Nieuws

Archief

Dec 05, 2011 Dec 05, 2011
MTCS gecertificeerd hout niet duurzaam

MTCS gecertificeerd hout niet duurzaam

Oct 24, 2010

24 oktober 2010 - Het Maleisisch hout-certificeringssysteem MTCS voldoet niet aan de Nederlandse criteria voor duurzaam geproduceerd hout. Dat is het oordeel van de toetsingscommissie TPAC. Greenpeace, ICCO, Milieudefensie, het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn erg blij met dit oordeel van de toetsingscommissie. Nederland is een belangrijke afnemer van MTCS hout dat vooral voor raamkozijnen en deuren wordt gebruikt.

Read More…

Rutte I drukt duurzaamheid de kop in

Oct 01, 2010

1 oktober 2010 - Het kabinet Rutte I grijpt terug naar de oude economie waaruit de financiële crisis en de klimaatcrisis zijn voortgekomen. VVD, CDA en PVV negeren alle kansen op een toekomstgerichte, duurzame kenniseconomie. Lees hier de reactie van Milieudefensie op de akkoorden tussen VVD, CDA en PVV. Rutte I drukt duurzaamheid de kop in

Read More…

Ook in laatste begroting maakt kabinet duurzame belofte niet waar

Ook in laatste begroting maakt kabinet duurzame belofte niet waar

Sep 22, 2010

Publicatiedatum onbekend. De laatste begroting van Balkenende IV bevat voor de leefomgeving net zo weinig goed nieuws als de eerdere begrotingen. Hoewel het kabinet heeft gezegd dat de economische crisis kansen biedt om over te schakelen op een duurzame economie, komt daar in de praktijk weinig van terecht.

Read More…

Geen garantie over luchtkwaliteit bij verbreding A4

Sep 16, 2010

16 september 2010 - Afgelopen woensdag gaf de Raad van State groen licht voor de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. Eerder had de Raad van State nog gevraagd om nader onderzoek naar de gevolgen van de verbreding, maar dit onderzoek is er niet gekomen. Milieudefensie laat de komende periode zelf metingen uitvoeren naar de luchtkwaliteit.

Read More…

Olielekkages in Nigeria, Shell weer voor de rechter

Olielekkages in Nigeria, Shell weer voor de rechter

Sep 10, 2010

28 september 2010 - De advocaat van Milieudefensie dient vandaag namens drie Nigeriaanse boeren en Milieudefensie bij de Haagse rechtbank een aanvullend stuk in om toegang te krijgen tot dertig interne Shell-documenten. Shell weigert inzage te geven. Deze stap is nodig voor de rechtszaak tegen Shell rond olielekkages in de Nigeriaanse dorpen Oruma, Goi en Ikot Ada Udo. De Nigeriaanse eisers, die brodeloos zijn geworden nadat olie uit lekkende Shell-pijpleidingen over hun akkers en in hun visvijvers stroomde, eisen dat Shell de achtergebleven olie goed opruimt en willen compensatie voor de geleden schade.

Read More…

Spoedactie A4 Midden-Delfland

Sep 02, 2010

Amsterdam, 2 september 2010 - Eurlings wil A4 Midden-Delfland, gemeenten worden gedwongen mee te doen via een convenant met wat vage beloftes in ruil voor hun akkoord! Talloze organisaties, politici en bewoners vinden dit een onzalig plan. Milieudefensie gaat protesteren, kom ook!

Read More…

Steun het Burgerinitiatief Nederland krijgt schone energie

Steun het Burgerinitiatief Nederland krijgt schone energie

Jun 18, 2010

18 juni 2010 - Vlak voor de verkiezingen kwam een samenwerkingsverband van de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD met de publicatie “Nederland krijgt schone energie”. Een unieke en partij-overstijgende oproep aan het nieuwe kabinet om écht werk te maken van energiebesparing en het overschakelen naar schone energie. Milieudefensie verwelkomt dit initiatief omdat het laat zien dat er een breed draagvlak is, los van de politieke voorkeuren, voor de omschakeling naar een schone economie. Veel voorstellen als fiscale vergroening en een feed-in tarief voor wind- en zonne-energie die Milieudefensie bepleit staan ook in “Nederland krijgt schone energie.

Read More…

Milieudefensie boekt succes in campagne tegen affakkelen Nigeria

May 20, 2010

Amsterdam, 20 mei 2010 - Shell kondigde gisteren aan 600 miljoen dollar te investeren in installaties die gas afvangen dat vrijkomt bij de oliewinning in Nigeria. Dit gas, dat ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken, wordt nu grotendeels in brand gestoken. De 110 levensgrote gasfakkels die dag en nacht branden in de Niger Delta, leveren een grote bijdrage aan het klimaatprobleem en bedreigen het lokale milieu en de gezondheid van omwonenden. Milieudefensie voert al jaren campagne tegen deze achterhaalde en verspillende praktijk, die bovendien bij Nigeriaanse wet verboden is.

Read More…

Milieudefensie vraagt aandacht aandeelhouders Shell voor Nigeria

May 14, 2010

Amsterdam, 14 mei 2010 - Op dinsdag 18 mei spreekt Milieudefensie de aandeelhouders van Shell tijdens de jaarvergadering aan op de onnodige bijdrage aan het klimaatprobleem die het bedrijf veroorzaakt. Specifieke aandacht vraagt Milieudefensie voor de situatie in Nigeria, waar Shell enorme hoeveelheden CO2 uitstoot bij het affakkelen van gas. Aandeelhouders wordt gevraagd een petitie te ondertekenen en Shell op te roepen te stoppen met het affakkelen van gas.

Read More…

GroeneKieswijzer.nl laat zien welke partij het beste bij uw groene standpunten past

May 09, 2010

Amsterdam / Utrecht, 9 mei 2010 - Vanaf 9 mei is de Groene Kieswijzer online. Iedereen die natuur, milieu en duurzaamheid belangrijke onderwerpen vindt, kan voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezingen achterhalen welke partij het beste bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de partijen vinden over 22 milieuonderwerpen, van natuurbescherming tot kernenergie.

Read More…

Teerzand, viezer dan olie

May 05, 2010

Amsterdam, 5 mei 2010 - Het winnen van olie uit teerzand leidt tot extra klimaatverandering en tot sociale en en milieuproblemen, zo blijkt uit een nieuw rapport van Friends of the Earth Europe (FoEE). Milieudefensie en FoEE zijn op basis van de ervaringen in Canada bezorgd over de interesse van grote oliebedrijven in teerzanden in Afrika.

Read More…

Kamer stemt vóór steunfonds slachtoffers multinationals

Apr 14, 2010

Amsterdam, 14 april 2010 - De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken voor een rechtsbijstandsfonds waarop buitenlandse slachtoffers van onverantwoord maatschappelijk ondernemen door Nederlandse bedrijven een beroep kunnen doen. Het initiatief voor de motie werd genomen door Joel Voordewind van de Christenunie en kreeg de steun van D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP.

Read More…

Vlammend protest tegen Shell

Apr 08, 2010

Den Haag, 8 april 2010 – Actievoerders van Milieudefensie hebben vandaag bij het internationale hoofdkantoor van Shell in Den Haag met honderdtien fakkels een brandend Shell-logo met een doorsnede van zo'n twintig meter gevormd, dat met hulp van 'brandweerlieden' werd gedoofd. De actie is een protest tegen Shell, dat in Nigeria dag en nacht op honderdtien verschillende locaties goed bruikbaar aardgas, dat vrijkomt bij de oliewinning, in brand steekt. Door deze achterhaalde praktijk van affakkelen wordt in Nigeria ieder jaar onnodig dezelfde hoeveelheid CO2 uitgestoten als door het halve Nederlandse wagenpark.

Read More…

Shell blijft fout bezig

Apr 08, 2010

Amsterdam, 8 april 2010 - Shell presenteert zich graag als een modern, groen bedrijf dat werkt aan het reduceren van energieverbruik. In werkelijkheid is Shell kampioen in het veroorzaken van klimaatverandering, bijvoorbeeld door oliewinning uit teerzanden, affakkelen van gas in Nigeria en het simpelweg stoppen met investeringen in zon en wind, zegt Geert Ritsema van Milieudefensie in een opiniestuk op Volkskrant.nl.

Read More…

Tweede Kamer moet bedrijventerreinenbeleid aanscherpen

Apr 02, 2010

Amsterdam, 2 april 2010 – De herstructurering van bedrijventerreinen kan mislukken als het Rijk de aanleg van te veel nieuwe bedrijventerreinen mogelijk blijft maken. Die waarschuwing schrijft Milieudefensie in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie van VROM, die op 8 april vergadert over het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020.

Read More…

Reactie Milieudefensie op bezuinigingsvoorstellen

Apr 01, 2010

Amsterdam, 1 april 2010 – Milieudefensie is blij dat uit het Rapport Brede Heroverwegingen, dat vandaag is uitgekomen, op de beleidsterreinen Energie en Klimaat klip en klaar blijkt dat bezuinigingen en effectief klimaatbeleid hand in hand kunnen gaan. Milieudefensie toonde dit in maart van dit jaar al aan in haar klimaatpamflet 'Klappers voor het klimaat'*, waarin tien maatregelen werden gebundeld die zowel het klimaat als de schatkist ten goede komen.

Read More…

Opinie: Van der Hoeven is fout bezig!

Opinie: Van der Hoeven is fout bezig!

Mar 31, 2010

Amsterdam, 31 maart 2010 - Demissionair minister Van der Hoeven vindt dat niet het klimaat, maar de economie leidend moet zijn in het beleid voor duurzame energie. Daarom zou Nederland moeten stoppen met de door haar zelf ingestelde Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE). Dat is erg kortzichtig. Het ondermijnt het voorzichtig terugkerende vertrouwen van de duurzame energiesector in het Nederlandse overheidsbeleid. En uitstel van klimaatmaatregelen leidt op termijn tot grote economische schade. Het nieuwe kabinet moet daarom het subsidiebeleid niet de nek omdraaien, maar integreren in prijsbeleid waarbij de vervuiler betáált in plaats van ínt, zegt Willem Verhaak van Milieudefensie in een opiniestuk op Volkskrant.nl.

Read More…

Pensioenfondsen moeten teerzandolie halt toeroepen

Mar 29, 2010

Amsterdam, 29 maart 2010 - Milieudefensie en haar Europese koepel Friends of the Earth Europe vragen Nederlandse pensioenfondsen om hun invloed bij olieconcerns aan te wenden in de strijd tegen oliewinning uit teerzand. Werknemers kunnen hun eigen pensioenfonds vragen de actie te steunen, zodat deze extreem schadelijke vorm van oliewinning een halt toegeroepen kan worden.

Read More…

Nigeriaanse olieslachtoffers eisen via rechter openheid van Shell

Mar 24, 2010

Amsterdam, 24 maart 2010 – Twee Nigeriaanse boeren en Milieudefensie hebben de Haagse rechtbank vandaag via een exhibitieverzoek gevraagd om Shell te dwingen tot inzage in interne bedrijfsdocumenten. Het verzoek is onderdeel van een rechtszaak* van Milieudefensie en in totaal vier Nigerianen tegen het oliebedrijf, wegens olievervuiling in Nigeria. Met de documenten willen de eisers onder meer aanvullend bewijs boven tafel krijgen voor hun stelling dat het hoofdkantoor van Shell in Nederland verantwoordelijk is voor het handelen van haar dochterbedrijf in Nigeria, en dus voor de olielekkages waar de zaak om draait. Ook wordt inzage verzocht in documenten omtrent een specifieke olielekkage, in het dorp Oruma. Shell ontkent tot nu toe iedere verantwoordelijkheid voor die lekkage en incidenten in twee andere dorpen.

Read More…