Berichten

Aantal koeien in wei heel licht gestegen, convenant weidegang haalt doelen niet

Aantal koeien in wei heel licht gestegen, convenant weidegang haalt doelen niet

17 december 2015

Amsterdam 16 december 2015 – Milieudefensie is teleurgesteld in de voortgang van het weidegang convenant. Uit cijfers van de zuivelsector blijkt dat het aantal koeien in de wei het afgelopen jaar met 0,4 procent is gestegen naar 78,3 procent. Maar als we kijken naar de koeien die de norm voor weidegang halen (120 dagen per jaar zes uur naar buiten) is er geen stijging te zien, zelfs een lichte daling van 70,1 naar 69,8 procent. De afgelopen drie jaar zijn de partijen in het Convenant, een afspraak tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, er dan ook niet in geslaagd om het aantal koeien in de wei te laten toenemen en komt het doel van het convenant niet dichterbij. Ondanks de lichte stijging die de sector waarneemt heeft Milieudefensie geen vertrouwen dat de doelen op korte termijn worden gehaald en stelt daarom een ultimatum.

Eisen

Milieudefensie wil dat uiterlijk 1 juli 2016 ten minste 125 melkveebedrijven waarbij de koeien nu permanent op stal staan, de koeien laten weiden. Daarnaast moeten alle boeren die koeien in de wei laten 1 cent per liter extra krijgen van de zuivelbedrijven. Uit recent onderzoek van TNS-NIPO blijkt dan 7 op de 10 consumenten meer wil betalen voor weidemelk. Milieudefensie wil verder dat uiterlijk 1 juli 2016 de supermarkten die het convenanten ondertekenden (Jumbo en Albert Heijn) meer kaas en andere zuivel gemaakt van enkel weidemelk in de schappen leggen. Ook wil Milieudefensie dat alle boeren dezelfde prijs krijgen van het zuivelbedrijf ongeacht de grootte van hun bedrijf. Grote bedrijven ontvangen nu een hogere prijs van de zuivelbedrijven voor hun melk dan kleine bedrijven. Deze zogeheten kwantumtoeslag stimuleert schaalvergroting en moet worden afgeschaft.

Haalbaar

Als er per 1 juli 2016 niet aan deze eisen wordt voldaan dan stapt Milieudefensie uit het convenant. Jacomijn Pluimers van Milieudefensie: ”Onze voorstellen zijn haalbaar en leveren meer koeien in de wei op. Daar wordt iedereen beter van; de koe, de boer en het milieu. Het is nu tijd voor resultaat.”

Convenant is minimum

Het convenant Weidegang dat in 2012 is gesloten, is een afspraak van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft als doel koeien zoveel mogelijk koeien in de wei te houden en weidegang voor tenminste 73 procent van de melkveebedrijven te behouden. Milieudefensie vindt dit een minimum en wil dat de partijen zich in te zetten voor een groei van weidegang, in plaats van tevreden te zijn met een stabilisering op het niveau van 2012.

Noot voor de redactie:
Meer informatie bel persvoorlichting Milieudefensie: 020 5507 333
Link naar ultimatumbrief aan weidegangconvenant