Dossier Recht op gezonde lucht

Wat wij doen

Wat wij doen

07 november 2017

Milieudefensie werkt voor en met mensen. Samen met bewoners zetten we de landelijke en lokale politiek onder druk. We eisen dat gemeentes en de Nederlandse Staat zorgen voor meer ruimte voor duurzaam verkeer en gezonde lucht.

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de overheden te weinig doen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het mensenrecht op gezondheid geschonden en overtreedt Nederland de Europese wetten en normen.

Milieudefensie klaagt de Nederlandse Staat aan, zodat we allemaal zo snel mogelijk gezonde lucht kunnen inademen. In onze steden gaat de helft van alle ruimte op straat naar auto's. Terwijl die ruimte ook gebruikt zou kunnen worden voor wandelen, fietsen, spelen, groen en terrasjes. Er lopen nu een aantal rechtszaken.

Acties

Samen met mensen uit het hele land komen we in actie voor duurzaam verkeer en gezonde lucht. Als we anders kijken naar de stad, kunnen we de stad ook anders inrichten.

Dat doen we door te experimenteren. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij leefstraten, stadsstranden en fietsmobs. Zo laten we zien wat er gebeurt als duurzaam verkeer letterlijk meer ruimte krijgt en als de stad goed bereikbaar is voor iedereen. 

Verder bieden we handleidingen, workshops en trainingen, zodat mensen ook zélf acties kunnen organiseren en politieke druk uitoefenen. Daarnaast zorgen we dat lokale groepen aan de slag kunnen. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

We zijn al in meer dan 10 steden actief! Samen laten we zien dat het anders kan. Samen maken we onze steden leefbaarder, duurzamer en gezonder.

Onderzoek

Wij laten zien wat er mis gaat in onze steden, maar we zoeken vooral ook naar oplossingen. Daarvoor is grondig onderzoek nodig. We houden in de gaten op welke plekken de luchtkwaliteit ongezond is en in welke mate de wetten en normen worden overschreden.

We spitten politieke dossiers en maatregelen door. Ook brengen we in kaart hoe de ruimte in steden is verdeeld. Wie krijgt er waar voorrang? Hoeveel plek neemt de vervuilende auto in ten opzichte van de schone fiets? Welke vieze deeltjes zitten er eigenlijk in de lucht die we elke dag inademen? Met al die informatie kunnen we de stad anders indelen. Leefbaarder, duurzamer en gezonder. Voor iedereen.