Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017
Geef ruimte terug aan mensen

Geef ruimte terug aan mensen

01 juni 2017

In het drukke Amsterdam nemen auto's de meeste openbare ruimte in beslag. Een herverdeling van die ruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. De auto is dé sleutel voor het vinden van die ruimte voor voetgangers en fietsers. Donderdag 1 juni sprak de raad van Amsterdam over openbare ruimte en het beleid op voetgangers. Milieudefensie vindt dat het college prima ambities toont, maar veel te weinig doorpakt in het teruggeven van ruimte aan mensen.

Lees verder...

Fietsen wordt beloond in Utrecht

Fietsen wordt beloond in Utrecht

11 mei 2017

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is vandaag een campagne gestart om meer mensen in de provincie Utrecht op de fiets te krijgen. Fietsers krijgen de komende tijd complimentjes en beloningen.

Lees verder...

Eis samen met ons gezonde lucht, en wel nu!

Eis samen met ons gezonde lucht, en wel nu!

11 mei 2017

Precies een jaar geleden kondigde Milieudefensie een rechtszaak aan om gezonde lucht te eisen. Momenteel heeft de rechtszaak nog steeds niet plaatsgevonden. Sterker nog, er is nog niet eens een datum vastgesteld voor de zitting. Daarom willen we een spoedprocedure, een zogenaamd kort geding, starten. Zo kunnen we snel een bindende uitspraak van een rechter afdwingen en moet de Staat hopelijk al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel.

Lees verder...

Een moderne visie op verkeer en vervoer is hard nodig

Een moderne visie op verkeer en vervoer is hard nodig

01 mei 2017

Een nieuw rapport van Minister Schultz dat vandaag is uitgekomen is reden tot zorg. Uit het onderzoek blijkt dat het verkeer in Nederland alleen maar toe zal gaan nemen. Met name rondom de steden zal dit grote problemen veroorzaken. Het nieuwe kabinet moet zich nu echt gaan realiseren dat we niet meer op dezelfde weg verder kunnen. Inzet op duurzaam verkeer zoals fietsen en lopen is gewoonweg noodzakelijk, zeker voor onze steden.

Lees verder...

Ook Rotterdam wil scootervrije fietspaden

Ook Rotterdam wil scootervrije fietspaden

23 maart 2017

De gemeente Rotterdam overweegt om de scooter naar de rijbaan te verplaatsen. Wethouder Pex Langenberg bevestigde dit in de vergadering van de raadscommissie mobiliteit van 22 maart. Diverse groepen, waaronder Milieudefensie spraken die avond in over het belang van veilige, gezonde fietspaden.

Lees verder...

Meer leefstraten in Utrecht na positieve pilot

Meer leefstraten in Utrecht na positieve pilot

22 maart 2017

De gemeente Utrecht is zeer positief over twee pilots met leefstraten in de stad in 2016. Bewoners van de Duifstraat en Concordiastraat kregen de kans om hun straat tijdelijk om te toveren in een straat voor mensen in plaats van verkeer. De reacties op de autovrije straten zijn vooral positief. De gemeente heeft daarom besloten om ook in 2017 leefstraten mogelijk te maken. Goed nieuws voor Utrecht en de rest van Nederland.

Lees verder...

Snel actie nodig tegen gezondheidsschade door scooters

Snel actie nodig tegen gezondheidsschade door scooters

06 maart 2017

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat vinden wij niet alleen, maar ook de Fietsersbond, het Longfonds, en Natuur & Milieu. Dat fietsers, door de aanwezigheid van scooters op het fietspad, onnodig veel vieze lucht inademen, was al duidelijk, maar wordt vandaag ook nog eens onderstreept door een onderzoek van de GGD Gelderland-Midden. Hieruit blijkt dat fietsers op fietspaden blootstaan aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof.

Lees verder...

It's the transport, stupid!

It's the transport, stupid!

23 februari 2017

De CO2-uitstoot van verkeer in Nederland is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft. Als we de verkeerssector niet snel serieus gaan nemen als grote bijdrager aan klimaatverandering zullen we de klimaatafspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nooit halen. We roepen daarom de politiek op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen.

Lees verder...

Sjoemelsoftware moet verplicht verwijderd worden

Sjoemelsoftware moet verplicht verwijderd worden

13 februari 2017

Milieudefensie wil dat auto's met illegale sjoemelsoftware zo snel mogelijk verplicht worden teruggeroepen. Het grootste deel van de auto's waar sjoemelsoftware in zit, rijdt nog steeds op de weg. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Wegverkeer die het AD vandaag heeft gepubliceerd.

Lees verder...

Milieuzone in Utrecht blijft

Milieuzone in Utrecht blijft

08 februari 2017

Goed nieuws voor de bewoners van Utrecht. De Raad van State heeft vandaag in hoger beroep beoordeeld dat de milieuzone mag blijven. Door de milieuzone mogen de vervuilendste auto’s de binnenstad van Utrecht niet meer in. De autoclub KNAC had een rechtszaak tegen de maatregel aangespannen. De Utrechtse rechtbank bepaalde eerder al dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld.

Lees verder...

Nederland schendt internationaal recht met 'dirty diesel'

Nederland schendt internationaal recht met 'dirty diesel'

06 februari 2017

Nederland overtreedt internationale verdragen door vieze diesel en benzine naar West-Afrika te exporteren. Uit onderzoek van het Center for International Environmental Law blijkt dat meerdere internationale verdragen en mensenrechten hiermee worden geschonden. Milieudefensie vraagt de Tweede Kamer snel in te grijpen en de export van deze ziekmakende brandstoffen te stoppen.

Lees verder...

Help ons de scooter van het fietspad te krijgen [consultatieperiode voorbij]

Help ons de scooter van het fietspad te krijgen [consultatieperiode voorbij]

14 december 2016

Enkele gemeenten - de gemeente Amsterdam voorop - willen graag scooters van het fietspad afhalen en naar de rijbaan verplaatsen. Een goede zaak, want er ontstaat meer ruimte op het fietspad, het is veiliger en fietsers hoeven niet direct de uitlaatgassen van de scooter voor hen in te ademen. Het ministerie heeft nu een plan gemaakt over hoe gemeenten de snorfietsen (een snorfiets is het type scooter dat nu op het fietspad rijdt) naar de rijbaan moet verplaatsen. Iedereen die dat wil kan een reactie indienen op dit plan. Er zitten goede kanten aan maar ook minder goede, dus je reactie is zeker nuttig. In het voorstel staat nu bijvoorbeeld dat de gemeente per fietspad moet aangeven of er scooters op mogen of niet. Dat zal leiden tot veel verwarring en overal verschillende regels. Het zou natuurlijk veel logischer zijn om meteen voor een heel gebied aan te geven dat snorfietsen niet welkom zijn op alle fietspaden.

Lees verder...

Milieudefensie lanceert petitie "Duurzaam op weg"

Milieudefensie lanceert petitie "Duurzaam op weg"

08 december 2016

Vandaag lanceert Milieudefensie haar nieuwe mobiliteitscampagne “Duurzaam door de stad”. Onderdeel hiervan is een petitie om duurzame mobiliteit onder de aandacht te krijgen. We vragen om écht duurzame vervoersmiddelen, zoals schoon en efficiënt openbaar vervoer, fietsen en wandelen.

Lees verder...

130 km/u leidt tot 12 extra overschrijdingen van luchtkwaliteitsnorm

130 km/u leidt tot 12 extra overschrijdingen van luchtkwaliteitsnorm

09 november 2016

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op ongeveer 30 snelwegtrajecten zal naar verwachting leiden tot 12 extra overschrijdingen van de Europese norm voor stikstofdioxide. Dat blijkt uit een berekening van het RIVM die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Op driekwart van de onderzochte locaties verslechtert de luchtkwaliteit doordat harder mag worden gereden.

Lees verder...

Staat schuift probleem luchtvervuiling af op gemeenten en provincies

Staat schuift probleem luchtvervuiling af op gemeenten en provincies

09 november 2016

Amsterdam – De staat verwijst burgers die af willen van de luchtvervuiling in Nederland door naar gemeenten en provincies. In augustus spande Milieudefensie een rechtszaak voor gezonde lucht aan tegen de Nederlandse staat. De landsadvocaat stelt echter dat de eisers niet ontvankelijk zouden zijn, omdat ze aan het verkeerde adres zijn.

Lees verder...

Luchtkwaliteitsrechtszaak in Groot-Brittannie wederom gewonnen!

Luchtkwaliteitsrechtszaak in Groot-Brittannie wederom gewonnen!

02 november 2016

ClientEarth, een milieuorganisatie die optreedt als de advocaat van de Aarde, heeft de tweede luchtkwaliteitsrechtszaak tegen de Britse staat in anderhalf jaar gewonnen. De Britse regering moet van de rechter nu zo snel mogelijk een eind maken aan de overschrijdingen van de stikstofdioxidenormen.

Lees verder...

Kom naar culturele zondag in Utrecht op 30 oktober

Kom naar culturele zondag in Utrecht op 30 oktober

19 oktober 2016

Als jij de baas van de stad zou zijn, hoe zou die er dan uit zien? Zou elke parkeerplek worden vervangen door een moestuintje? Of zouden er veel meer speelplekken komen in autovrije straten? Milieudefensie staat zondag 30 oktober met deze vraag op Culturele Zondag in Utrecht. Kom ook en denk mee hoe jouw stad leuker en leefbaarder wordt.

Lees verder...

Algemeen Overleg Leefomgeving: wel woorden, weinig daden

Algemeen Overleg Leefomgeving: wel woorden, weinig daden

14 oktober 2016

Amsterdam, 07 oktober 2016 - Luchtkwaliteit die voldoet aan de advieswaarden van de wereldgezondheidsorganisatie, snellere verschoning van het scooterwagenpark en verbod op roetfilterverwijdering: gisteren bogen enkele kamerleden zich tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving onder andere over deze onderwerpen.

Lees verder...