Lokaal

Stichting Natuur - en Milieugroep Vught

14 februari 2011

Algemeen

De stichting Natuur en Milieugroep is onderverdeeld in diverse werkgroepen waar mensen actief zijn zoals de beleidsgroep, de vogelwerkgroep, de nestkastenwerkgroep, de landschapswerkgroep, de amfibieën en reptielenwerkgroep. Afhankelijk van actuele thema's worden groepen samengesteld zoals recent de bomengroep. We werken nauw samen in ‘Natuurlijk Vught’ met andere natuurorganisaties in Vught zoals de Weidevogelgroep Cromvoirt, de Jeugd Natuur Wacht en de Werkgroep de Kwebben, lokaal. Voor regioactiviteiten met Natuurmonumenten, Vughts Landschap en Brabants Landschap. We zijn actief betrokken bij de Brabantse Milieufederatie. Ook hebben we regelmatig overleg met de gemeente Vught voor concrete activiteiten zoals de actie biodiversiteit ‘Natuur in de achtertuin’ in 2009.

Activiteiten

Bekijk op de website www.NMVught.nl de activiteiten kalender.

Wat doet Stichting Natuur- en Milieugroep Vught?

  • We ondersteunen de gemeente bij de jaarlijks zwerfvuildag.
  • Reiken jaarlijks de Adrie van Broekhoven Natuur en Milieuprijs uit.
  • We voeren actie tegen de Noordelijke ontsluitingsweg en zijn voor het afsluiten van zandpaden in het buitengebied voor gemotoriseerd verkeer.
  • We pleiten voor zonne-energie in een nieuwe wijk.
  • We maken zo nodig bezwaren tegen zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening en aantastingen van het buitengebied.
  • We organiseren vogel excursies en vogel inventarisatie en landschapsbeheer op diverse plekken in het buitengebied.

En nog veel meer, kijk hiervoor op de website.