Lokaal

Milieudefensie Nissewaard

Milieudefensie Nissewaard

14 februari 2011

Over ons

Milieudefensie Nissewaard (voorheen Milieugroep Spijkenisse) heeft 12 actieve leden en bestaat al 22 jaar. Wij streven naar een duurzame gemeente waarin het plezierig is om te wonen, te werken en te recreëren. We richten ons op lokaal leefklimaat, klimaatmaatregelen, natuurbehoud en hergebruik van grondstoffen.

 • Plaats: Gemeente Nissewaard (Spijkenisse, Zuidland, Heenvliet, Oudenhoorn, Abbenbroek, Geervliet, Hekelingen)
 • Contactpersoon: Maarten Alleblas
 • Aantal aktieve leden: 12

Doe mee!

Milieudefensie Nissewaard is altijd op zoek naar nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Wil jij je ook inzetten voor groen, natuur en milieu in gemeente Nissewaard? Neem dan met ons op!

Onze plannen voor 2015

Wij streven naar een duurzame gemeente waarin het plezierig is om te wonen, te werken en te recreëren.
Ons toekomstbeeld voor Nissewaard:

 • We zien in de toekomst een klimaat-neutrale gemeente. De natuur draagt bij aan een gezonde leefomgeving en biodiversiteit. Duurzame gebruiksartikelen en hergebruik gaan verspilling tegen, zodat er voldoende grondstoffen bewaard blijven voor volgende generaties. De lucht- bodem- en waterkwaliteit en stilte dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Natuurbeleving is een belangrijke vorm van recreatie dicht bij huis. Het zorgt voor draagvlak voor natuurbehoud.

Onze activiteiten in 2014

Teveel om op te noemen. Een kleine greep uit onze activiteiten:

 • Struin-inventarisaties. We organiseerden 11 struin-inventarisaties uitgevoerd op 11 verschillende locaties. Van alle struin-inventarisaties is een verslag op de website geplaatst. Het struinen is populair want nooit eerder hadden we gemiddeld 6½ deelnemer.
 • Op de Natuurwerkdag is de insectenwand gereed gekomen, nu nog vullen met ‘nestmateriaal’. Een vernielde takkenril is op een andere plaats weer opgebouwd.
 • De Natuurgroep organiseerde 9 activiteiten, excursies en doe-activiteiten, die werden opgenomen in het activiteitenprogramma van het Milieuhuis.
 • De kap van bomen en heesters en de compensatie hiervan is kritisch op hoofdlijnen gevolgd, zowel via de raad, als via inspraak op kapvergunningen.
 • Fietsproject “Beter fietsen in Spijkenisse”. Doel van dit project is een veiliger, comfortabeler en vollediger fietsroutenetwerk in Spijkenisse.
 • De deelname van Milieudefensie aan de organisatie van de Meimaand Milieumaand is traditie. Dus ook in 2014 werkten wij samen met het Milieu Huis, de bibliotheek en andere deelnemers van de Gemeente Spijkenisse.
 • Uitgave van E-magazine Egelskop. Het e-magazine mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Aan het eind van ieder kwartaal is een editie verschenen. De variatie aan onderwerpen is goed gelukt waardoor het niet alleen een “natuurblaadje” is. Dankzij een aparte mailing is het aantal abonnees gestegen naar 60.
 • Tenslotte vond de uitreiking van Het Groene Lint ook dit jaar in de Burgerzaal van het Stadhuis plaats. Dat gebeurde op 5 juni door wethouder Dirk van der Schaaf. Mevrouw Maria van der Wiel was de winnaar van het Lint.

 

Archief

Activiteiten 2011

 • Nieuwe doelstelling. Het bestuur is het jaar begonnen met het formuleren van een nieuwe doelstelling met daaraan gekoppeld een werkplan voor de komende jaren. Uitgangspunt hiervoor was de Visie van Milieudefensie. In een ledenvergadering is de doelstelling en het werkplan uitgebreid aan de orde geweest en ook nog bijgesteld.
 • Klankbordgroep Milieubeleid Spijkenisse & Groen Overleg Spijkenisse. Onder deze namen hebben we structureel overleg met beleidsambtenaren van de Gemeente Spijkenisse en met andere lokale natuur-en milieugroepen. Gespreksonderwerpen zijn o.a. het Milieubeleidsplan, Milieu Huis, maar ook over natuur in eigen stad, vooral over het behoud van bomen en bosplantsoen als leefgebied voor flora en fauna.
 • Meimaand Milieumaand en Het Groene Lint. Meimaand Milieumaand, ooit door de nog jonge Milieugroep begonnen, is nu een samenwerkingsverband van de Milieugroep, de Gemeente Spijkenisse, “Groei en Bloei” en de Bibliotheek. Het is een maandprogramma met tal van activiteiten zoals vaartochten, excursies, Geraniummarkt. De uitreiking van de lokale milieuprijs “Het Groene Lint” door de wethouder van milieuzaken is ook een belangrijke gebeurtenis geworden. Voor het eerst werd er ook een publieksprijs uitgereikt. Men kon via een e-mail een stem uitbrengen op één van de genomineerden. Voor het eerst was er ook een wedstrijd “Wie heeft de natuurvriendelijkste tuin”.
 • Natuur in eigen stad is speerpunt. We hadden een thema-avond over het Beheersplan “Natura 2000”. Een groot deel van de grienden langs de Oude Maas in Spijkenisse zijn ook Natura 2000-gebied. De Natuurgroep struint maandelijks een natuurpark af. Op deze manier houden we onze kennis van de natuur in eigen stad op peil. We hielden weer natuurexcursies en een Natuurwerkdag in Spijkenisse.

De plannen voor 2012

We gaan de kwaliteit van ons werk verbeteren. Ledenwerving is ook weer een speerpunt.
We werken veel samen met het Milieu Huis, het milieu-educatiecentrum van de Gemeente Spijkenisse. Het Milieu Huis wordt gereorganiseerd en verhuist in april 2012 naar een andere locatie. We gaan een aantal van onze activiteiten daaraan aanpassen.