Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017

Schipholdirectie, stop dwarsbomen milieuregels!

03 februari 2006

Amsterdam, 3 februari 2006 - 50 Actievoerders van Milieudefensie en omwonenden van Schiphol hebben hebben op vrijdag 3 februari het hoofdkantoor van Schiphol overgenomen om een nieuwe koers voor het bedrijf uit te stippelen. De komende 24 uur blijven de actievoerders in het pand om te werken aan plannen om Schiphol schoner en stiller te maken. Als de ‘afgezette’ Schipholdirectie belooft haar verzet tegen heldere milieugrenzen te staken, geven de nieuwe bestuurders hun actie op.

Lees verder...

Extra flexibiliteit lawaaigrenzen Schiphol is overbodig

16 januari 2006

16 januari 2006 - Milieudefensie vindt dat kabinet en Kamer de conclusies van de commissie Eversdijk moet overnemen. Ze is blij dat Eversdijk harde en handhaafbare lawaaigrenzen wil in een veel groter gebied rond Schiphol. Zulke grenzen zijn voor iedereen helder en duidelijk en bieden de omwonenden echte bescherming tegen lawaaioverlast. Flink uitbreiden van het bestaande systeem is volgens de milieuorganisatie beter dan de lawaairegels voor Schiphol opnieuw overhoop te gooien, waarmee het vertrouwen van de omwonenden van Schiphol in het Schipholbeleid van de overheid definitief zou verdwijnen: Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wetten langer dan vijf jaar meegaan.

Lees verder...

Haagse Veerkaden in 2005 weer het viest

01 januari 2006

Januari 2006 - Van alle 39 meetpunten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit scoorde dat op de Amsterdamse Veerkade in 2005 weer het viest. Op 81 dagen was er een overschrijding van de daggemiddelde norm voor fijnstof. Dat is zelfs een dag vaker dan in 2004. Dit alles blijkt uit officiële cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gepubliceerd.

Lees verder...

Bewonersorganisaties slaan handen ineen tegen asfaltplannen rond Amsterdam

01 januari 2006

Januari 2006 - Bewonerorganisaties uit de wijde omtrek van Amsterdam hebben de handen ineengeslagen tegen de verregaande asfaltplannen die het kabinet voor de regio in petto heeft. Ze hebben zich verenigd in het Bewonersplatform voor Andere Mobiliteit (BAM). De organisaties zullen samen optrekken tegen de voorgestelde A6A9, het verbreden van de Gaasperdammerweg, de A1 en de A9 en een nieuwe weg door het IJmeer. Hun motto: de plannen om nieuwe autowegen aan te leggen moeten van tafel. Die plannen leiden tot een onomkeerbare aantasting van het landschap, terwijl ze de files helemaal niet oplossen. Verleg de aandacht naar betere alternatieven zoals comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer, anders betalen voor mobiliteit, het in balans brengen van wonen en werken en prikkels voor bedrijven om de automobiliteit van werknemers te beperken.

Lees verder...

Rechtszitting Milieudefensie versus Peijs over maximumsnelheid

26 september 2005

Amsterdam, 26 september 2005 - Morgen, 27 september, dient bij de Amsterdamse rechtbank de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen minister Peijs rond de maximumsnelheid. Ondanks de gunstige resultaten van een experiment bij Overschie, waar het verkeer 20 procent minder vervuiling veroorzaakt door 80 te rijden, wil minister Peijs op slechts vier andere trajecten van in totaal vijftien kilometer lengte deze maatregel invoeren. Milieudefensie eist snelheidsverlaging op 214 kilometer stadssnelweg rond de grote steden.

Lees verder...

Milieudefensie-actie bij Nieuwspoort (Den Haag)

08 september 2005

Amsterdam / Den Haag, 8 september 2005 - Milieudefensie vindt de nota Mobiliteit bedroevend slecht voor het milieu, onrealistisch en dus oliedom. In de nota, die het verkeersbeleid tot 2020 vastlegt, staat geen enkele concrete beleidsmaatregel om de verkeersgroei te temperen of de lucht schoon te maken. "Deze nota wil slechts vele miljarden voor extra snelwegen uittrekken en het openbaar vervoer verder afknijpen, in plaats van het aantrekkelijker te maken", aldus Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie

Lees verder...

Milieudefensie perplex over advies Raad V&W: 'Omwonenden Schiphol vogelvrij verklaard'

30 juni 2005

Amsterdam, 30 juni 2005 - 'Onvoorstelbaar' en 'een schoffering van alle omwonenden van Schiphol,' zo kwalificeert Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat over het oprekken van de milieuregels voor Schiphol. 'Je zou denken dat de Raad is overgeslagen bij de totstandkoming van de huidige, overigens fel omstreden, Wet Luchtvaart. Zulks was toch echt niet het geval.'

Lees verder...

Burgerinitiatiefwet Schiphol uitgangspunt evaluatie Schipholwet

22 juni 2005

Amsterdam, 22 juni 2005 - Een netwerk van geluidshandhavingspunten dichtbij en verder weg van Schiphol, geluidsmetingen, een harde grens voor uitlaatgassen, stoppen met vliegen boven dichtbevolkte gebieden en een bouwstop voor grote bouwwerken vlakbij de luchthaven. Dat zijn de belangrijkste verbetervoorstellen die Milieudefensie heeft gedaan aan de staatssecretarissen Schultz en Van Geel, die hadden gevraagd om input bij de evaluatie van de Wet Luchtvaart.

Lees verder...

Nieuwe autoweg langs Geldrop en Nuenen in strijd met normen fijnstof

22 mei 2005

22 mei 2005 - De luchtvervuiling rond Eindhoven en Helmond maakt de aanleg van een beoogde nieuwe autoweg in de regio, door het Dommeldal en langs Nuenen en Geldrop, vooralsnog onmogelijk. Dat staat in een nog niet gepubliceerde nota van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Er zit in de regio te veel fijn stof in de lucht om aanleg van zo'n weg toelaatbaar te maken. In de nieuwe MER (milieu-effectrapportage) staat dat meer onderzoek nodig is naar de luchtkwaliteit in het Dommeldal: "Aan de hand daarvan kan worden bekeken of eventuele extra maatregelen aanleg toch nog mogelijk maken". De nieuwe weg is dus nog niet van de baan.

Lees verder...

Manifestatie tegen autoweg langs Nuenen en Geldrop

19 mei 2005

Amsterdam, 19 mei 2005 - Op zondag 22 mei luiden Milieudefensie, de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap, het Beter BOSE-netwerk en diverse bewonersorganisaties samen met bezorgde burgers in Nuenen de noodklok tegen de aanleg van een nieuwe autoweg door het Dommeldal en langs Nuenen en Geldrop. Dit gebeurt in aanwezigheid van verschillende politici en bestuurders. Tevens geven de milieuorganisaties het startschot voor een grote enquête die vanaf 23 mei onder alle bewoners van het Middengebied wordt verspreid. Voorafgaand aan het luiden van de noodklok vindt op het Brabants Broek (Aarle-Rixtel) een manifestatie plaats.

Lees verder...

Bevolking landelijk gebied tegen nieuwe autoweg, Eindhovenaren twijfelen

13 mei 2005

Eindhoven/Amsterdam, 13 mei 2005 - Milieudefensie heeft samen met de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Beter Bose Netwerk twee enquêtes gehouden over de plannen voor een nieuwe autoweg linktoevoegen langs Nuenen en Geldrop. Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de bewoners in het landelijk gebied tussen Eindhoven en Helmond tegen de aanleg van een nieuwe weg is. Onder Eindhovenaren overheerst de twijfel, maar duidelijk is wel dat de meeste Eindhovenaren geen geld willen besteden aan een nieuwe weg. Als ze 400 miljoen euro ter beschikking hebben, willen ze die investeren in betere benutting van bestaande wegen en uitbreiding van het openbaar vervoer.

Lees verder...

Milieuorganisaties reageren op SRE-voorstel BOSE-studie: 'Groene Longen, Schone Lucht'

03 mei 2005

Amsterdam, 3 mei 2005 - Op dinsdag 10 mei geven natuur-, milieu- en bewonersorganisaties met een persconferentie hun gezamenlijke reactie op de plannen ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het oostelijk deel van de Stadsregio Eindhoven. Deze plannen worden eerder die dag gepresenteerd door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en zijn gebaseerd op de zogenaamde Bose-studie. De organisaties kondigen dan ook hun activiteiten aan voor de komende periode om ervoor te zorgen dat op 23 juni - wanneer de SRE-raad het definitieve besluit neemt - de juiste keuze wordt gemaakt.

Lees verder...

Milieudefensie en bewoners dagen Den Haag voor rechter

05 april 2005

Amsterdam, 5 april 2005 - Milieudefensie en het comité Verboden Doorgang van de bewonersorganisatie ‘Het Oude Centrum’ stappen naar de rechter, als de gemeente Den Haag de luchtkwaliteit rond de Amsterdamse Veerkade en Stille Veerkade niet snel verbetert. Metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tonen aan dat de lucht op de Veerkades bij lange na niet voldoet aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Er is langs geen enkele straat in Nederland zoveel vieze lucht gemeten. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Nederland in ademnood’, waarmee Milieudefensie maatregelen bepleit om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Lees verder...

Milieudefensie: 'groei luchtvaartsector in strijd met regels'

30 maart 2005

Amsterdam, 30 maart 2005 - Tien klimmers van Milieudefensie hebben zojuist een megagroot spandoek van 100m2 aan de luifel voor Schiphol Plaza gehangen met de leus ‘The sky has a limit. Clean air now’. De actie is een protest tegen de bouw van een nieuwe vliegtuigpier, speciaal bedoeld voor prijsvechters. Milieudefensie heeft bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning, omdat deze in strijd is met de Europese regels voor luchtkwaliteit. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Nederland in ademnood’, waarmee Milieudefensie maatregelen bepleit om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Lees verder...

Milieudefensie verheugd over afwijzing Tweede Maasvlakte: 'Noodrem op distributieland'

26 januari 2005

Amsterdam, 26 januari 2005 - Milieudefensie is verheugd dat de Raad van State het kabinetsbesluit tot aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft vernietigd. De Raad geeft glashelder weer dat de balans tussen economie en natuur bij dit megaproject volledig is verdwenen. Milieudefensie vindt dat het kabinet en de Tweede Kamer alle plannen voor de Tweede Maasvlakte nu moeten afblazen. 'Wil dit een prettig land blijven om in te leven, dan is er maar één conclusie mogelijk: dit rijksbeleid, met zijn eenzijdige aandacht voor de 'oude' economie, moet stoppen,' aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte bij Milieudefensie.

Lees verder...

Milieuproblemen door verkeer met kortere procedures niet opgelost

22 april 2004

Volgens Milieudefensie zullen de aanbevelingen van de commissie Elverding niet tot een vermindering van de milieubelasting door verkeer leiden. Directeur Frank Köhler: 'Het is goed onnodig lange procedures te verkorten, maar de aanbevelingen zullen niet leiden tot milieuverbetering.' Toenemende automobiliteit zorgt voor toenemende aantasting van de luchtkwaliteit, een toenemend klimaatprobleem, meer geluidhinder, meer doorsnijding van landschap en van steden, en tot kostbaar ruimtegebruik in ons overvolle land. 'We moeten deze problemen fundamenteel aanpakken; het voorstel van de commissie Elverding doet daar weinig aan af of bij', aldus Köhler.

Lees verder...