Lokaal

Milieudefensie Zutphen

Milieudefensie Zutphen

14 februari 2011

Over ons

Milieudefensie Zutphen is de lokale afdeling van vereniging Milieudefensie in Zutphen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral bezig gehouden met de IJsselsprong en met het goederentransport van gevaarlijke stoffen dwars door de stad en in de omgeving.

 

Contact

 

Doe mee!

  • We zijn altijd op zoek naar mensen met een groen hart en groene idee-en. Wil je iets doen voor natuur en milieu in Zutphen en omgeving?
  • Onderwerpen waar we afgelopen jaren druk mee zijn geweest zijn de IJsselsprong, het goederentansport over het spoor, en het Crossterrein in vorden. Daarnaast ondersteunen we de lobby van andere organisaties die ook onze doelstellingen dichterbij brengen, zoals het verzet tegen kernenergie en schaliegas.
  • Andere onderwerpen blijven door gebrek aan menskracht liggen. Verbreding van de afdeling is bijzonder welkom, we zoeken zowel vrijwilligers als een penningmeester. Interesse? Mail naar zutphen@milieudefensie.nl

 

Activiteiten

Goederentransport over het spoor

Sinds enkele jaren dreigt een sterke toename van goederenvervoer over het spoor en met name ook van gevaarlijke stoffen. Vanuit Milieudefensie Zutphen is aandacht gevraagd voor onder andere het vervoer van radio-actieve materialen (dit heeft tot kamervragen geleid van GroenLinks en ChristenUnie). Tevens zijn kritische opmerkingen geplaatst bij de verdeling van maatschappelijke kosten en baten zoals deze is verbonden aan dit goederentransport, die de kritische lobby vanuit de regionale organisatie Rona ook heeft gesterkt en gevoed.
Milieudefensie Zutphen heeft sinds 2010 zowel Vereniging RONA als Stichting Spoorhinder actief ondersteund met kennis en deelname aan gesprekken met o.a. Ministerie I&M, vertegenwoordigers Tweede Kamer en het Havenbedrijf Rotterdam.
De actieve inzet van deze organisaties samen met ons en andere burgerlijke organisaties uit Oost-Nederland (zoals No Rail) en de bewonersgroep uit Bathmen heeft geleid tot het schrappen van de spoorbogen bij Bathmen en een studie naar de alternatieve spoorgoederen-routering langs de N18 die wordt opgewaardeerd tot A18. Een definitieve beslissing door de Tweede Kamer evenals Minister I&M over dit spoorgoederenvervoer is verder uitgesteld, mede onder invloed van bovengenoemde protesten uit Oost-Nederland .
MD Zutphen is overigens voorstander van meer vervoer via de Betuweroute en vervoer via coaster en binnenvaart evenals meer samenwerking tussen Rotterdam en de havens van Bremen, Hamburg, Genua en Gdynia om de goederenstromen waar dit vervoer van nodig zou zijn te accomoderen op een wijze die milieu en leefbaarheid minder belasten.
De komende jaren zal de Betuweroute in Duitsland worden opgewaardeerd. Dit leidt tijdelijk tot extra goederentreinen over de IJssellijn. Wij zullen dit actief blijven volgen en zonodig inspelen op actuele problemen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen evenals radio-actieve stoffen heeft hierbij extra onze aandacht.

Crossterrein Vorden

In 2013/2014 zijn we benaderd door omwonenden van een (illegaal) crossterrein in het buitengebied van Vorden dat gelegaliseerd zou worden. We hebben hen actief ondersteund samen met de GNMF.

IJsselsprong voorlopig in de ijskast

De afdeling Zutphen van Milieudefensie is (her)opgericht rond de jaarwisseling van 2007/2008. Aanleiding voor de oprichting waren de grootschalige bouwplannen in het kader van het project IJsselsprong. We richtten samen met enkele andere actievoerders StopdeIJsselsprong op en hadden veel succes, we zamelden in enkele maanden tijd 3.000 handtekeningen tegen de plannen.
Tijdens de verkiezingen van maart 2010 kregen we (of beter: de Stadspartij) de "beloning". De Stadspartij was de grote winnaar van de toenmalige gemeenteraadsverkiezingen en kwam in het college. De bouwplannen van de IJsselsprong zijn geschrapt en worden vervangen door de mogelijkheid van kleinschalige bouw van vooralsnog maximaal 150 woningen in kleine cohorten (“organische groei”).