Dossier Luchtkwaliteit

Gezondheidseffecten door luchtvervuiling jarenlang onderschat

Gezondheidseffecten door luchtvervuiling jarenlang onderschat

12 maart 2015

Amsterdam, 12 maart 2015 - Nederlanders die in de stad wonen gaan gemiddeld 1,5 jaar eerder dood door luchtvervuiling. De effecten van luchtvervuiling op sterfte zijn zo'n 40% hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit berekeningen die Milieudefensie heeft gemaakt op basis van een nieuw en grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM gebruikte voor dat onderzoek de sterftestatistieken van 7 miljoen Nederlanders en vergeleek die met de luchtvervuiling op hun woonadres. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook jongere mensen (30-65) een kortere levensverwachting hebben door de luchtvervuiling.

Stedelingen leven tot enkele jaren korter

De lucht in stedelijk gebied is veel vervuilder dan in de meeste landelijke gebieden. De levensverwachting van inwoners van steden ligt bij typische stadsconcentraties zo'n 1,5 jaar lager. Op sterk vervuilde plekken kan dit oplopen tot enkele jaren. De gezondheidseffecten blijven niet beperkt tot stedelijke gebieden. Alle Nederlanders hebben last van luchtvervuiling: gemiddeld verliest elke Nederland meer dan een jaar levensverwachting door luchtverontreiniging.

Ook stikstofdioxide blijkt effect op gezondheid te hebben

Voor ruim 7 miljoen mensen die gedurende 5 jaar niet zijn verhuisd, heeft het RIVM de CBS-gegevens over sterfte gekoppeld aan luchtvervuilingsconcentraties. Deze enorme hoeveelheid gegevens biedt een schat aan informatie over de effecten van luchtvervuiling op gezondheid. Die effecten blijken nog veel groter dan al bekend was. Fijnstof (zwevende deeltjes) en stikstofdioxide (NO2, een gas) blijken een onafhankelijk effect te hebben op sterfte. Van stikstofdioxide werd tot nu toe aangenomen dat het een gering effect heeft op de gezondheid. Ziekte en sterfte door luchtvervuiling werd voornamelijk toegeschreven aan de blootstelling aan fijnstof en het daarin aanwezige roet. Dit onderzoek toont echter aan dat ook stikstofdioxide zélf leidt tot ernstige gezondheidsklachten. Op basis van de resultaten heeft Milieudefensie berekend dat luchtvervuiling leidt tot een veel hoger verlies aan levensverwachting dan eerder gedacht.

Nederland moet werk maken van betere luchtkwaliteit

Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Die sterfte is natuurlijk maar het topje van de ijsberg, 1,5 jaar eerder dood is 10 jaar lang ziek. Zelfs bij de huidige normen is luchtvervuiling een van de grootste doodsoorzaken, die moeten dus veel strenger. In plaats van te pleiten voor uitstel of slappere EU-normen moeten moeten we in Nederland eindelijk eens werk maken van gezonde lucht."

Meer informatie