Dossier Recht op gezonde lucht

Nieuws en blogs

12 september 2016 07 november 2017
 Bodemprocedure milieuzone Utrecht van start

Bodemprocedure milieuzone Utrecht van start

15 september 2015

Donderdag 17 september dient de bodemprocedure in de rechtszaak over de milieuzone in Utrecht. Utrecht is de eerste gemeente in Nederland die sinds 1 mei 2015 de vuilste auto’s en busjes uit het centrum weert met een milieuzone. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) stapten naar de rechter om de invoering van de milieuzone door de gemeente juist terug te laten draaien.

Lees verder...

Stuur de tweetakt scooter naar het museum

Stuur de tweetakt scooter naar het museum

10 september 2015

Milieudefensie wil dat gemeenten scooters van het fietspad weren om de gezondheid van fietsers te beschermen. Afgelopen voorjaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het mogelijk moet maken voor gemeenten om scooters naar de rijbaan te verbannen. De minister beloofde deze zomer met een wetsvoorstel te komen. Dit wetsvoorstel is er nog niet. Wij roepen de minister op om deze motie zo snel mogelijk uit te voeren. Scooters zijn ongezond en gevaarlijk en horen daarom niet op het fietspad thuis.

Lees verder...

Tien misvattingen over milieuzones

Tien misvattingen over milieuzones

17 juli 2015

Ze hebben al heel wat stof op doen waaien en leiden tot allerlei geruchten: milieuzones voor personenauto's en bestelbusjes. In Utrecht mogen oude dieselauto's en busjes sinds invoer van de zone de stad niet meer in, Rotterdam volgt binnenkort. Rond de milieuzone in Utrecht liepen de gemoederen al zo hoog op dat er een rechtszaak is gevoerd over de houdbaarheid van de zone. De rechter liet de milieuzone voorlopig ongewijzigd. Met een milieuzone verbetert de luchtkwaliteit en beschermt de gemeente de gezondheid van duizenden inwoners. Helaas leiden de milieuzones tot een heleboel misvattingen en weerstand. We zetten de grootste 10 fabels op een rij en vertellen meteen hoe het wél zit.

Lees verder...

Aanscherping van het Europese luchtkwaliteitsbeleid

Aanscherping van het Europese luchtkwaliteitsbeleid

16 juli 2015

Amsterdam, 16 juli 2015 - Milieudefensie is blij dat een meerderheid van de milieucommissie van het Europees parlement heeft gestemd voor aanscherping van het Europese luchtkwaliteitsbeleid. Dit is een belangrijke stap naar gezondere lucht voor alle Europeanen. Op dit moment sterven jaarlijks 482.000 Europeanen door luchtvervuiling, waaronder meer dan 10.000 Nederlanders.

Lees verder...

Drie misverstanden over smog

Drie misverstanden over smog

03 juli 2015

Amsterdam, 3 juli 2015 - Veel mensen die de laatste dagen last hebben van geïrriteerde slijmvliezen wijten dat aan de droge, warme lucht. Goede kans dat de eigenlijke oorzaak de extreme smog is die deze dagen boven Nederland hangt. Het RIVM waarschuwt dat op meerdere plekken in Nederland de alarmdrempel voor smog wordt overschreden. Om gezondheidsklachten te voorkomen vindt Milieudefensie het belangrijk dat mensen tijdens een periode met smog tijdig geïnformeerd en gewaarschuwd worden met een smogplan.

Lees verder...

Utrechters overhandigen eerste meetresultaten luchtvervuiling aan Wethouder van Hooijdonk

Utrechters overhandigen eerste meetresultaten luchtvervuiling aan Wethouder van Hooijdonk

25 juni 2015

Utrecht, 25 juni 2015 – Bewonersgroepen in Utrecht meten samen met Milieudefensie sinds januari zelf in een aantal straten de luchtvervuiling. Luchtvervuiling leidt tot verslechtering van de gezondheid en is in Nederland de derde doodsoorzaak. Met name in de grote steden en langs drukke wegen zijn de langetermijngevolgen ernstig. Veel mensen maken zich hier grote zorgen over. Verkeerswethouder van Hooijdonk krijgt vanavond de nieuwste cijfers over de lokale luchtkwaliteit aangeboden.

Lees verder...

Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

25 juni 2015

Amsterdam, 24 juni 2015 - Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieu en de Milieufederaties zijn blij met de historische uitspraak van de rechter vanochtend in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat, die het kabinet dwingt om aanvullende maatregelen te nemen. De gevolgen van klimaatverandering vragen om daadkrachtige maatregelen voor ons Nederlanders als ook de wereld als geheel.

Lees verder...

Milieudefensie en gemeente Utrecht winnen kort geding: milieuzone blijft van kracht

Milieudefensie en gemeente Utrecht winnen kort geding: milieuzone blijft van kracht

11 juni 2015

Amsterdam, 11 juni 2015 - Milieudefensie is blij dat de milieuzone in Utrecht voorlopig ongewijzigd blijft. Dit is de belangrijkste uitspraak in het kort geding over de milieuzone Utrecht waarin de gemeente Utrecht en Milieudefensie tegenover autoclub KNAC stonden. Autoclub KNAC verzocht de rechtbank om de gemeente Utrecht te dwingen de milieuzone op te schorten maar dat is niet gelukt. Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie: “Wij zijn ervan overtuigd dat de milieuzone een super effectief middel is om luchtvervuiling te verminderen. Deze uitspraak is goed nieuws voor iedereen die ademhaalt in Utrecht.”

Lees verder...

Gemeenteraad Rotterdam stemt in met uitgebreide milieuzone

Gemeenteraad Rotterdam stemt in met uitgebreide milieuzone

29 mei 2015

Rotterdam, 29 mei 2015 - De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdagavond gekozen voor gezondere lucht voor alle Rotterdammers. Vanaf 1 januari 2016 zijn personen- en bestelauto’s op diesel van 15 jaar oud en auto’s op benzine van 23 jaar oud niet meer welkom in het noordelijk gedeelte van Rotterdam. Daarnaast wordt onderzocht of ook tweetaktscooters kunnen worden verboden.

Lees verder...

Rechtszaak Milieudefensie en gemeente Utrecht tegen Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) om milieuzone

Rechtszaak Milieudefensie en gemeente Utrecht tegen Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) om milieuzone

28 mei 2015

Amsterdam/Utrecht, 28 mei 2015 - Milieudefensie staat vanmiddag met de gemeente Utrecht tegenover de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) voor de rechter in een kort geding rond de milieuzone in Utrecht. Milieudefensie heeft zich als derde partij in de rechtszaak gemeld om de milieuzone te steunen en te pleiten voor gezonde lucht. Utrecht weert namelijk sinds 1 januari de oudste en vuilste diesels uit de binnenstad. De KNAC wil invoering van de milieuzone door de gemeente terug laten draaien via een kort geding dat morgen in Utrecht dient.

Lees verder...

Roetmonster houdt afscheidsspeech in Rotterdam

Roetmonster houdt afscheidsspeech in Rotterdam

20 mei 2015

Rotterdam, 20 mei 2015 - Vanavond worden Rotterdamse gemeenteraadsleden van de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid emotioneel toegesproken door een roetmonster. Het roetmonster moet de stad verlaten omdat de gemeenteraad per 1 januari 2016 een milieuzone invoert, die de vuilste auto's en bestelbusjes uit de stad weert. De afscheidsspeech van het roetmonster van Milieudefensie vindt plaats voorafgaand aan de commissievergadering waar luchtkwaliteit en de milieuzone op de agenda staan.

Lees verder...

Milieudefensie verdedigt Utrechtse milieuzone personenautos voor rechtbank

Milieudefensie verdedigt Utrechtse milieuzone personenautos voor rechtbank

18 mei 2015

Amsterdam/Utrecht, 18 mei 2015 - Milieudefensie voegt zich in de rechtszaak rond de milieuzone in Utrecht, waar sinds 1 mei 2015 diesels van voor 2001 actief geweerd worden uit de binnenstad. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) stapt naar de rechter om de invoering van de milieuzone door de gemeente juist terug te laten draaien. Milieudefensie verdedigt het belang van gezonde lucht en sluit zich nu aan bij de gemeente.

Lees verder...

Volgens onderzoek is gezonde lucht in Nederland haalbaar

Volgens onderzoek is gezonde lucht in Nederland haalbaar

20 april 2015

Amsterdam, 20 april 2015 - Luchtkwaliteit die voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is haalbaar in Nederland, maar alleen als alle beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM. De WHO-advieswaarden zijn een stuk strenger dan de huidige Europese luchtkwaliteitsnormen. Of het ook gaat lukken ligt aan de politiek.

Lees verder...

Help mee met de festivaltour voor gezonde lucht

Help mee met de festivaltour voor gezonde lucht

26 maart 2015

Vanaf 5 mei trekken er roetmonsters door Nederland om aandacht te vragen voor de gevolgen van luchtvervuiling voor onze gezondheid. Ze gaan deze zomer langs festivals en braderieën om steun te vragen voor onze petitie aan de Tweede Kamer. Wij willen dat de Tweede Kamer maatregelen neemt om de uitstoot van roet in Nederland aan te pakken. Help je mee?

Lees verder...

Gezondheidseffecten door luchtvervuiling jarenlang onderschat

Gezondheidseffecten door luchtvervuiling jarenlang onderschat

12 maart 2015

Amsterdam, 12 maart 2015 - Nederlanders die in de stad wonen gaan gemiddeld 1,5 jaar eerder dood door luchtvervuiling. De effecten van luchtvervuiling op sterfte zijn zo'n 40% hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit berekeningen die Milieudefensie heeft gemaakt op basis van een nieuw en grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM gebruikte voor dat onderzoek de sterftestatistieken van 7 miljoen Nederlanders en vergeleek die met de luchtvervuiling op hun woonadres. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook jongere mensen (30-65) een kortere levensverwachting hebben door de luchtvervuiling.

Lees verder...

Eerste meetresultaten luchtvervuiling: Nederland gaat norm in 2015 niet halen

Eerste meetresultaten luchtvervuiling: Nederland gaat norm in 2015 niet halen

10 maart 2015

Amsterdam, 10 maart 2015 – Dit jaar moet Nederland voor het eerst overal voldoen aan de Europese norm voor de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Samen met bewoners zijn wij 15 januari 2015 gestart met een meetcampagne waarbij we op 58 drukke verkeersaders de concentratie stikstofdioxide meten. Vandaag publiceren we de meetresultaten van de eerste maand. Hieruit blijkt dat het heel onwaarschijnlijk is dat Nederland de norm gaat halen.

Lees verder...

Bewoners meten overschrijding Europese norm luchtvervuiling

Bewoners meten overschrijding Europese norm luchtvervuiling

15 januari 2015

15 januari 2015 – Bewoners in 14 Nederlandse steden gaan vanaf donderdag 15 januari samen met Milieudefensie meten hoe vervuild de lucht is. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland overal aan de Europese norm voor stikstofdioxide voldoen. Bewoners verwachten dat luchtvervuiling op deze drukke locaties de EU-norm overschrijdt. In dat geval dreigen hoge boetes uit Brussel.

Lees verder...

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

14 januari 2015

In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95% omlaag. Om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen.

Lees verder...

Europees Hof van Justitie wijst eisen af

Europees Hof van Justitie wijst eisen af

14 januari 2015

Amsterdam, 13 januari 2015 - Na een jarenlange rechtszaak over het naleven van de regels voor schone luchtkwaliteit hebben de Europese Commissie en Parlement in een hoger beroep gelijk gekregen. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg besloot dinsdag klachten van Milieudefensie, Stop Luchtverontreiniging Utrecht en Natuur en Milieu niet in behandeling te nemen. Deze klachten zijn in eerste instantie toegewezen. De Europese Commissie en het Europese Parlement gingen in hoger beroep omdat zij vinden dat milieuorganisaties dit soort procedures helemaal niet mogen voeren. Dit hoger beroep is toegekend, maar gaat niet over de inhoud van de oorspronkelijke zaak. Deze uitspraak gaat over het toegang tot recht voor burgers en organisaties, als beleid niet wordt uitgevoerd en er niet wordt gehandhaafd.

Lees verder...