Lokaal

Milieudefensie Voorschoten

14 februari 2011


Over Milieudefensie Voorschoten.

De activiteiten vinden plaats binnen het kader van het Platform Duurzaam Voorschoten (PDV), de Fietsersbond Voorschoten en de Werkgroep Kerk en Milieu (K&M) van de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten (RvSKV).
De contactpersoon is voorzitter van  alle drie genoemde werkgroepen.

Wat doet Milieudefensie Voorschoten.

Lokale Aanbestedingen:  Momenteel worden twee basisscholen gebouwd en dus gecontroleerd. Afgelopen jaar is de Papieren Tijger aangeboden aan de gemeente vanwege de slechte uitvoering van het beleid bij de tijdelijke Kinderboerderij en de basisschool in de Krimwijk. Er is veel contact met ambtenaren.
Voedsel: de jaarlijkse Eko en Fairtrade tellingen in de drie supermarkten gedaan. We hebben als gewoonlijk weer een vastenmaaltijd gekookt.
Landbouw: actiekaartjes over de megastallen verspreid.
Verkeer: de belangen van het fietsverkeer in Voorschoten bewaakt, plannen voor herinrichting van 30-km wijken beoordeeld. Evenals de herinrichting van een belangrijk kruispunt. Gesprek gevoerd met verkeersambtenaar en politie over de veiligheid van fietsers. De provincie Zuid-Holland heeft een snelfietsroute aangelegd tussen de NS-stations Leiden en den Haag. Deze zogenaamde velostrada gaat over een momenteel heel slecht fietspad. We hebben commentaar geleverd over de trage en onvolledige uitvoering.. Verder steunen we het verzet tegen de aanlegplannen van de zogenaamde Rijnlandroute.
Milieuzondag georganiseerd , dit jaar in de Moeder Godskerk met als thema: Water. Er is een PowerPoint presentatie vertoond en er zijn handtekeningen gezet voor de schrijfactie  over foute palmolie uit Maleisië.
Biodiversiteit: op de hoogte gebleven van de activiteiten uit het regio netwerk.  
De publiciteit rond de diverse activiteiten verzorgen en verschillende interviews gegeven.
Fietsschool voortgezet.
Gesprekken gevoerd met een wethouder buurtopbouwwerker.
23 oktober een VMD avond georganiseerd voor de leden en donateurs in Voorschoten en Wassenaar. Hier meldden zich twee nieuwe groepsleden aan! Later volgde nog een derde en wel uit Wassenaar.

Plannen voor 2012
Voortzetting onderzoek Lokale Aanbestedingen, er volgt nog een basisschool en de definitieve Kinderboerderij.
EKO en Fairtrade tellingen houden.
Onderzoeken of kleinschalige energieopwekking mogelijk is.
Voortzetting Fietsschool.
Milieuzondag en schrijfactie Earth Alarm organiseren in juni.
Gemeente- en Provinciebeleid blijven volgen en ontwikkelingen rond de  Rijnlandroute blijven ondersteunen.
En wat er verder onverwachts langs komt aan acties van VMD.
Onderzoeken wat er in Wassenaar kan plaatsvinden.