart van Opzeeland, campagneleider Voedsel van Milieudefensie