Lokaal

Milieugroep Roermond

Milieugroep Roermond

14 februari 2011

Over ons

Milieugroep Roermond aangesloten bij zowel Milieudefensie als de Natuur en Milieufederatie Limburg. De Milieugroep werkt samen met andere organisaties en personen. De Milieugroep heeft enkele grote meerjarige projecten opgesteld. Daarnaast beantwoorden we vragen van bewoners en maken gebruik van de mogelijkheden voor inspraak bij plannen van (voornamelijk de gemeentelijke) overheid. Milieugroep Roermond is opgericht als stichting bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties die zich in Roermond bezig houden met natuur en of milieu. Momenteel bestaat de Milieugroep niet langer uit mensen die een andere organisatie vertegenwoordigen.

Contact

Wat doet Milieugroep Roermond in 2015?

 • Pimby (Please in my back-yard): Kleinschalige projecten uitvoeren die positief zijn voor natuur en milieu.
 • Natuurcompensatie: Drie belangrijke wegen zijn aangelegd waarvan de verplichte natuurcompensatie nog steeds niet geheel is gerealiseerd. Het gaat om het instandhouding van faunatunnels alsmede fauna-en amfibierasters. De Milieugroep houdt zich bezig met het toezien op het goed functioneren van deze voorzieningen. Daarnaast zijn vele hectares ondanks de verplichte natuurcompensatie nog niet daarvoor ingericht. Er is en wordt druk gelobbyd.
 • Bomen: De Milieugroep beoordeelt de voorgenomen kap van bomen, geeft adviezen voor aanpassingen dan wel tekent bezwaar aan.
 • Roermonds Natuur-en Milieuoverleg (RMNO): Dit is een adviesorgaan van het College van B & W. Hierin bespreken vertegenwoordigers van natuur-en milieuorganisaties, wethouder en ambtenaren van de gemeente gezamenlijk de natuur-en milieuthema’s. De Milieugroep is van actief lid overgegaan tot agenda-lid van deze organisatie.

Overige plannen voor 2015

 • luchtkwaliteit: elke maand monsters nemen
 • behoud en uitbreiden bomenbestand
 • aanleg en vastleggen takkenril
 • snoeien meidoornhaag
 • beheer biotoop van kunstmatige dassenburcht
 • advisering onderhoud park/groenvoorziening

Fotoalbums

Roermond Tijdens actie

Roermond Na actie

Tijdens actie Na Actie
Locatie: Heinsbergerweg 176 
Aanleiding: hoogbouw verpleeghuishuis wordt vervangen door laagbouw met toegangswegen
De bomen op de locatie waar nieuwbouw kwam, dreigden te worden gekapt of onherstelbaar beschadigd. De Milieugroep heeft op bescherming aangedrongen en er op toegezien dat deze ook gerealiseerd werd en bleef. Dit vooral tijdens de bouwwerkzaamheden.

 

Archief

Activiteiten 2014

 • project luchtkwaliteit
 • compensatie gekapte bomen
 • tegengaan fietspad door Roerdal via procedure RvS
 • nakomen beperkingen verlichting fietspad Roerdal
 • advies en daadwerkelijk beheer park/groenvoorziening
 • reactie waterschap inzake beheer beekoever
 • deelname IVN cursus ‘Scharrelkids”
 • deelname bezoekdag leden Limburgse Milieufederatie
 • afhandelen vragen bewoners
 • bezoeken Duurzame Dag
 • actie tegen lawaai helikopters
 • column in IVN ledenblad

Activiteiten 2012

 • Pimby: Kleinschalige projecten uitvoeren die positief zijn voor natuur en milieu.
 • Natuurcompensatie: Drie belangrijke wegen zijn aangelegd waarvan de verplichte natuurcompensatie nog steeds niet geheel is gerealiseerd. Het gaat om het instandhouden van faunatunnels alsmede fauna-en amfibierasters. De Milieugroep houdt zich bezig met het toezien op het goed     functioneren van deze voorzieningen. Daarnaast zijn vele hectares nog niet eens ingericht of worden beheerd met het oog op     natuurcompensatie. Er is en wordt druk gelobbyd. 
 • Bomen: De Milieugroep beoordeelt de voorgenomen kap van bomen en geeft adviezen voor aanpassingen dan wel tekent bezwaar aan. Een oude bomenrij in het centrum, direct naast de spoorlijn is gekapt maar er is herplant bedongen. In plaats daarvan wordt gebouwd aan het stationspark met in plaats van bomen een grote opeenstapeling van stenen. Langs de Maas dreigt het laatste bosje met daarin een roekenkolonie te worden gekapt. Samen met bewoners voert de Milieugroep in beide gevallen verzet.
 • In een villawijk zijn veel bomen zonder kapvergunning verdwenen. De Milieugroep heeft een reactie van de Provincie ontvangen naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van de Boswet. De Milieugroep wacht nog op het advies van Staatsbosbeheer. Aangrenzend ligt een perceel waar woningbouw gepland is. De Milieugroep heeft doorlopend en al van voor 1996 aandacht gevraagd voor het natuurbelang van dit perceel.