Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017

Vuile tweede Maasvlakte slecht plan

15 augustus 2006

De overheid wil de Rotterdamse haven uitbreiden via een tweede Maasvlakte. Het plan is om veel land te winnen op de Noordzee, voor de vestiging van minstens 1000 hectare bedrijvigheid. Kosten van het project: bijna vier miljard euro. Start aanleg: ergens tussen 2010 en 2015. Besluitvorming: de komende jaren.

Lees verder...

Bewoners willen oplossing zonder extra asfalt

20 juni 2006

Amsterdam, 20 juni 2006 - Bewonersorganisaties tussen Almere en Schiphol hebben de afgelopen weken twaalfduizend handtekeningen verzameld tegen de asfaltplannen voor de regio. Minister Peijs zal vanmiddag om 17:45 de handtekeningen in ontvangst nemen. Ze worden aangeboden door twaalf imitatie-Peijsen die in een roze Cadillac het Plein oprijden.

Lees verder...

Asfaltoffensief Peijs wordt ramp voor de Randstad

06 juni 2006

Amsterdam, 6 juni 2006 - Morgen vergadert de Tweede Kamer over vier asfaltplannen in de Randstad die samen ruim 2,5 miljard euro kosten. Dit asfaltoffensief van minister Peijs van Verkeer leidt tot meer autoverkeer, verslechtering van de luchtkwaliteit en aantasting van natuur en landschap. Dat schrijft Milieudefensie vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De kamerleden bespreken de A4 Midden-Delfland, de tweede Coentunnel met Westrandweg, een tienstrooks A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A4-verbreding bij Leiderdorp. Het reeds genomen besluit van de minister voor de aanleg van die laatste is in strijd met de luchtkwaliteitsregels, stelt Milieudefensie vast. De nu al slechte luchtkwaliteit rond de A4, in dicht bebouwde stadswegen in Leiderdorp en Leiden, gaat verslechteren.

Lees verder...

Milieudefensie blokkeert taxibaan op Schiphol 'Milieu gaat boven megagroei!'

02 juni 2006

Amsterdam/Schiphol, 2 juni 2006 - Veertig actievoerders van Milieudefensie hebben vanochtend vroeg even na 04.00 uur de taxibaan naar de Polderbaan geblokkeerd. De actie is een protest tegen de kabinetsplannen om de geluids- en milieuregels voor Schiphol op te rekken. De luchthaven eist opnieuw extra groeiruimte, dat betekent extra vervuiling en extra overlast. Milieudefensie roept Tweede Kamerleden op om dit niet toe te staan maar de Luchtvaartwet zo te verbeteren, dat die meer mensen gaat beschermen.

Lees verder...

Twee miljoen klachten omwonenden sinds opening Polderbaan

23 mei 2006

Amsterdam, 23 mei 2006 - Omwonenden zijn de vliegtuigoverlast meer dan zat. Daarom voeren 19 bewonersplatforms met Milieudefensie op dinsdag 30 mei actie met een ijsberg op het Plein in Den Haag tegen het Schipholbeleid. De omwonenden eisen van de regering betere bescherming tegen het lawaai, de luchtverontreiniging, slaapverstoring en onveiligheid die door de luchthaven worden veroorzaakt.

Lees verder...

33 Bedrijven stappen over op schonere lease-auto's

03 mei 2006

Amsterdam, 3 mei 2006 - Drieëndertig bedrijven hebben met Milieudefensie afspraken gemaakt over het schoner maken van hun wagenpark. Eind 2005 waren dat er nog vier. Werknemers van onder meer NUON, ING Nederland, Ballast Nedam en Akzo Nobel kunnen voortaan kiezen uit een selectie van relatief schone en zuinige lease-auto's met roetfilter. In totaal gaat het om 17.000 zakenauto's: ruim 3 procent van het Nederlandse leasewagenpark. Als alle Nederlandse bedrijven zijn overgestapt op schone en zuinige leasewagens, scheelt dat jaarlijks 240 ton roet en 158.000 ton CO2.

Lees verder...

Milieudefensie en bewoners in hoger beroep tegen Veerkade-uitspraak

02 mei 2006

Amsterdam / Den Haag, 2 mei 2006 - De rechtbank in Den Haag heeft twee eisen afgewezen die Milieudefensie en Bewonerscomité Verboden Doorgang stelden aan de gemeente Den Haag om de luchtkwaliteit op de Amsterdamse en Stille Veerkade te verbeteren. De organisaties zijn teleurgesteld over dit vonnis, maar zien wel aanknopingspunten om in hoger beroep alsnog tot een succesvolle uitspraak te komen. Daartoe zullen ze hun eisen binnenkort voorleggen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder...

Bewoners starten handtekeningenactie tegen asfaltplannen kabinet

26 april 2006

Amsterdam, 26 april 2006 - Ruim vijfentwintig bewonersorganisaties uit de wijde regio in en onder Amsterdam, verenigd in het Bewonersplatform voor Andere Mobiliteit (BAM), zijn een handtekeningenactie gestart tegen de asfaltplannen van het kabinet. De komende weken worden huis-aan-huis 100.000 folders met handtekeningenkaarten verspreid. Bewoners kunnen minister Peijs laten weten geen extra asfalt in de regio Amsterdam - Schiphol -Almere te willen. Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam steunen de actie.

Lees verder...

Luchtvaartwet horrorscenario voor milieu en omwonenden

21 april 2006

Amsterdam, 21 april 2006 - Het kabinet misbruikt de evaluatie van de Luchtvaartwet om opnieuw groei voor Schiphol veilig te stellen. Broodnodige verbeteringen aan de gebrekkige geluids- en milieugrenzen blijven uit. Sterker nog: het kabinet wil die normen juist verder oprekken. Zo draait de evaluatie van de Wet Luchtvaart uit op een horrorscenario voor milieu en omwonenden. Milieudefensie wil wél opkomen voor mens en milieu en voert binnenkort acties uit. Ze roept de Tweede Kamer op een stokje te steken voor het verder uitkleden van de Luchtvaartwet.

Lees verder...

Rechter buigt zich over vieze Veerkades

03 april 2006

Amsterdam / Den Haag, 3 april 2006 - Op de kop af één jaar nadat Milieudefensie en bewonerscomité Verboden Doorgang de gemeente Den Haag aanschreven om de ongezonde lucht op de Amsterdamse Veerkade en Stille Veerkade schoon te maken, buigt de rechtbank zich woensdag 5 april over hun eisen. De eisers beroepen zich op de Europese regels voor luchtkwaliteit, die onder meer stellen dat overheden alles moeten doen wat redelijkerwijs haalbaar is om te zorgen dat de lucht aan de normen voldoet.

Lees verder...

Rechtszaak tegen de prijsvechterspier

30 maart 2006

30 maart 2006 behandelde de rechtbank in Haarlem het beroep van Milieudefensie tegen de beslissing van de gemeente Haarlemmermeer om de bezwaren van Milieudefensie tegen de bouwvergunning af te wijzen. De gemeente en Schiphol betoogden dat een bouwvergunning volgens de wet alleen aan een beperkte set eisen hoeft te worden getoetst. De jurist van Milieudefensie, Marnix Bruggeman, bracht daar onder meer tegen in dat die redenering in strijd is met het consistentiebeginsel, waaraan wetgeving dient te voldoen. Door de luchtkwaliteit rond de H-pier te negeren ontstaat er namelijk rechtsongelijkheid.

Lees verder...

Vrachtverkeer in steden blijft nog jaren vies

24 maart 2006

Tien grote steden gaan vanaf het voorjaar van 2007 de meest vervuilende vrachtwagens weren uit de binnenstad. Dat hebben ze op 24 maart 2006 vastgelegd in een convenant met de transportbranche en staatssecretaris Van Geel. Alle enthousiasme over dit compromis verhult echter dat de maatregelen nauwelijks iets voorstellen, bewoners nog jaren in de uitlaatgassen blijven zitten, en de transportsector met een luilekkerland aan subsidies en andere kadootjes lachende derde is.

Lees verder...

Evaluatie Wet Luchtvaart zwak gefundeerd

15 februari 2006

Amsterdam, 15 februari 2006 - Het kabinet is te optimistisch over de daadwerkelijke milieubelasting door Schiphol. De tien stellingen die staatssecretarissen Schultz en Van Geel hebben gedestilleerd uit het eindrapport van de evaluatie van de Wet Luchtvaart, geven een te rooskleurig beeld van de feitelijke situatie rond Schiphol. ‘Schiphol is de afspraken nagekomen,’ stelt Verkeer en Waterstaat verheugd in een persbericht. Nogal logisch, vindt Milieudefensie. De Wet Luchtvaart betekende in 2003 een geweldige verruiming van milieu-normen ten opzichte van het oude wettelijke kader, de Planologische Kernbeslissing Schiphol.

Lees verder...

Schipholdirectie, stop dwarsbomen milieuregels!

03 februari 2006

Amsterdam, 3 februari 2006 - 50 Actievoerders van Milieudefensie en omwonenden van Schiphol hebben hebben op vrijdag 3 februari het hoofdkantoor van Schiphol overgenomen om een nieuwe koers voor het bedrijf uit te stippelen. De komende 24 uur blijven de actievoerders in het pand om te werken aan plannen om Schiphol schoner en stiller te maken. Als de ‘afgezette’ Schipholdirectie belooft haar verzet tegen heldere milieugrenzen te staken, geven de nieuwe bestuurders hun actie op.

Lees verder...

Extra flexibiliteit lawaaigrenzen Schiphol is overbodig

16 januari 2006

16 januari 2006 - Milieudefensie vindt dat kabinet en Kamer de conclusies van de commissie Eversdijk moet overnemen. Ze is blij dat Eversdijk harde en handhaafbare lawaaigrenzen wil in een veel groter gebied rond Schiphol. Zulke grenzen zijn voor iedereen helder en duidelijk en bieden de omwonenden echte bescherming tegen lawaaioverlast. Flink uitbreiden van het bestaande systeem is volgens de milieuorganisatie beter dan de lawaairegels voor Schiphol opnieuw overhoop te gooien, waarmee het vertrouwen van de omwonenden van Schiphol in het Schipholbeleid van de overheid definitief zou verdwijnen: Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wetten langer dan vijf jaar meegaan.

Lees verder...

Haagse Veerkaden in 2005 weer het viest

01 januari 2006

Januari 2006 - Van alle 39 meetpunten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit scoorde dat op de Amsterdamse Veerkade in 2005 weer het viest. Op 81 dagen was er een overschrijding van de daggemiddelde norm voor fijnstof. Dat is zelfs een dag vaker dan in 2004. Dit alles blijkt uit officiële cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gepubliceerd.

Lees verder...

Bewonersorganisaties slaan handen ineen tegen asfaltplannen rond Amsterdam

01 januari 2006

Januari 2006 - Bewonerorganisaties uit de wijde omtrek van Amsterdam hebben de handen ineengeslagen tegen de verregaande asfaltplannen die het kabinet voor de regio in petto heeft. Ze hebben zich verenigd in het Bewonersplatform voor Andere Mobiliteit (BAM). De organisaties zullen samen optrekken tegen de voorgestelde A6A9, het verbreden van de Gaasperdammerweg, de A1 en de A9 en een nieuwe weg door het IJmeer. Hun motto: de plannen om nieuwe autowegen aan te leggen moeten van tafel. Die plannen leiden tot een onomkeerbare aantasting van het landschap, terwijl ze de files helemaal niet oplossen. Verleg de aandacht naar betere alternatieven zoals comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer, anders betalen voor mobiliteit, het in balans brengen van wonen en werken en prikkels voor bedrijven om de automobiliteit van werknemers te beperken.

Lees verder...