Dossier Luchtkwaliteit

Houtstook

Houtstook

19 september 2017

Houtrook is een substantiële bron van luchtvervuiling en schaadt de gezondheid. De rechtszaak die Milieudefensie voert op het gebied van luchtvervuiling kan – bij een positieve uitkomst - aanknopingspunten bieden (voor andere partijen of burgers) om meer maatregelen te eisen om houtrook aan te pakken. Zowel vanuit klimaat als vanuit gezondheidsperspectief moet het stoken van hout schoner en minder gebeuren.

Milieudefensie pleit ervoor dat Nederland net als andere Europese landen emissie-eisen aan (hout)stookinstallaties gaat stellen en meer aandacht besteedt aan voorlichting en handhaving van lokale regels.

In onze campagne voor een gasvrije gebouwde omgeving geven wij de voorkeur aan duurzame verwarming op basis van elektriciteit, aardwarmte of restwarmte. Houtstook, of het grootschalig stimuleren van pelletkachels, als methode om van het gas af te komen wijzen wij af. Zeker in stedelijke gebieden waar mensen dicht op elkaar wonen, is houtstook ook via pelletkachels niet aan te raden.

De campagne mobiliteit

Milieudefensie vindt gezonde lucht van van levens­belang. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen dat de lucht gezond is. De lucht is in veel steden in Nederland nog niet gezond. Zelfs de slappe Europese normen voor stikstofdioxide worden overschreden.

De grootste oorzaak hiervoor is: luchtverontreiniging door verkeer. Uitstoot door verkeer veroorzaakt ook (ultra)fijnstof; dat zijn zeer kleine stofdeeltjes die heel diep in de longen kunnen doordringen, deze zijn daardoor extra schadelijk. Milieudefensie concentreert zich op deze grootste vervuiler om de meest effectieve campagne te voeren

Houtstook

Dat neemt niet weg dat open haarden plaatselijk voor grote overlast kunnen zorgen. Daar zijn we ons zeker van bewust. In onze rechtszaak voor gezonde lucht komt houtstook wel degelijk aan bod. Wij eisen namelijk het recht op gezonde lucht voor iedereen, overal in Nederland.

Actie tegen houtstook

Er zijn al behoorlijk wat organisaties en instanties die zich elke dag inzetten om overlast en gezondheidsschade van houtrook te verminderen. Kijk bijvoorbeeld eens bij een van de volgende initiatieven:

Voor meer informatie kun je ook kijken bij: