Dossier Luchtkwaliteit

Ruim 80.000 mensen vragen Tweede Kamer om gezonde lucht

Ruim 80.000 mensen vragen Tweede Kamer om gezonde lucht

11 februari 2016

Den Haag, 11 februari – Bewoners uit heel Nederland komen vandaag naar Den Haag om samen met Milieudefensie 81.227 handtekeningen te overhandigen aan de Tweede Kamer. De bewoners nemen glazen potten met vervuilde lucht mee uit hun eigen straat en vragen de Kamer om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht. Tijdens het Algemeen Overleg na afloop van de overhandiging deed de staatssecretaris duidelijke toezeggingen.

De overhandiging vindt plaats voorafgaand aan het Algemeen Overleg over de leefomgeving van de commissie voor Infrastructuur en Milieu. Afgelopen jaar hebben bewonersgroepen in het hele land zich hard ingezet om zoveel steun voor de petitie te verzamelen.

Ruim 80.000 handtekeningen voor de Tweede Kamer voor gezonde lucht

Tweede Kamer: stel nieuwe doelen

De 81.227 mensen vragen samen met Milieudefensie aan de Tweede Kamer om een ambitieus actieplan op te stellen voor gezonde lucht, inclusief:

  • meetbare streefwaarden voor tenminste fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon
  • een tijdsplanning met tussentijdse toetsmomenten
  • een bijbehorend maatregelenpakket

Overal gezonde lucht is haalbaar

Het voorstel voor de nieuwe streefwaarden is haalbaar door de invoer van een pakket aan maatregelen voor het wegverkeer die bijdragen aan gezonde lucht. Dit maatregelenpakket is opgesteld door CE Delft.

Brede steun onder maatschappelijke organisaties

Deze oproep wordt ondersteund door ruim 80.000 burgers en KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland, European Respiratory Society, Stichting Schone Lucht voor Iedereen, Greenpeace, Natuur & Milieu, Fietsersbond, Natuur en Milieufederaties, Adem Graag in Den Haag, Groene Boulevard Amsterdam en de Kracht van Utrecht.

Succes

Na afloop van de aanbieding vond het Algemeen Overleg over de Leefomgeving plaats. Het luchtkwaliteitsbeleid stond daar op de agenda. In het AO heeft Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, twee ambitieuze toezeggingen gedaan:

  • De Staatssecretaris gaat onderzoeken of onze aanbevelingen realistisch en haalbaar zijn en neemt die vervolgens mee in haar luchtbeleidsplannen. 
  • De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, zoals wij voorgesteld hebben, het uitgangspunt moeten worden van het luchtkwaliteitsbeleid.

 

Meer informatie

* verplicht veld
E-mailadres *
Voornaam *
Achternaam
Postcode (met behulp van je postcode kunnen we je gerichter informeren over de luchtkwaliteit in jouw buurt)