Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017
Rotterdams college wil schonere lucht

Rotterdams college wil schonere lucht

13 juni 2014

Rotterdam is een industrie- en havenstad met een nogal grijs imago. Niet onterecht, want ondanks dat het de afgelopen decennia veel schoner is geworden, hoort Rotterdam nog steeds bij de vuilste steden van Europa. Het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA heeft de ambitie uitgesproken om flink te vergroenen, met een programma voor duurzaamheid en gezonde lucht, veel fiets, groen, goed OV en een nieuwe kijk op bereikbaarheid. Maar de echte harde maatregelen voor een betere luchtkwaliteit blijven nog onbenoemd.

Lees verder...

Luchtkwaliteitsplannen nieuw Haags College erg teleurstellend

Luchtkwaliteitsplannen nieuw Haags College erg teleurstellend

13 juni 2014

In Den Haag is een brede coalitie van D66, HSP, PvdA, VVD en CDA tot een akkoord gekomen. Het nieuwe coalitieakkoord heeft op het gebied van milieu, luchtkwaliteit en gezondheid, verkeer en leefbaarheid helaas niet erg veel te bieden. Ondanks de in de verkiezingscampagne uitgesproken ambities van D66 en de HSP bevat het programma amper maatregelen die leiden tot verbetering van de problemen.

Lees verder...

Nieuw college in Amsterdam

Nieuw college in Amsterdam

12 juni 2014

Amsterdam - D66, VVD en de SP vormen samen het nieuwe college van B&W in Amsterdam. Vandaag heeft deze coalitie haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Naast plannen voor werkgelegenheid, zorg, woningbouw en veiligheid is er ook nieuws op het gebied van verkeer, lucht en milieu. Een aantal plannen is goed voor de luchtkwaliteit, helaas vallen ook een aantal plannen slecht uit. Hieronder een korte samenvatting.

Lees verder...

Het fietspad weer voor fietsers

Het fietspad weer voor fietsers

03 juni 2014

Gemeenten mogen binnenkort gebieden instellen waar scooters niet meer op het fietspad mogen rijden. Er komt dan een duidelijke scheiding tussen het gemotoriseerde en het overige verkeer. Het fietspad wordt het exclusieve domein van de fiets, waarmee veel onveiligheid en overlast wordt bestreden. Met dit voorstel komt minister Schultz tegemoet aan een wens van onder andere Milieudefensie, de Fietsersbond, het Longfonds en de gemeente Amsterdam.

Lees verder...

Bekijk de video: Twee jaar in actie voor gezonde lucht

Bekijk de video: Twee jaar in actie voor gezonde lucht

03 juni 2014

Amsterdam – In oktober 2012 lanceerden bewoners op de Amsterdamse Wibautstraat het eerste meetpunt voor luchtvervuiling in het kader van de campagne Samen voor Gezonde Lucht. Nu, anderhalf jaar later, zijn we druk met de verwerking van de metingen van 101 meetpunten voor het eindrapport. Maar liefst 61 bewonersgroepen zijn met ons in actie gekomen. Over een paar weken publiceren we de resultaten.

Lees verder...

Verbied vervuilende tweetakt brommers

Verbied vervuilende tweetakt brommers

14 mei 2014

Amsterdam - Wij roepen op tot een verbod op de verkoop van vervuilende tweetakt scooters. Vandaag opende de Volkskrant, naar aanleiding van onderzoek in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature, met een artikel over de tweetakt scooters, die tot duizenden keren vervuilender zijn dan bestelbusjes. Tweetakt verbrandingsmotoren lopen op een mengsel van benzine en smeerolie en hebben een slecht verbrandingsproces, waardoor ze veel meer fijnstof uitstoten dan andere motoren.

Lees verder...

Milieukieswijzer voor de Europese verkiezingen

Milieukieswijzer voor de Europese verkiezingen

06 mei 2014

06 mei 2014 - De kieswijzer voor de Europese verkiezingen is gelanceerd. In de kieswijzer is te zien hoe de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen op 22 mei zich inzetten voor het milieu. In de kieswijzer kan je over allerlei onderwerpen, variërend van schaliegasboringen en voedselfraude tot uitstootnormen en handelsverdragen, nagaan wat de standpunten van de partijen zijn voor het Europese beleid.

Lees verder...

D66 en GroenLinks gaan verkeer in Amsterdam flink vergroenen

D66 en GroenLinks gaan verkeer in Amsterdam flink vergroenen

18 april 2014

Amsterdam - Meer ruimte voor de fiets, minder auto's en touringcars, emissievrij openbaar vervoer en parkeren aan de rand van de stad. Dat zijn de groene verkeersambities van het nieuw te vormen college van Amsterdam. D66 en GroenLinks hebben dit vanmorgen in een persconferentie bekend gemaakt.

Lees verder...

3.475 handtekeningen voor gezonde lucht in Eindhoven

3.475 handtekeningen voor gezonde lucht in Eindhoven

15 april 2014

Eindhoven - De Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van Milieudefensie heeft op dinsdagavond 8 april het resultaat van de Eindhovense petitie voor gezonde lucht aangeboden aan wethouder Toronoglu. In een half jaar tijd zijn daarvoor 3.475 handtekeningen verzameld.

Lees verder...

Blij met plannen voor autoluwe binnenstad Amsterdam

Blij met plannen voor autoluwe binnenstad Amsterdam

07 april 2014

Amsterdam, 7 april 2014 - D66, GroenLinks en de PvdA willen een maximumsnelheid in het centrum van Amsterdam van dertig kilometer per uur en kiezen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers, blijkt uit een vandaag bekend geworden bestuursakkoord. 'Dit is goed nieuws voor de luchtkwaliteit in de stad,' aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. 'Met lagere snelheden wordt fietsen ook aantrekkelijker en dat leidt gelijk tot minder uitstoot in de binnenstad. Dat betekent dat de lucht die Amsterdammers inademen een stuk gezonder wordt.'

Lees verder...

'I astmadam'-letters op de Dam wekken verbazing

'I astmadam'-letters op de Dam wekken verbazing

01 april 2014

Amsterdam, 1 april 2014 - Voorbijgangers zagen vandaag tot hun verbazing de grote rode en witte letters die gewoonlijk “I amsterdam' spellen op de Dam staan. Alleen staat er nu 'I astmadam' mee geschreven. Samen met het Longfonds Amsterdam en bewonersplatform Adem in Amsterdam roepen wij met deze actie de gemeentepolitiek op om maatregelen te nemen tegen vervuilde lucht.

Lees verder...

Tachtig km per uur zaterdag 29 maart terug op A10 en A13

Tachtig km per uur zaterdag 29 maart terug op A10 en A13

28 maart 2014

Amsterdam, 28 maart 2014 - Wij zijn blij dat de maximumsnelheid op de A10 en de A13 op 29 maart weer omlaag gaat naar tachtig kilometer per uur. Dat is goed voor de gezondheid van de omwonenden, omdat de extra uitstoot door het harder rijden zorgt voor extra luchtvervuiling. Samen met omwonenden voerde Milieudefensie de afgelopen twee jaar actie tegen de snelheidsverhoging. Ook stapten wij in 2012, net als de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, naar de rechter om de snelheidsverhoging aan te vechten. In beide zaken oordeelde de rechter dat het belang van de omwonenden groter was dan het belang harder te kunnen rijden.

Lees verder...

Automobilisten ademen veel vieze lucht in

Automobilisten ademen veel vieze lucht in

05 maart 2014

Amsterdam, 5 maart 2014 - Automobilisten in druk stedelijk verkeer ademen ongezond hoge concentraties ultrafijnstof in. Dit is zichtbaar geworden tijdens het meten van een rochelroute in de auto. In het najaar van 2013 hebben we met fietsers onderweg de luchtvervuiling gemeten. Deze rochelroutes zijn er nu ook in de auto. Want de auto beschermt de inzittenden niet tegen de uitstoot van het verkeer.

Lees verder...

Schultz verlaagt snelheid op A13 en A10

Schultz verlaagt snelheid op A13 en A10

25 februari 2014

Amsterdam, 25 februari 2014 - Wij zijn erg blij dat minister Schultz van Haegen er niet onderuit komt om de maximumsnelheid te verlagen. Afgelopen maanden is in twee rechtszaken geoordeeld dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan harder rijden. De verkeersminister laat vandaag weten dat de maximumsnelheid op de A10 en de A13 eind maart weer naar 80 kilometer per uur gaat.

Lees verder...

Milieudefensie wint rechtszaak snelheidsverhoging A10

Milieudefensie wint rechtszaak snelheidsverhoging A10

17 januari 2014

Amsterdam, 17 januari 2014 - Wij zijn tevreden dat de rechter vandaag het besluit om de maximumsnelheid op de A10 te verhogen heeft vernietigd. De rechter oordeelt dat minister Schultz onvoldoende heeft onderzocht wat de gevolgen voor de omwonenden zijn. Milieudefensie is verheugd dat het belang van de omwonenden die te kampen hebben met de extra luchtvervuiling, waardoor de lucht veel ongezonder is geworden, door de rechter op waarde is geschat.

Lees verder...

Luchtvervuiling in Nederland neemt weer toe

Luchtvervuiling in Nederland neemt weer toe

18 december 2013

Amsterdam, 17 december 2013 – Het aantal knelpunten voor stikstofdioxide is vorig jaar weer gestegen, blijkt uit de vandaag verschenen jaarrapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de luchtvervuiling in Nederland. Vanaf 2015 moet Nederland overal voldoen aan de Europese norm, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Ook de fijnstofnorm waar Nederland al sinds 2011 aan moet voldoen is op plekken overschreden. Vooral in grote steden zijn er veel knelpunten waar de luchtkwaliteit slecht is door het verkeer.

Lees verder...

Schultz toont minachting voor gezondheid omwonenden A13

Schultz toont minachting voor gezondheid omwonenden A13

10 december 2013

Amsterdam, 10 december 2013 – Wij vinden het teleurstellend dat minister Schultz van Haegen vandaag heeft laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter waarin het besluit om de maximumsnelheid op de A13 te verhogen werd vernietigd. Uit metingen van de Milieudienst Rijnmond die in de rechtszaak zijn aangevoerd blijkt dat de luchtvervuiling veel erger is geworden door de snelheidsverhoging.

Lees verder...

Mansveld toont weinig ambitie in voorstel verlaging fijnstofnorm

Mansveld toont weinig ambitie in voorstel verlaging fijnstofnorm

10 december 2013

Amsterdam, 10 december 2013 - Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) wil de Europese norm voor fijnstof met een diameter van 2,5 micrometer (PM2,5) verlagen van 25 naar 20 microgram. Ze zei dat dinsdag in de Tweede Kamer. Wij vinden dit een eerste stap in de goede richting, maar nog lang niet ambitieus genoeg.

Lees verder...

Rochelroutes in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam

Rochelroutes in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam

10 december 2013

Amsterdam, 10 december 2013 - Vandaag zijn de laatste nieuwe rochelroutes op de fiets gepubliceerd. Op de rochelroutes hebben drie vrijwilligers de luchtvervuiling die ze onderweg inademen in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat verkeersdeelnemers op straat continu worden blootgesteld aan hoge concentraties luchtvervuiling.

Lees verder...

Vier grote steden pleiten voor inperking scooteroverlast

Vier grote steden pleiten voor inperking scooteroverlast

09 december 2013

Amsterdam, 9 december 2013 - De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen dat er een einde komt aan de overlast van snorscooters. De scooters rijden vaak te hard, en zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn scooters, met name de tweetakt, zeer slecht voor de luchtkwaliteit. Ze stoten grote hoeveelheden (ultra)fijnstof uit en dragen zo bij aan de slechte luchtkwaliteit in de grote steden.

Lees verder...