Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017
Tweede Kamer werkt niet mee aan oplossing scooterproblemen

Tweede Kamer werkt niet mee aan oplossing scooterproblemen

09 oktober 2014

Sommige partijen blijken niet bereid te zijn om praktisch mee te denken over het scooterprobleem in Amsterdam. Desondanks zet Minister Schultz haar plan door. Ze zal met een wetsvoorstel komen dat gemeenten de mogelijkheid geeft om snorscooters op de rijbaan toe te laten. Dat is de conclusie van het Tweede Kamerdebat van vandaag.

Lees verder...

Haagse wethouder De Bruin ontvangt Actieplan voor Gezonde Lucht

Haagse wethouder De Bruin ontvangt Actieplan voor Gezonde Lucht

02 oktober 2014

AMSTERDAM, 2 oktober 2014 – Wethouder Tom de Bruin van Verkeer en Milieu krijgt vandaag uit handen van bewonersgroepen en Milieudefensie het rapport: 'Hoe gezond is onze lucht?' aangeboden. Bij het rapport wordt ook het Actieplan voor Gezonde Lucht overhandigd. In het plan staan effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Samen met het actieplan wordt een bord met tientallen 'wolkenfoto's' aangeboden, op die foto's spreken stadsbewoners zich met behulp van tekstballonnen uit voor gezonde lucht in de stad.

Lees verder...

Snelheidslimiet blijft 80 op traject bij Overschie

Snelheidslimiet blijft 80 op traject bij Overschie

23 september 2014

Amsterdam, 23 september 2014 – Minister Schultz heeft vanochtend tijdens de zitting bij de Raad van State het Hoger Beroep over de maximumsnelheid op de A13 deels ingetrokken. In 2013 besloot de rechtbank van Rotterdam dat de onderbouwing van het besluit van de minister om de snelheid te verhogen naar 100 kilometer onvoldoende was. De luchtvervuiling en geluidsoverlast waren toegenomen en daar stonden geen maatschappelijke baten tegenover. De minister ging in beroep tegen deze uitspraak bij de Raad van State.

Lees verder...

Hoger beroep van Minister Schultz tegen 80 km op A13

Hoger beroep van Minister Schultz tegen 80 km op A13

18 september 2014

Amsterdam, 18 september 2014 - Aanstaande dinsdag, 23 september dient het hoger beroep van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie. In deze zaak die werd aangespannen door Milieudefensie en omwonenden deed de rechter in november 2013 uitspraak. De minister verzet zich tegen het besluit van de Rechtbank Rotterdam, dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan een paar seconden tijdwinst voor automobilisten.

Lees verder...

Amsterdamse gemeenteraad ontvangt meetresultaten luchtkwaliteit

Amsterdamse gemeenteraad ontvangt meetresultaten luchtkwaliteit

17 september 2014

Amsterdam, 17 september 2014 - Vandaag krijgt de Amsterdamse gemeenteraad uit handen van bewonersgroepen en Milieudefensie het rapport: 'Hoe gezond is onze lucht?' aangeboden. Bij het rapport wordt tevens het Actieplan voor Gezonde Lucht aangeboden. In het plan staan effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Samen met het actieplan wordt een bord met tientallen 'wolkenfoto's' aangeboden, op die foto's spreken stadsbewoners zich met behulp van tekstballonnen uit voor gezonde lucht in de stad.

Lees verder...

Oproep: kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

Oproep: kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

10 september 2014

Zondag 21 september gaan we wereldwijd geschiedenis schrijven, met de voltallige mondiale klimaatbeweging! Die dag wordt de ‘People’s Climate March’ gehouden, de grootste klimaatmars ooit. Oorspronkelijk alleen in New York – want daar komen wereldleiders bijeen – maar inmiddels als een lopend vuur over de hele planeet, en dus óók in Nederland!

Lees verder...

Meetresultaten luchtkwaliteit voor Rotterdamse gemeenteraad

Meetresultaten luchtkwaliteit voor Rotterdamse gemeenteraad

03 september 2014

AMSTERDAM, 3 september 2014 – Vandaag krijgt de Rotterdamse gemeenteraad uit handen van bewonersgroepen en Milieudefensie de eindresultaten van een jaar lang luchtkwaliteit meten aangeboden. Bij het rapport wordt tevens het Actieplan voor Gezonde Lucht aangeboden. In het plan staan verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Samen met het actieplan wordt een bord met tientallen 'wolkenfoto's' aangeboden, op die foto's spreken stadsbewoners zich met behulp van tekstballonnen uit voor gezonde lucht in de stad.

Lees verder...

Video-oproep aan Europarlement: zorg voor gezondere lucht

Video-oproep aan Europarlement: zorg voor gezondere lucht

02 september 2014

Brussel, 2 september 2014 - Het Europees Parlement neemt de komende tijd belangrijke besluiten die invloed hebben op de luchtkwaliteit in Europa. Het European Environmental Bureau roept de parlementariërs met deze videoboodschap op om de juiste keuzes te maken. Milieudefensie is lid van deze Europese koepel en ondersteunt deze oproep.

Lees verder...

Utrechtse raad ontvangt Actieplan voor Gezonde Lucht

Utrechtse raad ontvangt Actieplan voor Gezonde Lucht

02 september 2014

2 september 2014 - De Utrechtse gemeenteraad krijgt vanmiddag het Actieplan voor Gezonde Lucht aangeboden. Samen met de Kracht van Utrecht stellen wij in het plan een pakket verkeersmaatregelen voor die de gemeente kan invoeren om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Daarnaast bieden bewoners tientallen 'wolkenfoto's' aan. Daarop spreken Utrechters zich met behulp van tekstballonnen uit voor gezonde lucht in de stad.

Lees verder...

Eindresultaten meetcampagne: lucht is nog steeds ongezond

Eindresultaten meetcampagne: lucht is nog steeds ongezond

26 juni 2014

Amsterdam – De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met ons hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen. Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen. De resultaten van het meetproject zijn vandaag gepubliceerd.

Lees verder...

Rotterdams college wil schonere lucht

Rotterdams college wil schonere lucht

13 juni 2014

Rotterdam is een industrie- en havenstad met een nogal grijs imago. Niet onterecht, want ondanks dat het de afgelopen decennia veel schoner is geworden, hoort Rotterdam nog steeds bij de vuilste steden van Europa. Het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA heeft de ambitie uitgesproken om flink te vergroenen, met een programma voor duurzaamheid en gezonde lucht, veel fiets, groen, goed OV en een nieuwe kijk op bereikbaarheid. Maar de echte harde maatregelen voor een betere luchtkwaliteit blijven nog onbenoemd.

Lees verder...

Luchtkwaliteitsplannen nieuw Haags College erg teleurstellend

Luchtkwaliteitsplannen nieuw Haags College erg teleurstellend

13 juni 2014

In Den Haag is een brede coalitie van D66, HSP, PvdA, VVD en CDA tot een akkoord gekomen. Het nieuwe coalitieakkoord heeft op het gebied van milieu, luchtkwaliteit en gezondheid, verkeer en leefbaarheid helaas niet erg veel te bieden. Ondanks de in de verkiezingscampagne uitgesproken ambities van D66 en de HSP bevat het programma amper maatregelen die leiden tot verbetering van de problemen.

Lees verder...

Nieuw college in Amsterdam

Nieuw college in Amsterdam

12 juni 2014

Amsterdam - D66, VVD en de SP vormen samen het nieuwe college van B&W in Amsterdam. Vandaag heeft deze coalitie haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Naast plannen voor werkgelegenheid, zorg, woningbouw en veiligheid is er ook nieuws op het gebied van verkeer, lucht en milieu. Een aantal plannen is goed voor de luchtkwaliteit, helaas vallen ook een aantal plannen slecht uit. Hieronder een korte samenvatting.

Lees verder...

Het fietspad weer voor fietsers

Het fietspad weer voor fietsers

03 juni 2014

Gemeenten mogen binnenkort gebieden instellen waar scooters niet meer op het fietspad mogen rijden. Er komt dan een duidelijke scheiding tussen het gemotoriseerde en het overige verkeer. Het fietspad wordt het exclusieve domein van de fiets, waarmee veel onveiligheid en overlast wordt bestreden. Met dit voorstel komt minister Schultz tegemoet aan een wens van onder andere Milieudefensie, de Fietsersbond, het Longfonds en de gemeente Amsterdam.

Lees verder...

Bekijk de video: Twee jaar in actie voor gezonde lucht

Bekijk de video: Twee jaar in actie voor gezonde lucht

03 juni 2014

Amsterdam – In oktober 2012 lanceerden bewoners op de Amsterdamse Wibautstraat het eerste meetpunt voor luchtvervuiling in het kader van de campagne Samen voor Gezonde Lucht. Nu, anderhalf jaar later, zijn we druk met de verwerking van de metingen van 101 meetpunten voor het eindrapport. Maar liefst 61 bewonersgroepen zijn met ons in actie gekomen. Over een paar weken publiceren we de resultaten.

Lees verder...

Verbied vervuilende tweetakt brommers

Verbied vervuilende tweetakt brommers

14 mei 2014

Amsterdam - Wij roepen op tot een verbod op de verkoop van vervuilende tweetakt scooters. Vandaag opende de Volkskrant, naar aanleiding van onderzoek in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature, met een artikel over de tweetakt scooters, die tot duizenden keren vervuilender zijn dan bestelbusjes. Tweetakt verbrandingsmotoren lopen op een mengsel van benzine en smeerolie en hebben een slecht verbrandingsproces, waardoor ze veel meer fijnstof uitstoten dan andere motoren.

Lees verder...

Milieukieswijzer voor de Europese verkiezingen

Milieukieswijzer voor de Europese verkiezingen

06 mei 2014

06 mei 2014 - De kieswijzer voor de Europese verkiezingen is gelanceerd. In de kieswijzer is te zien hoe de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen op 22 mei zich inzetten voor het milieu. In de kieswijzer kan je over allerlei onderwerpen, variërend van schaliegasboringen en voedselfraude tot uitstootnormen en handelsverdragen, nagaan wat de standpunten van de partijen zijn voor het Europese beleid.

Lees verder...

D66 en GroenLinks gaan verkeer in Amsterdam flink vergroenen

D66 en GroenLinks gaan verkeer in Amsterdam flink vergroenen

18 april 2014

Amsterdam - Meer ruimte voor de fiets, minder auto's en touringcars, emissievrij openbaar vervoer en parkeren aan de rand van de stad. Dat zijn de groene verkeersambities van het nieuw te vormen college van Amsterdam. D66 en GroenLinks hebben dit vanmorgen in een persconferentie bekend gemaakt.

Lees verder...

3.475 handtekeningen voor gezonde lucht in Eindhoven

3.475 handtekeningen voor gezonde lucht in Eindhoven

15 april 2014

Eindhoven - De Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van Milieudefensie heeft op dinsdagavond 8 april het resultaat van de Eindhovense petitie voor gezonde lucht aangeboden aan wethouder Toronoglu. In een half jaar tijd zijn daarvoor 3.475 handtekeningen verzameld.

Lees verder...

Blij met plannen voor autoluwe binnenstad Amsterdam

Blij met plannen voor autoluwe binnenstad Amsterdam

07 april 2014

Amsterdam, 7 april 2014 - D66, GroenLinks en de PvdA willen een maximumsnelheid in het centrum van Amsterdam van dertig kilometer per uur en kiezen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers, blijkt uit een vandaag bekend geworden bestuursakkoord. 'Dit is goed nieuws voor de luchtkwaliteit in de stad,' aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. 'Met lagere snelheden wordt fietsen ook aantrekkelijker en dat leidt gelijk tot minder uitstoot in de binnenstad. Dat betekent dat de lucht die Amsterdammers inademen een stuk gezonder wordt.'

Lees verder...